İmza Kampanyası: Çocuklarımız İçin Bilimsel Eğitim İstiyoruz

Zorunlu din eğitimi ve ÇEDES çocuk zihinsel gelişimi için zararlıdır

Aşağıda yer alan uzmanlar tarafından hazırlanan ve çocuk zihinsel gelişimine zorunlu din eğitiminin zarar verebileceği ve ruhsal hastalıkları tetikleyebileceğine ilişkin bildiriyi çok önemli buluyoruz.

Bu bilimsel zemine dayanarak Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi olarak halkımızı aşağıdaki taleplerin altına imza vermeye çağırıyoruz:

1-ÇEDES Projesi derhal sonlandırılmalıdır. Okullarda sadece eğitim fakültelerinden mezun olan ve eğitim bilimleri formasyonu almış öğretmenler görevlendirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri okullardan çekilmelidir.

2-Okulöncesi çocuklara din eğitimi verilmesinden vazgeçilmelidir.

3-Zorunlu din eğitimi dersi uygulaması kaldırılmalıdır.

4-Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çocukların bilimsel bilgiler ışığında gelişimine dayanmalıdır.

Psikolog, Psikiyatrist, Sinirbilimci Ve Eğitim Bilimciler Olarak Çocuk Yaş Grubunun Maruz Kaldığı Zorunlu Din Eğitiminin Çocukların Zihinsel, Ruhsal Ve Sosyal Gelişimine Verebileceği Zararlar Konusunda Yetkilileri Ve Toplumu Uyarıyoruz

Ülkemizde çocukların din öğretisine maruz kalma yaşı gün geçtikçe düşüyor ve okullarda din eğitiminin yoğunluğu artıyor. İlköğretim düzeyinde zorunlu din derslerinin yanı sıra son dönemde okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesi ve ÇEDES gibi projelerle okullara din görevlilerinin atanması eğitimin dinselleştirilmesinde yeni bir aşamaya işaret ediyor.

Bizler; psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları, psikiyatristler, sinirbilimciler ve eğitim bilimciler olarak uzmanlık alanlarımızdan kalkarak şu konularda toplumun ve yetkililerin dikkatini çekmek istiyoruz.

Çocukların 11-12 yaşına kadar soyut düşünme yetisi gelişmez. Çocuk bu yaşlara kadar somut düşünür, olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini tam olarak kavrayamaz. Dini öğretilerdeki ahiret, günah, şeytan, cehennem gibi soyut kavramları anlayamayan çocuk kendince yorumlar, Örneğin “cehennemde yanarsın” sözünü duyan bir çocuk, günlük yaşamındaki en ufak hatasında cayır cayır yanacağını düşünür. Ruh sağlığı klinikleri bu ve benzeri örneklerle doludur. Bu nedenle özellikle soyut düşünme yetisinin gelişmediği çocuk yaşta din öğretisine maruz kalmak, Depresif Bozukluk, Kaygı Bozukluğu, Uyku Bozukluğu, Ayrılma Anksiyetesi gibi hastalıkları tetikleyebilir.

Ayrıca dinsel öğretilerin tavsiye ettiği abdest alma, tövbe etme, dua okuma gibi ritüeller, bu ritüellerin eksiksiz ve kusursuz yapılması yönündeki zorunluluklar, çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk denilen takıntı hastalığının ortaya çıkması için bir zemin oluşturur.

Çocuğa iyiyi, doğruyu gösterirken; insanlarla ve diğer canlılarla ilişkisinde, kendini onun yerine koymayı, onun tarafından bakmayı öğretmek, vicdanın çocuğun iç dünyasında kendiliğinden gelişmesini sağlar. Hatalı davranışlar, “Allah günah yazar, cezalandırır” gibi söylemlerle engellendiğinde ise çocuğun davranış ve düşüncesinde amaç, cezadan kurtulmak, kaçınmak olur. Bu tutumların süregeldiği bir ortamda tutarlı bir vicdan gelişimi mümkün değildir. Ayrıca çocuklarda kaçınmacı, ürkek, kaygılı bir benlik oluşmasına yol açılmış olur.

Çocuklar büyüsel düşünür, zihinlerinin içeriği ile gerçekte olanı bir erişkin gibi ayırt edemez. Örneğin rüyalarında gördükleri kişinin gerçekten orada olduğunu düşünür. Düşüncelerinin okunabildiğini, aklından geçenlerin erişkinler tarafından anlaşıldığını zanneder. Dinsel öğretiler de zihinde olup bitenlerle gerçekte olanları eş tutar. Dini öğretiye uygun olmayan düşünceleri yasaklar. Oysa çocuk zihni her türlü düşünce içeriğini kendiliğinden üretebilir. Düşüncelerini dini öğretiler doğrultusunda kontrol etme baskısını yaşayan çocuk, bunu başaramayacak ve yoğun suçluluk hisleri ile baş etmek zorunda kalacaktır.

Çocuklar merak eder ve sorularına basit yanıtlar beklerler. Yanıtlar algılanabilir ve deneyimlenebilir somutlukta olmalıdır. Büyüklerinden dini öğretiler doğrultusunda yanıtlar alırlarsa ve hatta kimi zaman soru sormaları bile yasaklanırsa özgür düşünme, araştırma motivasyonu azalır ve yaratıcılığın yerini itaatkâr bir kabullenişin alması kaçınılmazdır. Bu durum çocuğun ileride, ergenlik ve yetişkinlikte kendi iradesi ile karar verip hareket eden değil, güçlü gördüğü ya da korktuğu kişi ve grupların kontrolüne boyun eğen bir kişilik geliştirmesine neden olur.

Tüm bu veriler ışığında, okul öncesi din eğitiminin kesinlikle söz konusu olmamasını, ilk ve orta öğretimden zorunlu din eğitiminin çıkarılmasını, okullarda Diyanet Başkanlığı’na bağlı kişilerin görevlendirilmemesi ve eğitimin sadece pedagojik formasyon almış öğretmenlerce verilmesi gerektiğini toplumla paylaşmayı görev biliyoruz.

Metne imza koyan uzmanlar

Beste Kurban, Psikolog
Doç. Dr. Emel Güneş, Nörofizyolog
Doç. Dr. Ozan Pazvantoğlu, Psikiyatrist
Doç. Dr. Şeref Gülseren, Psikiyatrist
Doç. Dr. Tolga Binbay, Psikiyatrist
Dr. Füruzan Yazıcı Klinik Psikolog
Dr. Mehmet Çolak, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanı
Dr. Öğretim Üyesi Nevin Eracar, Klinik Psikolog
Dr. Öğretim Üyesi Sertaç Üstün, Sinirbilimci
Dr. Şule Özden Topkaya, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Gülben Demir Isık, Klinik Psikolog
Kln. Psk. Elif Naz Uzer
Melis Yılmaz, Klinik Psikolog
Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Maçkalı, Klinik Psikoloji
Prof. Dr. Adnan Gümüş, Sosyolog, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Arif Haldun Soygür, Psikiyatrist
Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, Eğitim Bilimci
Prof. Dr. Birim Günay, Çocuk Psikiyatristi
Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu, Nörofizyolog
Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu, Psikiyatrist
Prof. Dr. Erhan Nalçacı, Nörofizyolog
Prof. Dr. Fatma Gök, Eğitim Bilimci
Prof. Dr. Gül Şendil, Gelişim Psikolojisi
Prof. Dr. İnci Boyacıoğlu, Sosyal Psikoloji

Prof. Dr. İnci İlhan, Psikiyatri
Prof. Dr. Meral Uysal, Eğitim Bilimci
Prof. Dr. Nermin Yazıcı, Eğitim Bilimci
Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, Klinik Nöropsikolog
Prof. Dr. Özgür Aydın, Dilbilimci
Prof. Dr. Rıfat Okçabol, Eğitim Bilimci
Psikolog Arife Göçeoğlu Bayram, Klinik Sinirbilimleri Uzmanı
Psikolojik Danışman Özden Yılmaz Bilgin, Aile Terapisti
Türkan Bayram, Psikolog
Uzm. Aynur Şahin Aközel, Klinik Psikolog
Uzm. D. Esma Burçak Zengin, Psikiyatrist
Uzm. Dr. Ali Bacanlı, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Uzm. Dr. Alper Bayrak, Çocuk ve Genç Psikiyatristi
Uzm. Dr. Asusinem Akyalçın Kırdök, Psikiyatrist,
Uzm. Dr. Aykut Çobadak, Psikiyatri
Uzm. Dr. Burcu Yücetürk Kitiş, Psikiyatrist
Uzm. Dr. Cem Taylan Erden, Psikiyatrist
Uzm. Dr. Deniz Arık, Psikiyatrist
Uzm. Dr. Deniz Tirit Karaca, Çocuk ve ERgen Psikiyatristi
Uzm. Dr. Egemen Aktaş, Çocuk psikiyatristi
Uzm. Dr. Elif Akçay, Çocuk Psikiyatristi
Uzm. Dr. Endam Köybaşı, Psikiyatrist
Uzm. Dr. Fatma Varol, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Uzm. Dr. Gizem Çetiner, Psikiyatrist
Uzm. Dr. Gülperi Putgül Köybaşı, Psikiyatrist
Uzm. Dr. Öykü Önal, Psikiyatrist
Uzm. Dr. Özlem Önen, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Uzm. Dr. Selma Polat Özdemir, Psikiyatrist
Uzm. Dr. Sena İster Güneytepe, Psikiyatrist
Uzm. Psikolog Aslı Handan Avşar Barutçu
Uzm. Psikolog Çiğdem Cordan Kudiaki, Psikoloji
Uzm. Psikolog Dünya Polat,
Uzm. Psikolog Ekin Şen Önoğlu,
Uzm. Psikolog İrem Yaydırgan
Uzm. Psikolog Masum Aydın, Nöropsikolog
Uzm. Psikolog Pınar Ulupınar
Uzm. Psikolog Burak İsmanur, Klinik Psikolog
Uzm. Psk Deniz Gezer Çift Aile terapisti
Zehra Gem, Klinik Psikolog

Tüm İmzacılar (14 Mayıs 2024, 11:00 itibariyle)

