19 Mayıs 2024’te görevimiz yeniden ayağa kalkmaktır

Kurtuluş Savaşı’nın başlatıldığı gün olan 19 Mayıs 1919’un yıldönümünü kutlarken ülkemizin 105 yıl öncesine benzer bir mücadeleye ihtiyacı olduğunu hatırlatmak durumundayız.

Bugün Türkiye açık bir emperyalist işgal altında olmayabilir. Ancak savaş tehdidi bütün kasvetiyle üzerimizdedir. Egemen güçler emperyalizmle işbirliği içinde halkımızı maceralara sürüklemektedir. Halkımız ağır bir yoksulluk içinde, geleceğinden ümitsizliğe düşmüştür. Gericilik her yanı kuşatmıştır… Türkiye’nin bir ülke ve halk olarak varlığı bir kez daha sorgulanır hale geldi.

Mustafa Kemal ve arkadaşları benzer bir ortamda halkın yurtsever öncüleri olarak ayağa kalkmışlardı. Samsun 1919 işte bu ayağa kalkışı temsil eder.
O hamlenin üstüne inşa edilen değerler sömürücü
egemen sınıfın çıkarı adına gericiler tarafından tahrip edildi.

19 Mayıs 2024’te bize düşen görev yeniden ayağa kalkmaktır. THTM bu amaçla kuruldu. 19 Mayıs’ı emperyalist saldırganlığa karşı işçi sınıfının bağımsızlık ve aydınlanma mücadelesine çağrı ile kutluyoruz.