Ayşe Nursel Tuncay, Sanat Tarihçisi, İstanbul/ Sarıyer
Barış Sancak, Doktor, Psikiyatrist, İstanbul bakırköy
Bilge Bozkurt, Y. Mimar, Ankara/ Çankaya
Birsen Şahin , Emekli, İzmir bayraklı 
Elif Yılmaz, Sarıyer
Esra Yazan, Ogretmen, Antalya Konyaaltı
Tolga Saydam, Turizmci, İstanbul Beyoğlu
Zehra Aslan, Sanatçı, Ankara /Çankaya 
43orhan önel, emekli çalışan, manisa salihli
A. Alev Gerçeker, Öğretim Üyesi, İstanbul/Bakırköy
A. Olgun Temizsoy, Emekli, Burhaniye/Balıkesir
A. Osman Yılmaz , Öğretmen , Gerze
A.Ceyhun Kantoğlu, emekli, Köyceğiz/Muğla
A.Yeşim Kahyaoğlu, Esnaf, İstanbul / Beyoğlu
A.Yücel ÇİFTÇİ, Serbest /Emekli, KOCAELİ/İZMİT
Abdulkadir DAĞISTAN, Emekli, Kırşehir
Abdulkadir Oğuzhan , Grafik tasarımcı, Üsküdar
Abdülkadır Baran, Ankara/Çankaya
Abdullah Asar, Satış elemanı, Bolu/Merkez
Abdullah Kenar, İşsiz , Mersin /Tarsus 
Abdullah Kırca, Öğrenci, Konya/Akşehir 
Abdullah Özbay , Öğrenci , İstanbul Sultangazi 
Abdullah YILDIZ , İşci, Antalya /Muratpasa 
Abdullah can Kılıç, Su ürünleri mühendisi, Çanakkale / Yenice
Abdullah Cetin, Is Analisti, Izmir / Foca
abdullah kahraman, inşaat mühendisi, izmir/karşıyaka
Abdurrahman Eksiogullari , Serbest , İstanbul Üsküdar 
Abdurrahman Bayramoğlu, İstanbul/Bakırköy
Abdurrahman Bilsel, öğrenci, İstanbul / Tuzla
Açelya Gök, Öğrenci , Muğla menteşe
Ada Çiftçi , Çalışmayan gazeteci , İzmir/Bergama 
Adalet Kızıltan, Ankara/Mamak
Adalet Yeşilyurt, Emekli öğretmen, İstanbul Maltepe
Adem Demirhan , Emekli , İzmir 
Adem YAĞIZ, Emekli Öğretmen , İzmir/ Menderes 
Adem Yalın, Öğretmen, Şırnak/Merkez
Adem Tosun, Emekli, Antalya Manavgat
Adil Alaybeyoğlu , Muğla 
Adil Köysüren, Makina Mühendisi, Ankara/Çankaya
Adil berk Kucukaltun , Sosyolog, Adana Çukurova 
Adil Celep, Serbest meslek, Trabzon 
Adil ÖZTÜRK , Emekli, MERSİN AKDENİZ 
Adile Ertuğral , Öğretmen , İzmir Menderes 
Adile Ozfenerci, Emekli, İzmir
Adnan Narin , Aşçı , Çanakkale Ayvacık 
Adnan Erkuş, Psikolog/psikometrist (Em. Prof. Dr.), Ankara/Etimesgut
Adnan Gerger, Gazeteci – Yazar, Ankara
Adnan Yoldemir, Müh., Muğla/Marmaris
Agamirze Hamitbeyli , Kimya, Bursa/Inegöl 
Agnes Diacon, Dekorasiyon, Ankara – Çankaya
Ahin Özer , Öğrenci , Manisa Salihli 
Ahmeg Salih Kaya, Emekli Eğitimci, İzmir-Karşıyaka
Ahmet Aşkaroğlu, Emekli, Antalya kepez
Ahmet Avcı , Öğretmen , Eskişehir 
Ahmet Aydoğan, Kamu emekçisi, Erzurum /Şenkaya
Ahmet Çapar, Banka/Finans, Mersin/Mezitli
Ahmet DENGİZ, Gemi adamı, Mersin/Akdeniz
Ahmet Enginbağ , Emekli , İstanbul bahçelievler 
Ahmet Göreke , Şanlıurfa /Eyyübiye
Ahmet Ilgaz, Şişli/İstanbul
Ahmet Küçükefe , Öğrenci , Çanakkale Merkez
Ahmet ÖĞÜT , Kamu görevlisi , Çankaya 
Ahmet Özkur , Eğitim , İzmir/ Menderes 
Ahmet Reyhani, Lojistik , İstanbul Maltepe 
Ahmet Sarı , Tekstil , İstanbul Sancaktepe 
Ahmet Tiryaki , Tıp Doktoru Psikiyatr , Istanbul Esenyurt 
Ahmet Aksüt, Avukat, Muğla
Ahmet Almaç , Hekim, Kocaeli/İzmit
Ahmet Arslan, Ankara/Mamak
Ahmet Başpınar , Muhasebeci, Mersin/Yenişehir
Ahmet Beyaz, Matematikçi, Ankara Çankaya
Ahmet Biçer, Doktor, İzmir/Bornova
Ahmet Büke, Yazar, İzmir
Ahmet Çabuk, Emekli, İzmir karabağlar
Ahmet Çağatay Ateş, Saha sorumlusu, Ankara/Yenimahalle 
Ahmet Çakmak , Öğretmen, İzmir Bayraklı
Ahmet Can BILGIN, Doktor, Konsk / İzmir 
Ahmet Çapar, Öğretmen , Hatay/İskenderun 
Ahmet Çoker, Prof. Dr. , İzmir/Konak
Ahmet Çoymak, Akademisyen, Kayseri/Kocasinan
Ahmet Dengiz, Akdeniz / Mersin
Ahmet Dönmez , Emekli , Balıkesir Burhanlye
Ahmet Erinc, Emekli, İZMİR/URLA
Ahmet Günaydın, Elektrik Elektronik Mühendisi, İstanbul/Sarıyer
Ahmet Haldun Terzioğlu, Emekli, Mersin
Ahmet Ilgaz, İstanbul/Şişli
Ahmet Kaya, Mühendis, Ankara/Çankaya
AHMET KURT, Emekli, NİLÜFER/BURSA
Ahmet lahor, Emekli, Sultangazi
Ahmet Macit Şahin , Emekli , Çanakkale 
Ahmet Mantaş, Eğitimci, Çanakkale / Merkez
Ahmet Necati GÜL, Araştırma Görevlisi, İstanbul/Fatih
Ahmet Ozgur Ergin, Egitimci, Kayseri
Ahmet Özkalkan, Ankara
Ahmet SALTIK, Öğretim Üyesi, Prof. Dr., Etimesgut / ANKARA 
ahmet sargın, mühendis, izmir/karşıyaka
Ahmet Satar, Emekli, İzmir
Ahmet Sedat Ekinci, Öğretmen, İzmir/Bornova
Ahmet Şeker, Mühendis, İzmir/Menemen
Ahmet Selçuk Çimen, Ziraat Mühendisi, MUĞLA / Menteşe 
Ahmet Şentürk, Tıp doktoru, Bursa/Mustafakemalpaşa
AHMET UYANIK, KAMU EMEKÇİSİ, ESKİŞEHİR – ODUNPAZARI
Ahmet Yetkin Alıcı, Ankara/Çankaya
Ahmet Yılmaz, Öğretmen, Trabzon/Akçaabat
Ahmet Yumlu, Emekli, Aydın Nazilli
Akgün Atacan, Çanakkale 
AKIN BARAN, MİMAR, ÇANAKKALE/MERKEZ
akın başol, işçi, kayseri
Akın Öz, Ankara/Mamak
Akkız Çamöz , Emekli , Ankara Çankaya 
Alaaddin Uysal, Öğretmen, Muğla köyceğiz
Alaaddin Topaloğlu, Emekli Asker, Balıkesir -Ayvalık 
alaattin arslan, avukat, İstanbul/üsküdar
Alara Ufacık, Dans eğitmeni, İzmir/konak
Alattin Aydoğdu , SHU, İzmir/Ciğli 
Alattin Aydoğdu , Shu, Çiğli 
Alev Turanlı, İktisatçı – Eğitimci , İzmir
alev Yıldırım , Gaziantep Şahinbey 
ALEV BAYKAL, JEOLOJI MUHENDISI, BORNOVA
Alev Demirel, Hekim, İzmir Bornova
Alev Gül , Öğretmen , İstanbul/ Sultanbeyli 
Aleyna Göksu , Öğrenci, Istanbul/Kadıköy 
Aleyna Bahar, Mersin/Yenişehir
Aleyna Ceren Yel, Öğrenci , İstanbul Sultanbeyli 
Aleyna Fatma Yaşar, Öğrenci, Muğla/Menteşe
Ali alagöz, mobilya, İzmir /Buca
Ali Bulut , Emekli, İzmir -Cigli
Ali Çankaya , Asci, Adana/ cukurova
Ali Dündar , İşçi, Denizli pamukkale
Ali Hasip Tunçel , Emekli Öğretmen, İstanbul/ Büyükçekmece 
Ali İnce, Serbest meslek , İzmir Çiğli 
ALİ Ovaciky, Koy muhtari, Sivas Divriği 
Ali Şirin, Mali müşavir, İzmir karşıyaka
Ali Somel, Akademisyen, Samsun Atakum
Ali Yaşar, İşci, İzmir çiğli
ALİ YENİOCAK, NÖROLOJİ UZMANI , AYDIN/KUŞADASI 
Ali Abay, Şair, İzmir çiğli
Ali Adıgüzel , Esnaf, Balıkesir/Ayvalık
Ali Akgül, Emekli, Arifiye
Ali Akkaya, Emekli, Sivas
Ali Alptekin, Mimar, Ankara / Çankaya
Ali Antakyalıoğlu, Elektrikçi, Hatay arsuz
Ali Ateş , Mali müşavir , Şahinbey 
Ali Avcı, Lojistik , Kayseri
Ali Ayaz, emekli, Bursa/Yenişehir
Ali Aydin, Emekli , Giresun 
Ali Aydın Çalıdağ, Avukat, Çanakkale Merkez
Ali Aydın, Çiftçi , Iğdır
Ali Aytaç Mehmetoğlu, Kars Merkez
Ali Can Demir, Öğrenci, Ankara/Mamak
Ali Can Ekinli, Öğrenci, Balıkesir Gömeç
Ali Catal, Yayıncı, Üsküdar 
Ali cemal Emeç , Öğretmen, AYDIN Didim 
Ali Çetin, 33, Muratpaşa
Ali Çetin, Adana/Sarıçam 
Ali Cıroğlu, emekli iş insanı, Amasya/Suluova
Ali Demirezer , Ogretim gorevlisi, İstanbul/maltepe 
Ali Dinçer, Sörveyör, Muğla/Bodrum
Ali Erdem Altıparmak, Öğrenci, Kocaeli/İzmit
Ali Eren SAVRAN, Çevirmen, Ankara/Çankaya
Ali Galip Dedeoğlu, Ankara Çankaya
Ali Gökçe Alkan, Mühendis, Kocaeli Kartepe 
Ali Gülel , Emekli, İzmir 
Ali Günaydın , Emekli, Ankara/Mamak 
Ali Güney Özcan , Öğrenci , İstanbul/Bahçelievler 
ali hamza karslı , emekli , istanbul maltepe 
Ali Haydar Duran, İstanbul/küçükçekmece
Ali Haydar Temel, Hekim , İstanbul Sultangazi 
Ali ihsan Hatipoğlu, Basin mensubu , Diyarbakır Yenisehir 
Ali İhsan ÖZ, Öğretmen, Izmir/Bornova
Ali İhsan Polat, Mühendis, İstanbul/Beylikdüzü
Ali ilbars Sağlam, Pilot, İzmir/Narlıderr
Ali İnce, Briç Öğretmeni , Manisa Soma
Ali K, İstanbul
Ali Karayel, Emekli, İzmir Karaburun 
Ali kemal Ünal, Emekli, Eskişehir odunpazarı
Ali kırdağ, Ankara/Mamak
Ali Mert Canel, Öğretmen , Kahramanmaraş Pazarcık 
Ali Oğuz, Doktor , Kocaeli 
Ali onal, Okuyoeum, İstanbul Gaziosmanpaşa 
Ali Osman AYKURT, Yok, Muğla/Seydikemer
Ali Osman Bayraktar, İnşaat müh., Istanbul / Ataşehir
Ali Ozan Ünlü , İzmir/Buca
Ali ozan Erdem, Sağlık emekçisi, Ankara /yenimahalle
Ali Özer Güleryüz , Garson , İstanbul Başakşehir 
ALİ ÖZGEN , Hekim, Edirne
ALİ ÖZGÜNDÜZ, Hukukçu, İstanbul
Ali Pak, Emekli öğretmen , Samsun/Alaçam 
Ali Riza Karabulut, Tıp doktoru, İzmir
Ali Rıza Çetinkaya , Danışman, İzmir/Karşıyaka 
Ali Rıza Aydın, Emekli AYM Raportörü, Ankara/Çankaya 
Ali Rıza Öztürk, Emekli İşçi, Ankara/Yenimahalle
ali sakallı, jeoloji mühendisi, ankara / çankaya
Ali Sarıbulut, Memur, İstanbul/Esenyurt
Ali Seçer, Mühendis, İstanbul/Bahçelievler
Ali Tamer Oğan , Emekli mümessil, Ankara Çankaya 
Ali Ufuk Arikan , Gazeteci, Ankara/Çankaya
Ali Uregen, Emekli tercüman, ADIYAMAN GÖLBAŞI 
Ali Üşümezgezer, Emekli, İzmir/Konak
ALİ UZEL, EMEKLİ, NEVŞEHİR \ AVANOS
ali yaşar, kamu çalışanı, muğla menteşe
Alican Aydoslu, Avukat, İstanbul/Silivri
Alican Demirçivi, Emekli , İstanbul / Kağıthane 
Alican Ekinli, Öğrenci, Balıkesir Gömeç
Aliekber Dasdogen , Matbaa, Malatya arguvan
Alikemal Yılmaz, Emekli ögretmen, Sancaktepe
Aliye Alptekin, Muğla Bodrum
Aliye Yaman, Uz.Biyolog, Istanbul/ Beşiktaş
Alkan Genç, İstanbul/Beylikdüzü
almila pınar kaplan, öğrenci , istanbul kadıköy 
Alp Arslan, Ankara/Çankaya
Alp Ercanik, Öğrenci, Ankara/Çankaya
alp erginöz, emekli, izmir/karşıyaka
Alp Ergör, Hekim – akademisyen, İzmir/Güzelbahçe
Alp Erkin Çakmak, Müzisyen , Ankara/Polatlı 
Alp Öztarhan, Mühendis, İzmir/Konak
Alparslan Ajder, Öğrenci, Eskişehir/Tepebaşı
Alper Anlar, Öğrenci, İstanbul/Ataşehir
Alper Boran, Öğretmen, Kırıkkale /merkez 
Alper Bozer, Operatör, Bursa Osmangazi 
Alper Çalışkan, Emekli, Istanbul
Alper Çetiner, Tekirdağ/Çorlu
Alper Erdemir, Bankacı, Denizli
Alper KAFALI , Gazeteci, ADANA / Seyhan 
Alper Kangal, Mimar, Ankara Çankaya 
Alper Karapınar, İzmir / Urla
Alper Keşli, Bilgisayar Mühendisi, Ankara/Yenimahalle
Alper Köse , Turizm, İst Bakırköy 
Alperen Vatansever , Öğretmen , Eskişehir Tepebaşı 
Alperen Vatansever , Öğretmen, Manisa 
Alperen Erden, Öğrenci, Selçuklu
Alpogan Han, Uzakyol Gemi Kaptanı , İzmir/Gaziemir
Alş Uğurlu , Mühendis , Ankara/çankaya
Altan Gökgöz , Doktor, Güzelbahçe 
Altan İpçi , İdari işler , İstanbul 
Altan İpçi, Satınalma, İstanbul- Sarıyer 
Altan Özkaya, Emekli hekim, Muğla/ Ortaca
Altuğ Erturan, Ekonomist, İstanbul/Beykoz
ANIL Sarıgül , Hizmet sektörü , İstanbul Bağcılar 
Anıl Acar, Eğitsel Tasarım, Ankara / Yenimahalle 
Anıl Murat Çapraz, Mühendis, Balıkesir/Altıetlül
Aras Akanaras, Köylü, Muğla/Datça
Arda Hacıyusufoğlu, İstanbul
arda yavuz, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Arda Aral, Pazarlama muduru, Ankara
Arda Aras, Ankara/Çankaya
Arda Elkutlu, Öğrenci, Muğla/Menteşe
Arda Galay, Ekonomist, Muğla/Fethiye
Arda Kadan, Öğrenci , Balıkesir Edremit
Arda Kavaklıoğlu, Tiyatro Oyuncusu, İstanbul Maltepe
Arda Özgür Türksal, Mekanik Bakım, İstanbul/Tuzla
Arda Soykan, Proje Uzmanı, Ankara/Çankaya 
Arda Tepeköy, Öğrenci, İstanbul/Beşiktaş
Arda Türkoğlu , İzmir/Menderes 
Arda Türköz, Öğrenci, İstanbul/Üsküdar
Argun Akdeniz, Emekli , İzmir / Karşıyaka
Arif Karacan, Öğretmen, İzmir Bornova
Arif Belgin, Emekli, İstanbul/Kadıköy
Arif Hikmet Basa, Emekli, Ankara/Çankaya
Arif Müezzinoğlu, Hekim, Ankara/Çankaya
Arife ATEŞOĞLU , Ev hanimi, Bursa/osmangazi
Arife Ateşoğlu , Ev hanimi, Bursa/osmangazi 
Arife Füsun Berksoy , Eczacı , Ankara 
Arife Kaya, Ankara/Mamak
Arjin Avcı, Öğrenci, İzmir/Buca
Arlet Natali Avazysn, Serbest , İstanbul -Üsküdar
Armağan Kılıç, Bilgisayar Mühendisi, Ankara/Çankaya
arzu arzu, izmir
Arzu Gülümserler, Emekli+ Serbest çalışan , İzmir Karşıyaka 
Arzu Özdemir , Öğretmen , Ankara/Etimesgut 
Arzu Özmen, Psikolog, Buca
ARZU ŞAYIR, MUHASEBE , MUĞLA/KÖYCEĞİZ 
Arzu Ataer, Emekli, Kadıköy 
Arzu Dunyaguzeli, Emekli, İzmir/Menemen
Arzu Duysak, Mali müşavir, Şişli / İstanbul
Arzu Gülümserler, Emekli+ Serbest çalışan, İzmir Karşıyaka 
ARZU İPCİ, LOJİSTİK, Küçükçekmece
Arzu Irier, Emekli, Kagithane istanbul
Arzu Karaali, Ev Hanımı, Çankaya 
Arzu Kayhan, Çevirmen, Sinop
Arzu Kireçtepe Hirsch, Mimar , İstanbul/Kadıköy
Arzu Kır, Yazar/Avukat, İstanbul Beyoğlu
Arzu Özgün , Öğretmen, Burdur
ARZU ÖZTÜFEKÇİ, TIBBİ SEKRETER, ANKARA/ÇANKAYA
Arzu sena Topuz, Avukat, İstanbul Kadıköy 
Arzu Terzioğlu, Emekli, İzmir/urla
Arzu Toprak, İzmir/Tire
Arzu Yaray, Ev hanımı, Avcılar
Arzu Yeşilyurt, Yönetici Asistanı, İstanbul/Sultangazi
Asaf Güven Aksel, Yazar, İzmir / Karabağlar
Asil Çoban, Eczacı, Aydın/Nazilli
Asiye Arslan, Emekli Yüksek Hemşire, İzmir / Karşıyaka
Aşkım Tan, Gazeteci/Yazar, Ankara/Çankaya 
Aşkın Güner , Yönetici , İzmir/Menderes 
Aşkın Süzük, Sendika Uzmanı, İstanbul/Kadıköy
Aslan Yücedağ, Emekli, Muğla köyceğiz
Asli Avsar, Matematik ogretmeni, Izmir 
Asli Karadag, Öğretmen, Münih/ Untergiesing
Asli Şen, Psikolog, Izmir konak
Asli Şen, Psikolog, Izmir konak
ASLI TUĞSEL TOKSÖZ , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ 
Aslı Demir , Öğretmen , Eskisehir
Aslı Ekeröz, Eczacı, Ankara/ Çankaya 
Aslı Gezginler, Ev hanımı (iki çocuk annesi), İstanbul /Bahçelievler
Aslı Güneş Balcı, Grafik tasarımcı, İSTANBUL. /Çekmeköy
Aslı Hürriyet Çatalbaş, Spor eğitmeni, İzmir/ Tire
Aslı Işık, Gazeteci, Ankara
Aslı Kayalı, Reklamcı, Çankaya
aslı vural, izmir/bornova
Aslıhan Çelebi, Gümrük Müşaviri, Ankara/Çankaya
Aslıhan Türel, Gazeteci, İstanbul
Aslıhan Yakupoğlu , Öğretmen , Kastamonu 
Aslıhan Laraca, Smmm, Ankara Etimesgut
Aslıtürk Çallı, Öğrenci, Ankara çankaya
Asu Tarzan , Emekli , Karşıyaka/İzmir 
Asude Uzdu Bozkaya, Doktor, Muğla / Ortaca
Asuman Akyürek , Memur, İstanbul/pendik
Asuman Aytaç, EĞİTİMCİ, Şanlıurfa
Asuman Erdil , Emekli, Tuzla /İstanbul 
Asuman Öğünçkaya, Öğretmen , Ankara/Yenimahalle 
Asuman Alkoyak , Emekli , Ankara-Mamak 
Asuman Bağceci, Emekli Memur, Ankara mamak
Asuman Eröksüz, Ev hanımı , Ankara / Çankaya
Asuman Kaçan , Mimar, Ankara Çankaya 
Asuman Ogutcen, Emekli ogretmen, Antalya / Konyaalti
Asuman Tekgönül, Akhisar
Asuman Uluğ, Uzman psikolog, Ankara/ Çankaya
Asuman Üstiş, Ev hanımı, İzmir seferihisar
Asya Canbay, Öğretmen, İstanbul/Kadıköy
Asya Yılmaz , Serbest, Muğla Marmaris 
Ata anıl Nergiz, Stajyer avukat, Ankara/Çankaya
Ata Utkan Kaya, Öğrenci, İzmir/Buca
Ataberk Gemici, Özel sektör , Istanbul Şişli
Atakan Bağış , Eğitimci , İstanbul/Küçükcekmece 
Atakan Kadri Kürşat, Emekli, Muğla/Bodrum
Atanur Aral, Malzeme Mühendisi, İstanbul/Kadıköy
Atanur Özbilen, Ankara
Atila Sezen, Öğretim Elemanı, İstanbul/Kadıköy
Atilla Atasoy, Emekli, Çanakkale
Atilla Cemal Eşen, Ressam, yazar, İzmir Menemen 
Atilla Duhan Yılmaz, Öğrenci, İstanbul/Fatih
Atilla Özsever, Gazeteci – akademisyen, İstanbul / Kadıköy
Atiye Okay, Emekli öğretmen, Gaxiantep,Şahinbey
Atlas Çakar , Esnaf, İzmir/Seferihisar 
Avaşin Mordeniz, Öğrenci , İstanbul/ Kartal 
Ayal Gökçe, Emekli, Ankara/Çankaya
Aybike Çavdar, İzmir
Aybüke Kara, Hemşire , Antalya/ Muratpaşa 
Ayça Berkman, İzmir 
Ayça Işık , Gıda mühendisi , İzmir/Menemen
Ayça Öztürk, Öğrenci, İzmir/ Konak
Ayça Aydoğan, Ankara/çankaya
AYÇA BAŞTÜRK, DIŞ TİCARET SORUMLUSU, İZMİR/KARŞIYAKA
Ayça Baştürk, Dış ticaret sorumlusu, İzmir/Karşıyaka
AYÇA BAŞTÜRK, İZMİR/KARŞIYAKA
Ayça Birol, Emekli, Kadıköy 
Ayça Çeşmelioğlu Gül, İstanbul/Eyüp
Ayça Işıldar Ak, Oyuncu, Isanbul
ayça uçarkuş, işletmeci, istanbul/kadıköy
Ayçe İdil Saygılı, Öğrenci, Kars/Merkez
Ayçin Özoktay, Akademisyen, Ankara çankaya
Aydan Özenç , Malî müşavir , İzmir 
Aydan Kasap, Ev hanimi, Adana\çukurova
Aydan ohri, emekli öğretmen, izmir/karşıyaka
Aydan Özkasap , Mühendis , Muğla Ortaca
Aydan Terzioglu , Emekli, İstanbul kadikoy
Aydaner Aktaş, İşçi , Kocaeli/Gebze
AYDEMİR GÜLER, YAZAR, ANKARA ETİMESGUT
Aydemir Sertbarut, emekli, Antalya/Muratpaşa
Aydın Aydoğan , İnsan Hakları Savunucusu, İstanbul/Bahçelievler 
Aydın Öztürk , Emekli (Müzisyen), İzmir 
Aydın Şahin , KİRKLARELİ /LÜLEBURGAZ 
Aydın Şeren, Makina Yüksek Mühendisi, İstanbul/Beşiktaş
Aydın Turan , Tucaret, Muğla Menteşe 
Aydın Turan , Urfa
Aydın Esen, Ankara Çankaya
Aydın İzgialp, Yönetici, Tekirdağ/Çorlu
Aydın Meriç, Mühendis, Urla izmir
Aydın Noğay, İnşaat Mühendisi, İzmi/Çiğli
Aydın Şengül, Emekli Öğretmem, İzmir-menderes
Aydoğn Sel, bilg prog, izmir/narlıdere
Ayfer Artuc , Ogretmen, Maltepe/İstanbul 
ayfer Çelenk, Turizmci, İstanbul/Kadıköy
Ayfer Çırak , EMEKLİ ÖĞRETMEN , ISPARTA MERKEZ
Ayfer Duman, Öğretmen , GAZİEMİR
Ayfer Eşim, Mimar, Çiftlikköy/Yalova
Ayfer Güçlü Arasü, Kimya müh., Ankara/Etimesgut
Ayfer Gülbahar, Emekli öğretmen, İstanbul Beşiktaş
Ayfer Yüksel, Emekli, Ankara/Çankaya
Aygül Tatar, Ev hanımı , Çanakkale 
Aygul Gezici, Satiş danışmanlığı, Istanbul beyoğlu 
Aygül Şengül, Menderes
Aygün Altınkaya , Emekli , Balıkesir 
Ayhan Biter, Serbets, İstanbul
Ayhan Gül , Muhasebe, Istanbul / Ümraniye 
Ayhan Kotan, Emekli , Muratpaşa 
Ayhan Çelik, Emekli, Artvin / Şavşat
Ayhan Filazi, Öğretim Üyesi, Ankara 
Ayhan Keser, Çevirmen, İzmir/Konak
Ayhan Yurdakul, Emekli , Balikesir-edremit
Aykan Övenç, Ankara/Mamak
Aykan Mert Dalaman, Öğrenci, Burdur/Merkez 
Aykurt Nuhoğlu , İnş Müh , Kadıköy 
AYKUT COBAN, CICEKCI, MUGLA BODRUM
Aykut Ulaş, Hemşire, Ankara Yenimahalle
Aykut Bambul, Kocaeli
Aykut Çobadak, Psikiyatrist, Antalya Kepez
Aykut Türker , Yazılım Mühendisi, İstanbul/Ataşehir
Ayla Şeşan , Yayıncı , Kadikoy istanbul
Ayla Sümbül, Yönetici, Antalya muratpaşa
ayla akkoç, öğretmen, İSTANBUL
Ayla Tokay, Emekli, İzmir Karşıyaka
Ayla Uluğ , Öğretmen , Bursa/Nilüfer 
Ayla Yavuz dönmez, Serbest, Muğla/ortaca
Aylin Özlek, Microblading uzmanı, İzmir/Torbalı
Aylin Aksoy , Biyolog , İstanbul/Beşiktaş
Aylin Alioglu, Psikolojik danışman , Istanbul 
Aylin Altaner, Mimar, İstanbul
Aylin Altaner, Mimar, İstanbul 
Aylin Kazak, Öğretmen, Balıkesir Altıeylül
aylin ozalp, Öğretim görevlisi (E.), Çankaya
Aylin Söylerkaya, E-ticaret, İstanbul Ataşehir
Aylin Ülenoğlu , Öğretmen , Hatay/Defne
Aynur Altunay, Öğretmen, Hatay/Antakya
Aynur Celik, Emekli, Izmir menderes
AYNUR KAVAK, Hemsire, İzmir/ Nenemen
Aynur Kaya, Emekli, Ankara/Çankaya
Aynur Altıkardesler, Peyzaj Mimarı, Bursa/Nilüfer
Aynur Aydoğmuş, Ressam, Muğla
Aynur Hidiroglu , Öğretmen , Almanya
Aynur Kaya, Lise mezunu, Ankara/Çankaya
Aynur Sönmez , Öğretmen , Muğla/Bodrum
Aynur Tunçer, Aşçı, Ankara Etimesgut 
Aynur Yeşilay, Öğrenci, Ankara/Kahramankazan
Aynur Yıldız, Desinatör, Ataşehir
aynur zeyneloğlu, emekli, izmir/karşıyaka
Aysan Kurkun, Adana Yüreğir 
Ayşe Akdaş , Emekli, Kadıköy İstanbul 
Ayşe Ataş, Ev hanımı , Beylikdüzü 
Ayşe Başyiğit , Halkla ilişkiler , Istanbul Sarıyer
Ayşe Bozbaş , Öğretmen, Antalya Alanya
Ayşe Çetin , Öğrenci , Ankara/ Çankaya 
Ayşe Dalay , Ev hanımı , Muğla Bodrum 
Ayşe Işık, Emekli , İstanbul/Kartal 
Ayşe KESKİN , Emekli, BALIKESİR/AYVALIK 
Ayşe Özcan, Emekli Hemşire. Öğr Üyesi, Ankara/Gölbaşı
Ayşe Öztürk, İş Sağlığı Doktoru , Urla 
Ayşe Pişkin Özinci , Emekli, İstanbul/Esenyurt
Ayşe Şen, Mühendis, Ankara çankaya
Ayşe Sevim Karadenizli , Ev Hanımı, İstanbul Beykoz
Ayse Arman, Armator, Ankara
Ayşe Asena, Emekli, Antalya Muratpaşa
Ayşe Aslan , Ev hanımı , istanbul Maltepe
Ayşe Ateş, Özel Sektör, Antalya/Kepez
Ayşe aydan Tunç, İşletmeci, İstanbul Bakırköy
Ayşe Aydemir, Ögretmen, Sakarya
AYSE BERTRAND, EMEKLİ / OECD, İSTANBUL/ŞİŞLİ
Ayşe Çağla Öztürk , Halk oyunları öğretmeni, İzmir/Seferihisar 
Ayşe Çalışır, Emekli/öğrenci, Antalya
Ayşe ceren Yazıcı , Öğrenci , Izmir /bornova 
Ayşe Cihan, İzmir
Ayşe Dilek Efeyurtlu , Emekli, Çanakkale/Merkez 
Ayşe Dr. Erben, Konstanz
Ayşe Durhan Kıtoğlu , Mali müşavir , İstanbul Kadıköy 
Ayşe Ergeneli, Emekli Psikolog, İzmir-Çeşme
Ayşe Esra Selamcı, Öğretmen, Kocaeli/Darıca 
Ayşe Hekimoğlu, İktisatçı, İstanbul/beşiktaş
Ayşe Kartal, Serbest, Avcılar
Ayşe Kaya, Öğretmen, Muğla-Köyceğiz
Ayşe Kocaman, Doktor, İstanbul 
Ayşe Körüklü, Öğretmen, Ankara/ Çankaya
Ayşe Menteşe , Hemşire , Muğla/Dalaman
Ayşe Musal Çıpa, Felsefeci, Yazar, İstanbul Beşiktaş 
Ayşe Nazlı Kayı, Psikolog, Mersin Mezitli
Ayse nilufer Ayaz , Mugla 
Ayşe Nur Uyma, Öğretmen, Çanakkale/Merkez
ayşe oranlu, bayan kuaför, izmir menemen
Ayşe Özsu, Mimar, İstanbul
Ayşe Öztürk , Hekim , Urla
Ayşe Samurkaş, Sanatçı, Ankara
Ayşe timşel Aksoy, Emekli, Beşijtaş
ayşe türk, istanbul beyoğlu
Ayse Uygur, Istanbul 
ayşe vural, Emekli, Ankara/ Etimesgut
Ayşe YILDIRIM , Emekli , Antalya Manavgat 
Ayşe YILDIRIM , Emekli, Antalya/Manavgat
Ayşe Yışın Güllüoğlu , Emekli, İzmir/Konak
Ayşe Yolageldili, İşletmeci, Balıkesir/Ayvalık
Ayşe Zeynep Gürlek, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Ayşegül Baş , Emekli, İstanbul
Aysegül Cansız , Stilist , Istanbul 
Ayşegül Çiftçi , Öğretmen , İzmir Bornova 
Ayşegül Fişek , Emekli , İstanbul Kadıköy 
aysegul Okten , sehir plancisi , istanbul beykoz 
Ayşegül Önen, Emekli, İstanbul/Kadıköy 
Ayşegül Oruçkaptan, Peyzaj mimarı , Ankara/Çankaya 
Ayşegül Özgül , Kamu/Memur, Antalya/muratpaşa
Ayşegül Aydınlar , Öğretmen , Aydın
Ayşegül Dal, Öğrenci, Ankara/yenimahalle
AYŞEGÜL KIRIŞ, AVUKAT, TEKİRDAĞ/MURATLI
ayşegül siray, emekli, izmir/karşıyaka
Ayşegül Tekin, Psikolojik Danışman, İstanbul/Ataşehir
Aysel Çakır , Öğretmen , Istanbul/Maltepe
Aysel Doğdu, İzmir Bornova
Aysel Eşin, Çiftçi, Urla
Aysel Kahvecioğlu , Öğretmen , Istanbul/Kadıköy 
Aysel Karadoğan, Ankara/Mamak
Aysel Tetik, Öğrenci, Ankara/Çankaya
AYSEL YEŞİLYURT ŞEN, EMEKLİ, KADIKÖY
Aysel zamanoğlu, Ev hanımı, İstanbul Maltepe
Ayşem Özmen, Kayseri/Kocasinan
Ayşen PINAR , Emekli , Bursa/Nilüfer 
AYŞEN Pınar , Emekli , Busa/Nilüfer 
Ayşen Şahin , Öğretmen , Eskişehir 
Aysen Altınel, Emekli, İstanbul Beşiktaş
Ayşen Özaslan, Bilgisayar Mühendisi, Bursa/Nilüfer 
Ayşenur Çalış , Muhendis, Eskişehir Odunpazarı 
Ayşenur Ercan , Emekli , İzmir Narlıdere 
Ayşenur Turhan, Sosyolog, Eskişehir/Odunpazarı
Ayşenur Uyma, Öğretmen, Çanakkale/Kepez
Aysenur Calış, Mühendis, Eskişehir/odunpazarı
ayşenur demirel, öğrenci, tepebaşı eskişehir
Aysenur Esen, İstanbul 
Aysenur Yigit, Ogretmen, Ankara Cankaya
Ayşın Conker, Emekli, İstsnbul
aysr vural, Ankara
Aysu Karatay , Ev hanımı , Şanlıurfa/Akçakale 
Aysu Karatay , Ev hanımı , Şanlıurfa/Akçakale
Aysu Server, Sigorta, İstanbul /Başakşehir 
Aysun Güney , Tasarımcı , Samsun 
Aysun Güventepe, Emekli, İstanbul
Aysun Nilgün Başar, Ankara/Mamak
Aysun Özdemir Mor , Halkla ilişkiler, İstanbul ümraniye 
Aysun Özgören, İzmir/ Tire
Aysun Tetik, İşçi, Bursa osmangazi
Aytaç Coşkun , Proje Danışmanı , İzmir/Karşıyaka 
Aytaç Özkan, Çankaya Ankara 
Aytaç Topuz, Tiyatrocu, Burdur/Merkez
Ayten Demir , Ev hanımı , Kocaeli 
Ayten Savcı, Ev Emekçisi, Şehitkamil Gaziantep 
Ayten Ak, Ankara/Mamak
Ayten Çengel , Emekli memur, Istanbul-bakırköy 
ayten güner akbıyık, tıp doktoru, ataşehir
Ayten Nergis, Çocuk gelişimi , İstanbul Kadıköy 
Ayten Şentürk , Çankaya
Ayten Sirer, Emekli , Çeşme/İzmir 
Aytül Tezel , Emekli , Çanakkale/Merkez
Aytül Kırdağ, Ankara/Mamak
Azadiye Fırat , Öğrenci , Van Edremit 
Azadiye Fırat , Öğrenci , Van Edremit 
Azem Alper Sonay, İstanbul/Beyoğlu
Aziz Konukman , İktisatçı, Sinop /Merkez
Aziz Altay, Kaynakçı , Tokat/zile 
Aziz Mersin, Avukat, Mugla/Köyceğiz
Aziz Mert, Emekli, Aydın Kuşadası
Azmi Akbaş , Elektrik , Kahramanmaraş pazarcık 
B.Gülseli Yıldırım, Doktor, Ankara/Çankaya
Babür ATİLA, İktisatçı, İstanbul – Sarıyer
Bade Başkan, Avukat, İstanbul Şişli
Bade İşçi, Emekli, İzmir
Bağdat Torun, İstanbul/Maltepe
Baha Atiniz, Tasarimci, İstanbul bakirkoy
Baha Güveliğlu, Emekli, İzmir Çeşme
Baha Özyükseler , Emekli , İstanbul Kadıköy
Bahar İngin, Tekstil , Şişli İstanbul 
Bahar Kadan, Ev hanımı, Balıkesir Edremit
Bahar Kılıc, Sağlıkçı, İstanbul /Beşiktaş 
Bahar Sarı, öğrenci , istanbul beşiktaş 
Bahar Akçayoğlu, Bakirköy/istanbul
Bahar Erdogan, Muhendis, Almanya
Bahar Gören, Çevirmen, İstanbul/Kadıköy
Bahar Güçiz Doğan , Prof. Dr., Epidemiyolog, Öğretim Üyesi , Ankara 
Bahar Ördek , Sınıf öğretmeni , Hatay/ Defne 
Bahar Ozdemir, Emekli , Antalya alanya
Bahar Özge Koç Tay , Ankara/Çankaya 
Bahar Uluçay, İstanbul/Kadıköy
Bahar Ulusoğlu, Eğitimci, Karaburun izmir
Bahar Yalçın, Mimar, İstanbul/Kadıköy
Bahat Darcan , Mimar, Antalya/Muratpaşa 
Bahattin Pusaoğlu , Ogretmen, Kartal
Bahattin Senem, Mühendis , İzmir 
Bahattin Uçar , Eğitimci, Aydın Didim
Bahri GÜNTÜRKÜN , Mimar, İSTANBUL
Bahtiyar Çelebi , Emekli , İstanbul küçükçekmece 
Bahtiyar Kaymak , Şair , İstanbul beylikdüzü
Baki Kızılay, Öğretmen , Balıkesir/Burhaniye
Baki Öztürk, Öğretmen, Gaziantep/Şahinbey
Banu Can, Emekli , Fethiye/mugla
Banu İlhan , Mimar, İstanbul/ Kadıköy 
Banu Karahan, Akademisyen, Ankara/ Çankaya 
Banu Kökcū , Esnaf, İstanbul Adalar
Banu Korkmaz, Muhasebe , İzmir / Menderes
Banu Madenli , İşçi , İZMİR/Karşıyaka 
Banu Özbağ, Emekli Biyolog, Çanjaya
Banu ozdemir, İzmir karşıyaka
Banu Tansuğ, İstanbul 
Banu Yıldırım, Yazılımcı, İpekyolu/Van
Banu Zabcı, Serbest, Şişli
Baran Yıldız, öğrenci, samsun
Baran Akgül, Öğrenci, İzmir / Buca
Baran Can, Ankara Cankaya
Baran Deniz Kılıç , Kocaeli/ Darıca 
Baran Nevcanoğlu, Avukat, İstanbul şişli
Baran Nogay, İşci, Yalova
Baris Mustu , Tunceli / Pertek
Barış Çukurova, Ankara/Mamak
Barış Dönmez , Turizm Emekçisi , Muğla Ortaca 
Barış Fırat , Ziraat Mühendisi , Gaziantep Şahinbey 
Barış Kınık, Mühendis , Adana/seyhan 
Barış Ulusman , Kamu çalışanı , Ankara/Mamak 
Barış Can Yağız, Öğrenci, İzmir/Konak
Barış Deveci, Yazılım Uzmanı, İzmir/Urla
Barış Gezer, Aşçı, İstanbul şişli
Barış Kaptanoğlu, Mimar, İstanbul / Kadıköy
barış kuru, ev hanımı, izmir/karşıyaka
Barış Kutsal KARAASLAN, Mimar, Manisa/Turgutlu
Barış Önen Ünsalver , Psikiyatri uzmanı , İstanbul/Kadıköy
Barış Öner, Antalya/Muratpaşa
Barış Özdoğan, Muhasebec, Denizli/Pamukkale
Barış Özel, Manisa/Şehzadeler
Barış Pehlivan, Gazeteci, İstanbul
Barış Terkoğlu, Gazeteci, İstanbul
Barış Tüysüz, Gazeteci, Giresun/Merkez
Barış Uçar, Kartal
Barış Ünlü, Akademisyen, Muğla
Barış Ünver, Hekim, Ankara
Barış Yazıcı, Emekli, Samsun
Barışcan Konukcu, Proje Yöneticisi, İstanbul/Maltepe
BAŞAK ATAN, MALİ MÜŞAVİR, İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
BAṢAK COṢKUN, BANKACI, ISTANBUL
Başak Durukan, Ev hanımı, Tekirdağ Süleymanpaşa
Başak Küçükkeskin , Psikolog, İzmir/buca
Basriye Beydili, Emekli, Manisa/Akhisar
Batuhan temiz, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Batuhan Turan , Öğrenci , İstanbul/Fatih 
Batuhan Korkmaz, Müşteri Temsilcisi, Balıkesir/Altıeylül
Batuhan Özışık, Öğrenci, İstanbul/Gaziosmanpaşa
Batuhan Şimşek , Öğrenci , Eskişehir/odunpazarı 
Batuhan Toklucu, Mühendis, İstanbul/Kartal
Baturalp Kiriş , Öğrenci , Eskişehir Tepebaşı 
Baykurt Olgeç, İşçi, Antalya Döşemealtı 
Bayram Ali Kapıcıoğlu, Öğrenci, Samsun / 19 Mayıs
Bayram BULAT , İzmir/Buca
Bayram Güvenç, Ankara/Mamak
Bedia Anat, Emekli , Muğla Köyceğiz 
BEDİHA TORAMAN , EMEKLİ , İSTANBUL SANCAKTEPE 
Bedir Bozok, Kimyager, Adana seyhan
Bedirhan Acar, Ankara/Mamak
Bedirhan Aslan, Beyaz yaka, Istanbul/ Üsküdar
Bedriye Yıldızeli , Emekli memur, İzmit/kocaeli
Begüm Karasu, Öğrenci, İstanbul/ Bağcılar
begüm kıran, diş hekimi, izmir
Behcet Can , Özel sektör işçi, Mersin Mezitli
Behiç Fırat Kılıç, Elektrik Elektronik Yük. Müh., Ankara/Çankaya
Behiye Güngördük , Öğretmen , İstanbul
Behiye Erol, Avukat, İzmir Çeşme
Behman Şaybak, İnşaat mühendisi, İstanbul , beylikdüzü
bejan dede, ogrenci, istanbul
bejna can, öğrenci, ankara keçiören
Bekir Esen, öğrenci , Kayseri/Melikgazi 
Bektaş Kayhan , Mühendis, Eskişehir odunpazarı
Bektaş Yılmaz, Satış pazarlama, Antalya kepez
Belgin Akın, Öğretim Üyesi-Hemşire, Ankara/Çankaya
Belgin IŞIK , Sosyal Hizmet Uzmanı, Adana Seyhan 
Belgin Kürekci , Kâtip , Ankara Çankaya 
Belgin Eral, Ev hanımı, İstanbul/Başakşehir
Belgin Gelgit, İstanbul
Belma Dağ, Emekli, Ankara /Etimesgut 
Belma Canbay, Emekli, Ankara/Etimesgut
Belma Gözütok, Öğretmen, İstanbul /Güngören 
Belma Şentürk , Emekli, Zonguldak merkez 
Belma Yamur, Akademisyen, İstanbul/Kağıthane
Bengi Başer, Doktor, İstanbul kadıköy
Bengisu Bülbül, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Bennu Yarar, Tiyatro oyuncusu , Üsküdar 
Berat Özekli, Öğrenci, Kocaeli / İzmit
Berceste Akgün, Samsun
Berdan Alkan, Öğrenci, Bursa/Osmangazi
beren boran, ogrenci, izmir buca
Beren Yeşil, Öğrenci , Yüreğir Adana
Berfim Baları, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Berfin Gişioğlu, Öğrenci, İstanbul/Şişli
Berfin Tavukçu , Paramedik, Diyarbakır
Berfin Yalçın, Öğrenci, Keçiören/ANKARA
Beril Azizoğlu , Emekli yayıncı, İzmir
Beril Azizoğlu, Emekli yayıncı, İzmir
beris bengü akyıldız, öğrenci, izmir/buca
Berivan Altın , Mali müşavir , İzmir menemen 
Berk Tarcan, Temizlik personeli , İzmir 
Berkan Cengiz , Tiyatro oyuncusu , Muğla Milas 
Berkan Atıcı, Öğretmen, Balıkesir/Burhaniye
Berkan Kaplan, Esnaf, Eskişehir
Berkay Kolaçan, Öğrenci, İstanbul Şişli
Berkay Kemal Önoğlu, İzmir
Berkay Ünlü, Tıp Doktoru, İzmir
Berke Yıldız , İstanbul Maltepe 
Berna Gül , Muhasebe , İzmir Çiğli 
Berna Eltetik, İzmir
Berna Ersoy, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çanakkale/Merkez
Berna Güneş, Doktor, İstanbul/Beykoz
Berna Serdar, Büro Personeli, Amasya Merkez
Berra Arslan, Düzce/Merkez
Berrak Deniz Ekin Gençoğlu , Mt, İzmir Bornova 
Berrin Nurullahoğlu, Em. Öğretmen, Muğla/Bodrum
Bertuğ Akşen, Avukat, Adana/Çukurova
Bervin IŞIK, Insan kaynaklari, Istanbul/Maltepe
Besim Güner, Beyaz eşya servisi , Kayseri Kocasinan 
Besna Caymak, Ev hanımı, Ankara mamak
Bestami Başaran , Bar emekçisi , ANKARA/Çankaya 
Beste Ayla, Öğretmen, İzmir Buca 
beste begüm yiğit, metin yazarı, eskişehir/tepebaşı
Beste Salman, Avukat, İzmir/Buca
Betül Aydın Baş , Emekli , İzmir/Bayraklı 
BETÜL KARTAL , Istanbul – Bahçelievler 
Betül Şahin , Stuttgart 
betül erdel, öğrenci, muğla/menteşe 
Betül Kocal, Okul Öncesi Öğretmeni, Isparta 
Betül Sezgin, Kimyager, Manisa/Soma
Betül Yıldırır, Eğitim, Odunpazarı
Beyhan Tekin, Grafik tasarım , Samsun 
Beyhan Güngör, Emekli, İzmir/Karaburun
Beyza Çelik Demircioğlu, Elektrik Mühendisi , İstanbul Maltepe
Beyza Dursun, Öğrenci, Ankara/Çankaya
beyza karataş, istanbul/beyoğlu
Beyza Zeytinoğlu, Doktor, İstanbul. Kadıköy
Bihter Öztürk , Insan kaynaklari , Istanbul Kadıköy 
Bijen Arslan, Öğretmen, İstanbul/Ümraniye
Bilal Akyüz , Sosyolog, Antalya/Muratpaşa
Bilenturk Bilen, Muhendis, Malatya
Bilge Tepe , Memur , Muğla /Köyceğiz 
Bilge Kınalı, Eğitmen, Muğla / Köyceğiz 
Bilge Polat, Hemşire yardımcısı, Almanya Münih
Bilge Volkan , Tıp Dr , Çankaya 
Bilge Yalçındağ, Öğretim Üyesi, Ankara/ Etimesgut
Bilge Yükseltürk, Denizli 
Bilgehan Şener, Muhasebe, Muğla
bilgenur görür, öğrenci, izmir/karşıyaka
Bilgin Bekiroğlu, Emekli , Sinop
Bilimsel Egitim Bilimsel Eğitim, Bilimsel Egitim
Bilinç Özgür Atılgan, İnşaat mühendisi , İstanbul Eyüp
Billur Oğuz , Emekli , Muğla/Datça 
Binay Köksal, Serbest meslek, Antalya alanya
Binnaz Dergi , Emekli , İzmir/karabağlar
Bircan Koşar turan , Doktor , İstanbul Üsküdar 
BİRCAN ZENGİN , SSK EMEKLİSİ , İZMİR BUCA
Birgül İmren Bayer , Muhasebeci , İstanbul Kartal 
Birkut Engüllü, İstanbul/Beşiktaş
Birol Şahbaz , Öğretmen , İzmir/Menderes
Birol Tepe, İşçi, Aydın Bozdoğan 
Birsel Bilgin, Emekli, Ankara/Yenimahalle
Birsen Pir Halici, Ekonomist, Ankara/çankaya
Birsen KÜÇÜKTOY, Emekli bankacı , Maltepe
Birsu Gökçe Berberoğlu, Çalışmıyor, İzmir karşıyaka
Birtan Güven Bayraktar , Memur, Kadıköy İstanbul 
Bora Kalkancı , Hekim, Ankara Gölbaşı 
Bora Gökçe, Yonetici, Eskisehir 
Bora Kutuk, New York
Bora Öztaş, Öğretmen, Mersin /Mezitli 
Bora Sarp, Esnaf, ANTALYA-MURATPAŞA
BORA SERDAROĞLU, ECZ, İZMİR / KARABAĞLAR
Boran Kavraz, Öğrenci , Giresun merkez 
Boran Cava, Gaziantep 
Boran Göker , Mühendis, Ankara/Y.Mahalle
Boran Parlakyıldız, Jeoloji Mühendisi, Çankaya/ANKARA
Bu din anlayısından vazgeçilmeeli Zorlamayla eğitim olmaz, Cagdısı anlayıştan vazgecilmeli
Buğra Alparslan, Ankara/Çankaya
Buket Baytan, Ingilizce oğretmeni, Narlıdere
Buket Pençe, Doktor, İstanbul/ Şişli
Buket Polat, Ogretmen, Ankara Çankaya 
Bülent Bayram , Emekli , İstanbul/Bahçelievler 
Bülent Bulut ☁️ ve , İzmir/Bornova 
Bülent Güneri , Avukat, Antalya Kemer 
Bülent Kızılkuş , Aile hekimi , Odunpazarı 
Bülent Pekesen , Pazarlama , İstanbul 
BÜLENT BAKİ OKUR, Mühendis , Kocaeli-İzmit 
Bülent Cengiz, Doktor, Ankara
Bülent Duran, Prof. Dr. Bülent Duran. Kadın Hst ve Doğum Uzm., sakarya/ Serdivan
Bülent İğman, Şoför , İst. Küçükçekmece 
Bülent Kayahan, Psikiyatri Uzmanı, İzmir/Karşıyaka
Bülent Matur, Emekli, Ankara/Çankaya
Bülent Öztürk, Turizm operatörü-cevirmen, Malatya Battalgazi
Bülent Tayfun Babaoğlu , Emekli, Muğla/Ula
Bülent Taylan, Muhasebeci, İstanbul Zeytinburnu
Bülent Yavuz, Emekli, Yenişehir
Bülent Yıldız, Serbest, Avcılar
Bünyamin Sevinç , Tekniker , Menemen 
Bünyamin Kahraman, Emekli ogretmen, Manisa Akhisar
Bünyamin Keser, Kimya teknikeri, Adana yüreğir
Burak Avşar , Öğrenci , Antalya/Manavgat 
Burak Akdeniz, Ankara 
Burak Akkır, Müzik öğretmeni , Adana/Seyhan
Burak Efeyurtlu, Öğretmen, Çanakkale/Merkez
Burak Gürbüz, İstanbul / Adalar 
Burak Kaan Zoroğlu, Öğrenci, Ordu/Ünye
Burak Köker , Mali Müşavir, İstanbul/Maltepe 
Burak Koltukoğlu, iç mimar, ankara/çankaya
Burak pilavcı, Ankara/Çankaya
Burak Polatoğlu, Üsküdar İstanbul
Burak Şentürk , Harita teknikerliği , Şanlıurfa/Karaköprü 
Burçak Özoğlu, Öğretim Görevlisi, Ankara Çankays
BURÇİN KARABİBER AKIN, DIŞ TİCARET UZMANI, İZMİR / KARŞIYAKA
Burçin Oran, Aşçı, İstanbul şişli
Burcu Ar, Sosyolog, Ankara
Burcu Demircan, Hemşire, Erzurum
Burcu Ekiz, Hemşire , İstanbul/Zeytinburnu
Burcu Erbil, Eğitimci/Kütüphaneci, Ankara/Çankaya
Burcu Gölcük, İzmir/Narlıdere
Burcu Günüşen, Gazeteci, İstanbul / Bakırköy 
Burcu Karayılan Parıltı, Öğretmen, İzmir/Balçova 
Burcu Konuk , Öğretmen, İstanbul Maltepe 
Burcu Kurşun, Müzisyen , İstanbul beylikdüzü
Burcu Mert, Harita Mühendisi, Tekirdağ / Süleymanpaşa
Burcu Özhızalan, Kargo Operasyon Uzmanı, İstanbul / kağıthane
Burcu Ulusoy, Danışma, İstanbul/beylikdüzü
Burcu Yener, İstanbul/beylikdüzü 
Burcu Yılmaz, İstanbul / Üsküdar
Burhan Aksakal, Emekli, Izmir konak
Burhan Boran, Emekli öğretmen, İzmir/Çiğli
Burhan Erogluer, Istanbul/kadikoy
Burhan Toksavul, öğretmen, Odunpazarı
BURKAN ERKAN, İZMİR
Bursa lı Melih Yoldaş , Veteriner öğrenci , Bursa 
Buse Aktan , Tasarımcı, Aydın/ Didim
Buse Eylül Onat , Öğrenci , Ankara/Çankaya
busenur Ovacık , öğrenci , İstanbul / Ümraniye 
Büşra DAĞKOÇAK , Uretim Takip Uzmanı , İstanbul/Bakırköy 
Büşra Bağcı Sarı, Osmaniye merkez
Büşra Ceran , Fizyoterapist , Kayseri 
Büşra Dokuz Murat, Akademisyen , Trabzon 
Büşra İlaslan, Gazeteci, Büyükçekmece/İstanbul
Büşra İlaslan, Gazeteci, İstanbul Büyükçekmece
Büşra zehra Çiçek, İstanbul eyüp
Cafer Elitoğ , Öğretmen , İstanbul/ Sarıyer
Cafer Erkul, İşçi, Ankara Keçiören
Cafer Yaşar , Serbest, Iğdır/merkez 
Çağan Ağtaş, İstanbul/Küçükçekmece
çağan kaya, ses mühendisi, istanbul sarıyer
Çağatay Çelikörs, Sanatçı, İzmir/Bornova
Çağatay Sezgin, Tekstil, İstanbul/ Ümraniye
Çağatay Sunal, Bilgisayar Programcısı, İstanbul/Eyüpsultan
Çağatay Tavşanoğlu, Akademisyen, Ankara/Çankaya
Çağdaş Dudu, İstanbul
Çağdaş eğitim istiyorum Yusuf Görgülü , Öğretmen , Çankaya 
Çağdaş Übeyit büyükdalda, Mobilya ustası, Konya/Selçuklu 
Çağdaş Ünlü, Makina Mühendisi , Eskişehir Odunpazarı
ÇAǦIL ÖZAL, ILETIṢIM UZMANI, KANADA
Çağıl İnal, Biyolog, Ankara
Çağıl Öcal, Ankara
Çağla Ataç, Klinik psikolog , Muğla Milas
Çağla Coşar, Akademisyen, İstanbul/Ümraniye
Çağla Ister, Kimyager, Istanbul/Kadıköy
Çağlar Gökçe , Yazılım uzmanı, İstanbul/Pendik 
Çağlar Gürbüz , Diş hekimi , Çanakkale 
Çağlar Özkan, İzmir/Çiğli
Çaglayan Erendag Onar, İstanbul 
Çağlayan Üçpınar, Doktor, Milas
ÇAĞRI ÜNSAL, MÜHENDİS, ESKİŞEHİR/ODUNPAZARI
Çağrı Kınıkoğlu , Yönetmen, sinema yazarı , İstanbul, Kadıköy 
Cahit Aysu, Esnaf, Uşak/merkez
Cahit Kocalar, İşçi, Şahinbey / Gaziantep 
Can Keskin, İzmir konak
Can Acar, Muhendis, Bursa
Can Arslan, İçerik yazarı, Eskişehir
Can Ateş, Yazılım geliştirici, İstanbul/Şişli
Can Çabik, Öğrenci , Adana Yüreğir
Can Cansel , Bursa/Mudanya 
can eren Kansuk, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Can Ketenci , Reklamcı , Ankara/Çankaya
Can Kuyumcuoğlu, Gazeteci, İstanbul/Beykoz
Can Öztürk, Çocuk Doktoru, İzmir Urla
Can Sabah, Memur, İstanbul/Kadıköy
Can Şahbaz, İnşaat Yüksek Mühendisi, İstanbul/Ümraniye
Can Topuklular, Makina Mühendisi , Bursa/İznik
Can Türer, Mimar, Ankara/Çankaya
Can Yasin , Serbest meslek, İstanbul Kadıköy 
Cana Akdal, Çevirmen/Öğrenci, Kırklareli/Lüleburgaz
Canan Çelik , Etimesgut 
Canan Doğan , Öğretmen , Eskişehir Odunpazarı 
Canan Erbaş , İşçi , Ankara Çankaya 
Canan Erbaş , İşçi, Ankara/ Çankaya 
Canan Erte, Ev hanımı , Trabzon 
Canan Varolgil , Dr. Yardımcısı, Almanya
Canan Akgündüz, Emekli , Bursa Yıldırım 
Canan Aslan, Kayseri sarıoğlan
canan atay, peyzaj mimarı, istanbul,/şişli
Canan Caferoğlu, Emekli ÇGE uzmanı, Ankara / Yenimahalle
Canan Caferoğlu, Emekli, Ankara / Yenimahalle
Canan Coşkun, Sekreter , Ankara-mamak
Canan Daylan, İstanbul / Sarıyer
Canan Demir, Ev hanımı, İstanbul sancaktepe
Canan Dinçel , İşsiz, Almanya
Canan Erbaş , İşçi , Ankara/ Çankaya 
Canan Kalaycıoğlu, Doktor, Ankara/Çankaya
Canan Kaya, Gazeteci , İstanbul – Kadıköy 
Canan Koç, Ankara/Çankaya
Canan Koçak , Emekli, Samsun
Canan Kuzucu , Ogretmen, Istanbul kadikoy 
Canan Mansuroğlu , Marangoz , Hatay defne 
Canan Özcan, Istanbul kadikoy
Canan Şen, Öğretmen, Antalya
Canan Tekin, Emekli, Aydın Didim
Canan Turkyilmaz, Ev hanımı, Doncaster 
Canbeerk Karçaaltıncaba, Aydın/Kuşadası
Candan Gökdel, Öğretmen, İzmir/Karşıyaka
Canday Beyaz, Öğrenci, İstanbul / Şişli 
Canel Özdemir , Yönetici, Balıkesir 
Canel Durak, Avukat, Antalya/Alanya
Caner ÇİFTCİOĞLU , Öğrenci , Konya Kadınhanı 
Caner Doğan, Öğrenci, İzmir/ Buca
Caner Özgür, Aylak adam, Bursa/Osmangazi
Caner Öztelli, Yönetici, İstanbul/pendik
CANER YENİ, İnşaat Mühendisi, Kocaeli/Derince
Cangül Örnek, Akademisyen, İstanbul Üsküdar 
Canol Kocagöz , Karikatürcü , İzmir Menderes 
Cansın Aktan Sertesen, Öğrenci, İzmir/karabağlar
Cansu Köysüren , Öğretmen , Ankara/Mamak
Cansu Budak, Psikolog, İzmir/Konak
Cansu Cangöz, Çalışmıyor, İstanbul
Cansu janset Şamdan, Kocaeli izmit
Cansu Oba, Ankara Çankaya
Cansu Uzun, Serbest meslek, İstanbul ümraniye
Casım Yayla , İstanbul 
Cem Gönenç , Tıp Doktoru , Foça 
Cela İlhan, Yazar, Burhaniye 
Celal ARTUVAN , Emekli , Mersin Mezitli 
Celal Eren Çelik, Gazeteci, Ankara/Çankaya
Celal Karaca, Emekl işçi , Samsun / Bafra
Celal Öncül , Kumarbaz, Mersin/mezitli
Celal Öngel, Emekli işçi, Beylikova
Celal Tıraş, Ankara/Mamak
Celaleddin Polat, Öğretmen , Ankara 
Celalettin Aksoy , Tiyatro , Ankara 
Celalettin Ayhan, Emekli subay, İstanbul -kartal
Celalettin Cengiz, Tıp doktoru, Antalya Kemer
Celil Akyıldız, Mimar, İstanbul/Sarıyer
Celil Denktaş, Emekli, Aydın-Didim
Cem Akbıyık , Öğretim üyesi , Istanbul/Kadıköy 
Cem Altınkaynak, Aile Hekimi , Ankara/Çankaya
Cem Anayurtlu, İstanbul Ümraniye
Cem Antebelli, Öğretmen, Mezitli
Cem Bakır , Satış elemani, Antalya Kepez 
Cem Bayrak , Bilgisayar Mühendisi , İzmir Torbalı 
Cem Bektaş , Muhendis, Istanbul atasehir 
CEM BUKSUR, ÖĞRETMEN, KONYA/MERAM
Cem Demir, Ögretmen, ESKİŞEHİR
Cem Gokacik, Esnaf, Muğla/Ortaca
Cem Hürol, Emekli hekim, İstanbul , Beşiktaş. 
Cem Kirazoğlu, Öğretim üyesi, İstanbul/Bakırköy
Cem Kılınç, Eczacı, Tokat/Zile
Cem TUNACI, İzmir – Gaziemir
cem tural, mühendis, ankara/yenimahalle
Cem Uçar, Manisa
cem yanar, büro emekçisi, izmir narlıdere 
Cem Yarkın, Müzisyen, Denizli
Cemal Karataş, emekli, Ankara/Çankaya
cemal mukiyen, apartman görevlisi, izmir/balçova
Cemal Yıldız, emekli, Köyceğiz/Muğla
Cemalettin Aygüneş , Emekli , İzmir Çiğli 
Cemalettin Nacar, emekli, Köyceğiz/Muğla
Cemil Fuat Hendek, Yazar, Diplomasız Gençleri Mesleğe Hazırlama Projesi Yöneticisi (1981-84)zöneticisi, Wiesbaden-Almanya
CEMİL PAKSOY, ELEKTRİK, BURSA
CEMİLE BURGUCU, EMEKLİ, MUĞLA /KÖYCEĞİZ
Cemile Çakıroğlu , Emekli , Balıkesir/Burhaniye 
Cemile Demiröz , Emekli hemsire, Antalya, Pınarbaşı 
Cemile Pehlivan, Akademisyen, Ankara
Cemre Şenesen , Prodüksiyon , İstanbul/Beşiktaş 
Cemre Teomete, Mimar, Ankara
Cengiz Genç, Memur , İzmir/Karşıyaka 
Cengiz Karaman , Öğretmen , İstanbul Bakırköy 
Cengiz Şimşek , MUGLA. Köyceğiz 
cengiz ahrez, metal kesim būkūm, mersin toroslar
Cengiz Arın, Emekli akademisyen, İstanbul, Üsküdar
Cengiz Biçer, Kimya Yük. Müh. , İzmir/Menemen
Cengiz Celik, Aschaffenburg
Cenk Sungur , Gayrimenkul sektörü , İstanbul Beyoğlu
Cenk Erikci , Aydın Kuşadası 
CENK ÖNER, SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ, KONAK/İZMİR
Cenk Samet Er, Avukat, Konya
cenk sözeri, Eğitmen, İstanbul Ataşehir
Cennet Kızıler , İstanbul/Avcılar
Cennet Ozacar, İşsiz , Ankara cankaya
Ceren Çelik, Ankara/Mamak
Ceren Fırat, Danışman, İstanbul / Kadıköy
Ceren Kargı Efeyurtlu , Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Çanakkale/Merkez
Ceren Köse, Mimar, Antalya/Konyaaltı
Ceren Kürtür, İngilizce Öğretmeni, İstanbul
Ceren Özilhan, Mimar, İstanbul/Kadıköy
Ceren Şenay, Muhasebeci , İzmir / Karabağlar 
ceren ülüş, Ekspertiz Hizmetleri/ Raportör, İzmir/Buca
ceren ülüş, izmir
Ceren Yildirim, Akademisyen, Antalya/Manavgat
Çetin Akarsu, Öğretmen , Çankaya/Ankara
Çetin Karabudak, İzmir / Urla
Çetin Şimşek, Tekstil, İstanbul/bahçelievler
Cetin Tor, Bursa Nilufer
Cevahir Arslan, Maltepe
Cevahir Honca, Emekli, İstanbul/ümraniye
Cevher Bilgin, İnşaat Y. Mühendisi, İstanbul / Kadıköy
Cevher Özcanlı Çetin, Ev hanımı, Kadıköy
CEYDA KARAN, GAZETECİ, İSTANBUL
Ceyda Sümer , Tmgd, Kocaeli Kartepe 
Ceyda Yüce, İstanbul / Kadıköy
Ceyhan Calisir , Otomotiv, Sakarya
Ceyhan Akgün, İstanbul
Ceyhan Karaman, Emekli, Istanbul/kartal
Ceyhun Çelik, Muhendis, Ankara mamak
Ceyhun Özoğul, Akademisyen/Yüksek Mühendis, İstanbul/Beylikdüzü
Ceylan Demir, Ön muhasebe, İstanbul Sancaktepe
Ceylan Yıldız Yavaş , Malatya/Yeşilyurt 
Ceylan Akgün, Sağlık, Ankara
Ceylan Güner, Hemşire, Trabzon/ Ortahisar
Cidem Sartakhan , Hemşire, İzmir/ Foça
Çiğdem Akarsu, Ev hanımı, Adana/Çukurova 
Çiğdem Akpınarlı Bekler , Ziraat Mühendisi , İzmir /Balçova 
Çiğdem Bayraktar Ör , Yayıncı , İstanbul/Kadıköy 
ÇİĞDEM Duman, Mersin/Tarsus 
Çiğdem Göçmen , Öğretmen, Sivas Gürün
Çiğdem Göğüş, Üniversite hocası , İzmir Alsancak
Çiğdem Günel , İstanbul /Sarıyer 
Çiğdem Karapinar, Serbest meslek, İzmir urla
Çiğdem Ünal , Emekli hekim, Köyceğiz/Muğla
Çiğdem Alp, Üniversite çalışanı, İzmir menemen
Çiğdem Atsız, Yatırım uzmanı, İstanbul/Kadıköy
Çiğdem Çağırgan, Öğretmen, İstanbul/Üsküdar
ÇİĞDEM CİVANER, Ön lisans, Kadiköy İstanbul
Çiğdem Kadakal, Emekli, İstanbul Ataşehir
Çiğdem Namlı, Mühendis, Ankara/Çankaya
Çiğdem Özmen, Emekli / Kimyager, İstanbul / Üsküdar
Çiğdem Renkli güçlü, Endüstri mühendisi, İstanbul/kadıköy
çiğdem şahin, bankacı, istanbul/ k.çekmece
Çiğdem Soytürk, Emekli, İstanbul/Bakırköy
Çiğdem TÜRKYILMAZ , Modelist , İstanbul /Zeytinburnu 
Çiğdem Ünal, Emekli Hekim, Köyceğiz
Çiğdem Yılmaz, Öğretmen, Antalya /Alanya
Cihan Yıldırır , Emekli , Yenimahalle 
Cihan Demirci Tansel, Biyolog, İstanbul/Üsküdar 
Cihan Göktaş, Doktor, Ataşehir 
Cihan Mert, Gazeteci, Van / İpekyolu
Cihan Mutu, Hekim, İzmir/Bayraklı
Çimen Guler, Emekli, Ankra etimesgut
Çimen Van, Menemen-İzmir
Çise Bozkurt, İstanbul/Zeytinburnu
çisel demirkan sakallı, Avukat, Ankara
Çisem Kılınç, Avukat, Alanya
Çisil Oksay, Eğitimci, Ankara/Çankaya
Civan Yıldız, Öğrenci, Soma/Manisa
Coşgül Yüksel , Emekli öğretim üyesi , Eskişehir/Tepebaşı 
Coşku Giray , Mühendis, İzmir/Karşıyaka 
Coşkun Gök, Büro çalışanı, Ankara/çankaya
Cumhur Tulis , Emekli , Antalya Gazipaşa 
Cumhur Demircioğlu, Serbest, Mersin/Tarsus
cumhur yakut, İstanbul/Çekmeköy
Cumhur Yılmaz, Bankaci, Istanbul buyukcekmece
Cüneyt Gültek , Serbest, Istanbul/Üsküdar 
Cüneyt GÜLTEK, Serbest, İstanbul/Üsküdar 
Cüneyt Tekin, İstanbul kartal 
Damla Akyüz, İç mimar, Antalya Muratpaşa 
Damla Çarmızol, Peyzaj Mimarı, Konya/Meram
DAMLA Ulker , Akademisyen , Lefkoşa
Daniye Yalçın, Eğitimci, Güzelbahçe
Defne Tarman, Muğla Bodrum
Defne Yaşar, Öğrenci, İzmir/Bayraklı
Delal Mıstıkoğlu, Sınıf öğretmeni , Hatay 
Demet Durmuşoğlu , İstanbul /Fatih
Demet Şahin ili , Tekstil üreticisi , İstanbul / Çekmeköy 
Demet Gökmen, Emekli, Yenimahalle
Demet İnan , İzmir Gaziemir 
Demet Özdemir, Emekli, Ankara- çankaya
Demet Töre, Sigortacı, Ankara/çankaya
Demet Vural , Memur , Ankara 
Deniz Aksoy , Avukat , Ankara/Çankaya 
Deniz Duman, Turizm , Ankara Çankaya 
Deniz Eroğlu Yüce, Psikolog, İzmir
Deniz Gökengin, Bornova İzmir 
Deniz Güneş , Müzisyen , Bischofsheim 
Deniz Helvaci, Ev hanimi , İstanbul 
Deniz Kırımsoy Denge, emekli, Muğla/Datça
Deniz Mutlu vatansever, Çalışmıyor, İstanbul/ ümraniye
Deniz Şanlı , Öğrenci , Eskişehir Tepebaşı 
Deniz Savaş , Emekli, Aydın 
Deniz Topçu , Kamu, Tekirdağ 
Deniz Tüfekçi , İşletme , İstanbul Adalar
Deniz Akgün, Muhasebe, İstanbul/Bakırköy
Deniz Alaca, Emekli öğretmen , Kadıköy 
Deniz Alpan Dinçe4, Doktor, Bursa
Deniz Alsoy, Avukat, Ankara/Çankaya 
Deniz Altay, Akademisyen, Çankaya
Deniz Ayten, Öğrenci, İstanbul/ beşiktaş
Deniz Baştürk , Tekstil Mühendisi, İzmir Karşıyaka
Deniz Çağdaş , Çankaya 
Deniz Çalışkan, Öğretmen, İzmir gaziemir
deniz cano, hatay antakya
Deniz Canpolat, İstanbul/Kadıköy
Deniz Cihan, Öğretmen , Hatay/Defne
Deniz Eberded, Barista, Konya/Meram
Deniz Eryılmaz, Psikolog, İzmir konak
Deniz Göre, Eğitim kurumundan emekli, Kayseri / Melikgazi
Deniz İlayda Yasan, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Deniz Karakuş, Dijital Pazarlama Uzmanı, İstanbul
deniz karaman, ev hanımı, istanbul/tuzla
Deniz Karayün, Psikiyatrist , Adana/Seyhan
Deniz Kayar, ŞOFÖR, İzmir/ Karşıyaka 
Deniz Kurt, Turizm emekçisi , Muğla/Ortaca
Deniz Oğuzer , Ankara Çankaya 
Deniz Palalar Alkan, Akademisyen , Istanbul/Sariyer
Deniz Polat, Mimar, İzmir/Bayraklı
Deniz Şahin, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Deniz Şanlı , öğrenci , Eskisehir /Tepebaşı 
Deniz Sarıbaş, Akademisyen, İstanbul/Ümraniye
Deniz Sinan Tunaboylu, Istanbul/Sancaktepe
Deniz Somer, Doktor, Ankara Çankaya
Deniz Sozuak Bakkal, Kamu, Izmir Konak
Deniz Tonna, Emekli, İzmir
Deniz Turhan, Istanbul
Deniz Yıldız , Yazar, İstanbul Kadıköy 
Deniz Yıldız, Ev hanımı , Seyhan
Dergun Tanse, Jeolog, İstanbul/Üsküdar 
Derman Boztok , Hekim, halk sağlığı uzmanı , Ankara /Çankaya 
Derman Erolus, Öğretmen, İzmir/bergama 
Derya Cebecioğlu , Eğitimci, yazar, Ankara Çankaya 
Derya Demir, Avukat, Mersin Yenişehir
Derya Erdoğan , Fal, İzmir Konak 
Derya Güzey , Memur , Mersin 
Derya Kurnaz, Emekli , Denizli 
Derya Özsoğuk, Finans , Edremit Balıkesir 
Derya Alabay, Tıbbi Satış temsilcisi , İzmir/çiğli
Derya Bank, Ev hanımı, Ankara Etimesgut 
Derya Böğrü, ebe, Samsun
derya çürük, öğrenci, Muğla Menteşe
Derya Güzel , Öğretmen, İzmir /karşıyaka
Derya Hakan Uçar , Doktor , Çankaya 
Derya Karakaya, Özel Sektör, İzmir/Karşıyaka
Derya Kiremitçi, Emekli, Ankara/Çankaya
Derya Kocacik, Emekli, Cankaya Ankara
Derya Kulaç, Ankara /Çankaya
DERYA SAK ÖZTORUN , İSLETME MÜHENDİSİ , ANTALYA / MURATPAŞA 
DERYA TEZGUN, SERBEST, MUGLA BODRUM
Derya Ural , Öğretmen, Ankara/Mamak 
DEVRAN ULUSOY, EMEKLİ OGRETMEN, İSTANBUL
Devrim Arslan , Emekli, İzmir Menderes 
Devrim ÖZTÜRK , Muğla 
Devrim Sarı, Mühendis, İstanbul / Maltepe
Devrim Altın, İş insanı, Esenyurt
Devrim Doğan, İsiz, Fetye
DEVRİM DOĞAN, MAKİNA MÜHENDİSİ, KOCAELİ/DARICA
Devrim Erdoğan, Mimar, Bakırköy 
Devrim Eroğlu, İstanbul
Devrim Hacısalihoğlu, Gazeteci, ANKARA ÇANKAYA
Devrim İçke, Gıda mühendisi, İstanbul/Bağcılar
Devrim Pekşen, ücretli işçi, Konyaaltı
Dicle Demirel, Avukat, Antalya/Alanya
Dicle Ferice Gündüz, Plaza Emekçisi, İstambul Kadıköy
Didar Cansu Tozer, Müdür , İzmir/konak
Didem Çil, Öğretmen, İzmir
Didem Dertli, Öğrenci, Ankara
Didem Görkay , Yazar, Şişli İstanbul 
Didem Şahin , Görsel sanatlar öğretmeni, Talas / Kayseri 
Didem Yüksel , Sigortacı, İstanbul/Kadıköy
Diğdem Tekeli Çavuşlu , Psikolojik Danışman , İzmir 
Dila Barutcu , İstanbul Kadıköy 
Dila Selçuk, Öğretmen, İstanbul – Zeytinburnu
Dilan Cerşit, Öğretmen, İstanbul/Ümraniye 
Dilara Bilgütay, İstanbul eyüp
Dilara Gürbak, İnsan Kaynakları Uzmanı, İzmir/Bornova
Dilara Yılmaz, Öğrenci, İstanbul / Şişli
Dilay Tunca, Doktor, Bilecik/Merkez
DİLBER Kömürcüoğlü , İşçi, Buca izmif
Dilber Kocak, Akademisyen, Ankara/çankaya
Dilek Berberoğlu , Emekli öğretmen , ANKARA Çankaya 
Dilek Gümüş , Emekli, Muğla Köyceğiz 
Dilek Kurt , Danışman , Istanbul / sahrayicedit 
Dilek Sarıkaya , Ev hanımı , Ankara Mamak 
Dilek Başaran , Doktor, Çanakkale
dilek eseriva, avukat, İstanbul/kadikoy
dilek eserova, avukat, İstanbul/Kadıköy 
Dilek Gümüş , Emekli, Muğla/Koycegiz
DİLEK IŞIK, BANKACI, İZMİR/MENDERES
Dilek Kösecioğlu, Aile hekimi, Samsun
Dilek SINGIN, EYT’LI, Ankara/Etimesgut
Dilek Yeşim Tatoğlu , Emekli, Muğla/Datça 
Dilem sevil Kilic, Uzakyol kaptani, Sisli
Diler Bosut Güven, Avukat, Menemen
Diler Demirci, Öğrenci, İzmir/Konak
Dilsat Mis, Emekli, İstanbul Üsküdar 
Dilvin Şenyaz, Çalışma ekonomisti, Ankara
Dinçer Karatepe, Emekli, İstanbul / Bakırköy
Diren Gürgül , Öğrenci , İstanbul/Şişli 
Diyaddin Caymak, Beton santral opr., Ankara mamak
Doç. Dr. Savaş KARABULUT, GTÜ Öğretim Üyesi (Eğitim-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube YK Başkanı), Kocaeli/Gebze
Doğa Akgün, Öğrenci, Ankara / Çankaya
Doğa Artuğ, Ankara/ Çankaya
doğa büçkün, grafik tasarımcı, izmir/karşıyaka
Doğa Dirikan, Öğrenci, İstanbul/Kadıköy
Doğal Kanmaz, Elektronik Teknisyeni, İstanbul Maltepe
Doğan Alp Erden, Öğrenci, İstanbul/Kadıköy
Doğan Arslan, Tekstil(modelist) , İzmir/Bornova
DOGAN BERMEK, Mimar , ISTANBUL
Doğan Tekin , Yönetici , Üsküdar 
Doğanay Yalçın , Mühendis , Ankara Çankaya
doğanay tayyar, İstanbul/şişli
Dogu Csm, Serbest , İzmir
Doğu Erdener, Psikolog, İstanbul
Doğuhan DAĞ, Antropolog, Ankara
Doğukan Aktürk, Memur, Eskişehir Odunpazarı 
doğukan bozduman, ik, istanbul sultangazi
Doğukan Metin, turizm, kayseri
Dominique Ucbasaran, Emekli , Istanbul 
Döndü Hardal, Emekli memur, İzmir bayraklı
Döndü Şahyılmaz , Ev hanımı, Muğla ula
Doruk Kökten, Öğrenci, Eskişehir/Tepebaşı
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Fulya Dönmez, Psikiyatri hemşiresi, Muğla/Fethiye 
Dr. Onur GÜRER, Akademisyen, İstanbul/Kadıköy
Dudu Türüdü, Emekli, Burdur
Durak Nahya, Teknik personel , Adana/Çukurova 
Duran Gedik , Ev hanımı , Muğla menteşe 
Duran Keleş , İstanbul Ataşehir 
Duran Kıymazaslan, Akademisyen , Ankara
Durmuş ALİ Keleş , Emekli , Mersin/Yenişehir 
Durmus Alici, Emekli Tornacı , Balıkesir- Ayvalık
DURMUŞ TİRYAKİ, EMEKLİ, ANKARA-YENİMAHALLE
Durmuş YÜKSEK, Kamu, Muğla/Marmaris
Dursun Bal, Mamak/ANKARA 
Dursun Ali Kızıltan, Ankara/Mamak
Dursun Hakan Delibaş, Psikiyatri Uzmanı, İzmir/Konak
Duru Nur Sümer, Öğrenci, İstanbul/Eyüpsultan
Duru Ozkan, Akademisyen, Istanbul/Atasehir
DUYGGU TEKİN, VELİ, AYDIN KUŞ
Duygu Bilir , Öğretmen , İzmir 
DUYGU CANDAN GÜLER, MUHASEBE, İZMİR/ÇİĞLİ
Duygu Gören UZUNAY , Öğretmen , İstanbul/ Bahçelievler 
Duygu Hatıpoğlu , Avukat, Alanya
Duygu Tüfekcioğlu, Ev hanımı , Çanakkale/Merkez
duygu cüro, laborant, ankara çankaya
Duygu ERGUVAN, Biyoloji öğretmeni , Sultangazi
duygu genez, öğrenci, izmir/karşıyaka
Duygu Güneş, Mühendis, İstanbul
Duygu Karadağ , Sekreter, Kocaeli /Gebze
Duygu Kıvırcık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, İzmir
Duygu Öner, Ekonomist, İstanbul/Kadıköy 
Duygu Oren, Ankara
DUYGU TAYLAN, ÖĞRETMEN, MERSİN
duygu tekin, rehber öğretmen, istanbul/ataşehir
Duygu Toprak, Ankara 
Düzgün Mertoğlu , Çevre mühendisi/ iş güvenliği uzmanı , İstanbul) Eyüp Sultan 
Düzgün Narin, Emekli işçi, Muğla/Köyceğiz
E. Çağlar Ören, Garson , Adana/Seyhan
E. Zeynep Suda, öğretim üyesi, İstanbul/Üsküdar
Ebru Binay, Lisans öğrencisi, Eskişehir 
Ebru Canveren , Tıbbi sekreterlik , İstanbul/Fatih 
Ebru Kayıran, Çocuk gelişimi ve eğitimi, İzmir Buca
Ebru Oktay , Hekim, Eskişehir 
Ebru Özer , Mali Müşavir , İzmir/Karşıyaka 
Ebru Yildiz , Eskişehir/Tepebasi
Ebru Aldemir, Psikiyatrist, Bayraklı
EBRU AYDINLIK, İSTANBUL ATAŞEHİR
Ebru Bahcivan, İngiltere
Ebru Celik, Doktor, Izmir/Menemen
Ebru Gökbulut, Müfettiş, Küçükçekmece
Ebru Işılganer, Profesyonel Yaşam Koçu, İstanbul / Kucukcekmece
Ebru Kiç, Denizli/Pamukkale
Ebru Kuzu, Emekli, İstanbul
Ebru Tombak, Doktor, İzmir Gaziemir 
Ebru Toprak, Akademisyen, Ankara
Ebry Bilgili , Emekli, Osmangazi
Ece Özden, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Ece Böber, Öğretim üyesi , Konak/ İzmir
Ece Irmak Albayrak , Dansçı, İstanbul Ataşehir 
Ece Mutlu, Turist Rehberi, Antalya/Muratpaşa
Ece naz sevim, öğrenci , İstanbul Gaziosmanpaşa 
Ece Özçelik, Öğretmen, İstanbul, Sarıyer
Ece Süloğlu , Mühendis , Eskişehir
Ece Süloğlu , Mühendis , Eskişehir/Tepebaşı 
Ece Türkyılmaz Uyar, Doktor, İstanbul
Ecem Sengel, İstanbul/ Sarıyer
Ecem Tunçer , Hemşire, Etimesgut
Ecren Serim, Sanatçı , Eskişehir han
Eda Çeleğen, Öğrenci , Osmaniye/merkez
EDA ELBİR ŞİMŞEK, MÜHENDİS, SAMSUN / İLKADIM
Eda Biçici, Okul öncesi öğretmeni, Mersin Mezitli
Eda Capa Kiziltas, Muhendis, Bursa 
Eda Mermi, Hekim, Ankara/Çankaya
Eda Nalçacı, Ankara
Eda Özdamar, Öğrenci, Eskişehir/Odunpazarı
Eda Özyön, Öğr. Gör., İstanbul/ Esenyurt 
Eda Salan, Ankara/Çankaya
Eda Turkmenoglu, Hemsire, Urla
Efe Dirim, Mühendis, Ankara çankaya
Efe Günaydın, öğrenci, Giresun/Merkez
Efe İnci, öğrenci, Ankara/Çankaya
Efkar Yiğit , Eğitimci, İstanbul
Efsun Aslan Başoğlu, İstanbul – Beşiktaş
Eftal Yıldırım , Tıp Doktoru , Çanakkale 
Eftal Dönmez, Emekli, Karaburun
Efza Evrengil, Şehir plancısı, İstanbul/Beykoz
Ege Çokcoşkun, Gazeteci, İstanbul/Beşiktaş
Ege İstanköylü, Admin IT helpdesk, İstanbul/maltepe
Ege Ötenen, Akademisyen, İzmir Karşıyaka 
Ege Sorkun, Medya Çalışanı, İstanbul/Şişli
Egemen Aktaş, Doktor, Antalya/Konyaaltı
Egemen Hazar, Denizci, İzmir/Karaburun
Egemen Özbayrak, Avukat, Ankara/Çankaya
Egemen Sarıtekin, Öğrenci, İstanbul/Sarıyer
Ejder Doğanlı, Serbest meslek , İstanbul/Sancaktepe
Ekim Saygılı, Öğretmen, Van/edremit
Ekin Aygün, Mühendis, Ankara/Etimesgut
Ekin dilara Öztürk, İstanbul
Ekin Dirik, Ankara/çankaya 
Ekin Koç, Avukat, İstanbul/Zeytinburnu
Ekin özcan , Öğrenci, Tekirdağ /Çorlu
Ekin Selen YALMANLI , Öğrenci , İstanbul/Ataşehir 
Ekin Şen, Psikolog, İzmir Karşıyaka 
Ekin Yamaç, İstanbul 
Ekin Yılmaz, Makine Mühendisi, Eskişehir/Odunpazarı
Ekinç Vurgun Güler, İstanbul 
Ekrem Özsoğuk , Emekli , Edremit Balıkesir 
Ekrem Tufan , Akademisyen , Çanakkale merkez 
Ekrem Akkaya, Belediye işçisi, İstanbul/Sultanbeyli
Ekrem Poyraz, Mühendisi , Ankara/Çankaya
Ela Alkaya, Ekonomist, İzmir 
Elcil Kaya Biçer, Hekim, İzmir/Bornova
Elçin Yılmaz , Kat görevlisi , Mersin/ mezitli 
Elçin Aşuroglu , İngilizce Öğretmeni , Ankara/Çankaya
Elçin Kaya Karataş , Psikolog , Bursa/Nilüfer
Elif Altınbaş, Avukat, İstanbul
Elif Aydın , Öğretmen, Kırıkkale/ yahşihan
Elif Bektaş , Satış Müdürü , İstanbul/Ataşehir 
elif budak, kayseri talas
Elif Çidem, Çocuk Gelişimi Eğitmeni, İstanbul Güngören 
Elif Doğan Çiftçi, Uzman, Izmir Buca 
Elif Gökbulut , Serbest, İstanbul Beşiktaş 
Elif Kavuşan , Yaratıcı drama eğitmeni , İstanbul/Kadıköy 
Elif Soyhan , İstanbul Üsküdar 
Elif Yirik , Emekli , Ankara/ Çankaya 
Elif Ağdaş , Öğrenci , Antalya 
Elif Ayvaz, Mühendis, İzmir / Torbalı
Elif Banu Büyüktuncay, Kat sorumlusu, Ankara/Etimesgut
Elif Bektaş Güngör , Emekli, Antalya/Kepez
elif budak, kayseri talas
Elif Çakır, Finans yöneticisi, İstanbul Bayrampaşa 
elif çalışır, psikolojik danışman , niğde
Elif Çinpolat, Öğretmen, İzmir/Karşıyaka
Elif Dilaver, Diyetisyen, İstanbul/Fatih
Elif Dilem Ocak, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Elif Erşen Ataş, İngilizce Öğretmeni, İstanbul/ Başakşehir
Elif Gürsoy, Akademisyen, Odunpazari 
elif kandemir, iç mimar, istanbul/beykoz
ELİF KURU, İÇ MİMAR, İSTANBUL/BEYKOZ
Elif Özüdoğru, Reklam, İstanbul
Elif Seldüz, Kahramanmaraş pazarcık
Elif Sevil, Eczacı, İstanbul/Şişli
Elif Tosun, Özel güvenlik , İzmir Menemen 
Elif Tungatar Ekici , Emekli bankacı , Ümraniye 
Elif Uzgoren, Akademisyen, İzmir
Elif Yıldırım , Hastane personeli, Balçova izmir
Elif Zelal Şeker Kuru, Avukat, İstanbul/Esenyurt
ELİF ZEYNEP ÖZİPEKÇİ, GAZETECİ, İstanbul
Elifnaz Maho, Yok, Antalya/Muratpaşa
Eliz Naz Cankılıç , Öğrenci , İstanbul/Güngören
Elmas Demirci Karamahmut , İstanbul/üsküdar
Elmas Kaya Sarıkaya , Emekli , Ankara Çankaya 
Elmas Sarıaslan, Sağlıkcı, Balıkesir
Elvan Eroglu Bekdemir , Endüstri Mühendisi , Münih
ELVAN YURDUN, MÜHENDİS, İZMİR/ÇİĞLİ
Emek İlke Işık, Psikolojik danışman , Ümraniye 
Emel Güneş , Akademisyen , Ankara 
Emel Ada, Doktor, İzmir
Emel Alphan, Öğretim üyesi , İstanbul/Üsküdar
Emel Alphan, Öğretim Üyesş, İstanbul/Üsküdar
Emel Altın, Çankaya
Emel Çelebi , İstanbul Kadıköy
Emel Diril, Avukat, İzmir/Çiğli 
Emel Efe, Istanbul/ Kadıköy
Emel Funda Atila, Çankaya/Emek
Emel Gökmen, Emekli, Muğla Datça
Emel Hacalaki, Çanakkale
EMEL IŞIK/ÜREGİL, Emekli , İzmir
Emel Rona Çetin, Ziraat Mühendisi, İzmir/urla
Emel Sezgin, Diş hekimi, İzmir Konak
Emel Şimşek , Öğretmen , Muğla – Köyceğiz 
Emin Altan, Fotoğrafçı , İstanbul/Beyoğlu
EMIN ASITANELIOGLU, YUK. MAK. MUH., ISTANBUL/BEYOGLU
Emin Aykaç , Çağrı merkezi elemanı , İstanbul Bayrampaşa 
Emin Bülent Karadoğan , Emekli , Çanakkale Biga 
Emin Duyar, Ankara keçiören
Emin Murat Canger , Diş hekimi , Kayseri/Melikgazi
Emin Ovacık, Kocaeli/Gebze
Emine Emin , Emekli, Ortaca
Emine Aydın , Ankara 
Emine Gündüz, Öğrenci, Mersin/Silifke
Emine Meral Balkız , Ev hanımı , Ankara Mamak 
Emine Serin, Öğretmen , İstanbul fatih 
Emine Alagoz, İzmir
Emine Alakıncı, Emekli öğretmen , İzmir karşıyaka
Emine Alkan, Öğretmen , İzmir-Karşıyaka 
Emine Alparslan, Kimyager, Ankara/Etimesgut
Emine Aslan, İşçi , Antalya Kepez
Emine Cengiz, Öğrenci, Denizli
Emine Elmas, İst/üsk
Emine Ergök Mayruk, Anaokulu eğitim emekli , İzmir buca
Emine Guvercin, Ogretmen, Istanbul/Kadikoy
Emine Kahraman , Serbest, Muğla Köyceğiz 
Emine Kumcu, Emekli, Istanbul
Emine Merihli , Memur, İstanbul/bakirköy
Emine Oz, Ev hanim, Göktürk 
Emine Özçelik, Emekli, Muğla/Köyceğiz
Emine Şahman, Emekli, Nevşehir Hacıbektaş 
Emine Türkoğlu, Ankara/Mamak
Emir Ahmet Arda, Avukat , Tekirdağ/Çorlu
Emir Cem, Lise Öğrencisi., İstanbul / Ümraniye
Emir Ege LEBLEBİCİ, Öğrenci , Muğla Fethiye 
Emirhan Demircan, Erzurum
Emirhan Ergün, İstanbul
Emrah Alkan, İşçi, Bursa/Osmangazi
Emrah Özsoy, Ankara
Emrah Öztürk, Kadıköy
Emre Turuşkan , Mühendis , Adana/Seyhan 
Emre Akça, Ecz teknisyeni, Adana /çukurova
Emre Alım, Gazeteci, İstanbul/Kadıköy
Emre Arslanoğlu, Öğrenci, İstanbul/Avcılar
Emre Caner, Yazar, Istanbul Bakırköy
emre çay, yok, istanbul eyüpsultan 
Emre Çiftçi, Öğretmen, Ankara
Emre Daydır, Muğla/Feyhiye
Emre Delice, İzmir / Buca
Emre Enöz, Öğrenci (Lisans), İstanbul/Fatih
Emre Eranıl, Mühendis, Ankara/Yenimahalle
Emre Ergin, Serbest, İzmir Karşıyaka 
Emre Erkılınç, Videocu & Fotoğrafçı, İstanbul/Bakırköy
Emre Falay, Bilişim Emekçisi, Ankara / Mamak
Emre Günay Evirgen, Öğrenci, Eskişehir/Odubpazarı
Emre Öveç, Öğrenci, Giresun/Merkez
Emre Yenidogan, Ögretmen, Çanakkale 
Emrehan Zeybekoğlu, Emekli Öğr. Üyesi, Çanakkale
Emriye ONARAN ASLA, Emekli, Menemen/İZMİR
Emrullah ERCAN, Kimyager, Istanbul/Sancaktepe
Emrullah Yıldırım, Öğrenci, İstanbul/Şişli
Ender Düzcan , Akademisyen, İzmir/ Karşıyaka 
Ender Engin, Yönetim/Danışmanlık, Ataşehir
Ender Helvacıoğlu, Yayıncı, İstanbul / Kadıköy
Ender Özer, Müşteri Temsilcisi, İstanbul / Beyoğlu
Ener Öztürk , Satış Yöneticisi , İstanbul/ Başakşehir 
Enes Baloglu, Ogrenci, Sisli
Enes Çelik, Adana/Çukurova 
Enes talha Kırtıl, Öğrenci, İstanbul/sultangazi
Enes Yeşil, Hekim, Ankara/Çankaya
Enes Yeşil, Hekim, Ankara/Çankaya
Engin Akyürek , Öğretim üyesi , Kadıköy 
Engin Aykul , İstanbul 
Engin DÜZÜ , Bankacılık , İstanbul Kartal 
Engin Ertaş , öğretmen , muğla 
Engin Anbarcı, maden mühendisi, Aydın/Efeler
ENGİN BALCI, Uzman tabip, KOCAELİ GÖLCÜK
Engin Bayram, İşçi, Manisa/Şehzadeler
engin cano, sınıf öğretmeni, hatay antakya
Engin Karadag, Temizlik hizmetleri şefi , İzmir Çiğli 
Engin Öce, Bankacı, İstanbul
Engin Özel, Emekli Eğitimci, Mezitli-Mersin
Engin Özkan, Akademisyen, Ankara/Çankaya
Engin Solakoğlu, Emekli, Çanakkale/Biga
Engin Taşlıçukur, İşci, İstanbul Sancaktepe
Engin Yılmaz, Ankara
Engin Yılmaz, Emekli, Diyarbakır/Ergani
Ensar Gökcebinar, Grafik Tasarım, Konya/Karatay
Enver Kaya , Gazeteci , Konak İzmir 
Enver Gümüş , Emekli öğretmen , İzmir / Buca
Eray Çağlayan , Ankara/ Çankaya 
ERAY ASARKAYA, Serbest, İstanbul bagcılar
Eray Erol, Turizm, Ankara çankaya
Eray Ertürk, Öğrenci, Balıkesir
Eray Türkdoğan, İşletmeci, İstanbul Sancaktepe
Erbil Aydın, Tıp Doktoru, Ankara/Çankaya
Erbil Berberoğlu, Genel müdür , İstanbul 
Ercan Gürkan , Mühendis , İzmir Karaburun 
Ercan Başer, Otomasyoncu, Ankara / Yenimahalle
Ercan Koru, Doktor, İzmir/Karşıyaka
Ercan Peker, Yazılım Uzmanı, İstanbul / Bahçelievler
Ercan Sezer, Gişe memuru , Denizli Pamukkale 
Ercan Uygur, Öğretim üyesi, Ankara
Ercan Yucel, Emekli, Çanakkale 
Erce Güder, Mühendis, Ankara/Mamak
Ercüment Demirci, Emekli, Ankara 
Erdal Tagli , Elektronik , Esenler 
Erdal Akalın, Kitabevi işletmecisi, Ankara/Çankaya
ERDAL DELİKLİTAŞ, MÜHENDİS, İSTANBUL/ BAĞCILAR
Erdal Mutlu, Turizm, Antalya muratpasa
Erdal özten Özten , Ataşehir İstanbul öğretmen 
erdal tasdemir, yazılım, aydın/kuşadası
Erdal Türkekurban, Öğrenci, Ankara/Mamak
Erdem Atar , Emekli , Balıkesir/Burhaniye 
Erdem Kalkan , Mimar , Marmaris -Muğla 
Erdem Toprak , Öğretmen, Manisa/Salihli
Erdem emrah Kaya, Özel sektör işçi, Muğla/ortaca
Erdem Güleryüz , Öğrenci, İstanbul/Fatih
Erdem Güner, Gazeteci, Antalya
Erdem Mersin, İnşaat Yüksek Mühendisi, Muğla/Köyceğiz 
Erdem Özçam, Muğla Köyceğiz 
erdeniz yılmaz, öğrenci, istanbul/üsküdar
Erdi Avcı, İletişimci, İstanbul/Zeytinburnu
Erdi Aydoğdu, Öğrenci, İstanbul/Başakşehir
Erdi Baysal, Denizli/Pamukkale
Erdinç Eker , Depo sevkiyat sorumlusu , İstanbul sultangazi 
Erdinç ACAR, IT, İSTANBUL SANCAKTEPE
Erdinç Kılıç, Serbest, Istanbul/beylikdüzü
Erdoğan Erol , Emekli , İstanbul/Pendik 
Erdoğan Güven, Serbest , Balıkesir Gömeç 
Erdoğan Moralar, Emekli Öğretmen, Edirne Merkez
Eren Keleş , İşletmeci , İstanbul/Ümraniye 
Eren can Çam, Teknisyen, Ankara Çankaya 
Eren Dönmez, Öğrenci, İstanbul / Ümraniye
Eren ESEN, Tokat/Turhal
Eren Ezgi Gevher Avcı , Psikiyatrist doktor, Adana/Seyhan
Eren GÜNEY, Makine Mühendisi, Eskişehir / Odunpazarı
Eren İpçizade, Tasarımcı, İstanbul/Sarıyer
Eren Karataş, Işıkçı/Sinema sektörü, İstanbul/Başakşehir
Eren Köseoğlu, Emekli, İzmir/Urla
Eren Ladikli , Samsun/İlkadım 
eren mutlu, uzman doktor, izmir/karabağlar
Erendiz Atasü, Emekli eczacılık profesörü, yazar, Çankaya
Ergin Kurşun, Öğretmen , Eskişehir Tepebaşı 
ERGİN AKDOĞAN, ULUSLARARASI LOJİSTİK SAHA SATIŞ SORUMLUSU, YENİMAHALLE – DEMETEVLER
Ergün Eşlik , Garson, İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE 
Ergun Gedizlioğlu , Emekli akademisyen, İstanbul Kadıköy 
Ergun Mengi , Öğretmen , Muğla
Ergun Turan, Zir.Yuk.Muh., Kocaeli-İzmit
Ergün Yıldız, Muhasebeci, İstanbul /Kartal
Ergün Kılıç , Ankara/Çankaya
Erhan Altınkaynak , Avukat, Antalya / Muratpaşa 
Erhan Çatkın , Emekli , Seferihisar/ İZMİR
Erhan Karaçay , Elk. Müh., İstanbul / Üsküdar
Erhan Pekşen , Bursa
Erhan Akdoğan, Menderes
Erhan Akşar , Emekli öğretmen, İstanbul/şişli
Erhan Aktaş, Kırklareli
Erhan Nalçacı, Prof. Dr. , Ankara, Çankaya
Erhan Üvey, Marangoz , Mersin
ERKAL BALAMAN, EMEKLİ, ANKARA
Erkan Alkanat, Mühendis\Öğretmen, Adana\Ceyhan
Erkan dorman, satış pazarlama , mersin toroslar
Erkan Şencan, Isci, Çanakkale/Biga
Erkan Bilgün, Finansçı, İSTANBUL/ÜMRANİYE
Erkan İLTER , Öğretmen , Balıkesir/Gönen 
Erkan Karakaş, Ankara/Mamak
Erkan Özçoban, imalat, Kocaeli
Erkan Taylan, Bilgisayar Mühendisi, Denizli/PAMUKKALE
Erkan Yıldız, Balıkesir/Bandırma
Erkan Yücel Arslan , Gayrimenkul değerleme uzmanı , İzmir /Çiğli
Erkay Er, İnşaat Mühendisi, İstanbul/Eyüp
Erkun Cihan , Emekli Subay, Balıkesir /Edremit 
Erman Işık , Akademisyen , Manisa
Ermin Gümüşlüol, Emekli öğretmen, Ankara/çankaya
Erok Aygün , Öğrenci , Osmaniye /düziçi
Erol Keleş, emekli, Ankara/Çankaya
Erol Önder, Sağlık çalışanı, Ankara/ Çankaya 
Erol ARTUVAN , Emekli, Mersin Mezitli 
Erol Balci, Emekli ogretmen, Ankara/ etimesgut
Erol İpekçi, Emekli, Bakırköy
Erol Mut, Yayıncı, İstanbul
Erol Öz, İstanbul/Kadıköy
Erol Yılmaz, Istanbul 
Ersagun Doğan, Türkolog, Ankara/Çankaya
Ersan Çetinkaya , Esnaf, Şişli 
Ersan Taşcı, Doktor, Bursa/Osmangazi
Ersel Gürbüz , Avukat , Ankara 
Ersel Aldabak, Avukat, İzmir – Bayraklı
Ersemin Künü , Ogretmen, Eskişehir/Odununpazari
Ersen Çetik , İşçi , Muğla Dalaman 
Ersin ALTINSEL , Makine Mühendisi , Ankara/Çankaya 
Ersin Marta, Samsun/İlkadım
Ersin EROL, Turizmci, Ankara Çankaya
Ersin Sağlamtaş, Uzman doktor, Izmir/Karşıyaka
Ersöz Duran, İstanbul / Ataşehir
Ertan Topcu , Turizm , Tekirdağ/Çerkezköy 
Ertuğrul ÖZ , Öğretmen, TOKAT/Turhal 
Ertuğrul Gazi Aydınoğlu , İş makinası operatörü , Başakşehir 
Ertunç IŞIKVER , Emekli , İstanbul Bakırköy 
Esef Egemen, İşletme, Selçuklu 
Eselya Karagöz, Öğrenci, İstanbul/Maltepe
Esen Deniz Çetinel, Emekli, Ankara/ Etimesgut
Esen Göktoğan , Emekli , İzmir/Çeşme 
Esengül Basa, Hekim, İstanbul/sultangazi
ESER YALCIN, MAKINA MUHENDISI, ABD NEWYORK
Esin Tanrısever , Serbest, İstanbul beykoz
Esin Yeşilnil, Emekli yüksek hemşire, Muğla marmaris
Esin Ayasgil , Esnaf , Ankara 
Esin Aydın, Emekli , İstanbul
Esin Boduroğlu , Çankaya
Esin emine Dincer, Emekli, Izmir
Esin Özdemir , Emekli, Ordu 
Esin Taşkın, Emekli, İzmir urla
Esin Turan, Öğretmen , Kırklareli Lüleburgaz 
ESIN YALCIN KURU, BANKACI, ISTANBUL
Esin Yavuz , Hemşire, Ankara / yenimahalle
Esin Yıldız, Emekli, İzmir
eslem gözüm, hemşire , ankara yenimahau
Esma Tetik Savaş, Psikolojik Danışman, İzmir/Karşıyaka
Esma Bağçe, Hemşire, Konya/Selçuklu
Esma Bozkurt, Emekli, İzmir – Çiğli
Esma Doğanay, Ankara/mamak
Esma Ertel, Yazar, İstanbul Beşiktaş 
Esma Gokel, Muhasebe, Menderes
Esma gülcan Öztepe, Emekli ögretmen, Akcaabat trabzon
Esma Hız, Öğretmen, İstanbul/Maltepe
esma kıvrak, muhasebe, izmir/karşıyaka
ESRA BAGLI, EV HANIMI, ISTANBUL USKUDAR
Esra Candan , Ev hanımı , İstanbul Çekmeköy 
Esra Akliman, Öğrenci, İstanbul/Kağıthane
Esra Aksoy, Ankara/Çankaya
Esra Aksoy, Serbest, Atakum
Esra Altan, Emekli, İstanbul/Kadiköy
Esra Bahadır, Prodüktör/Yönetmen (tv), İstanbul/Kadıköy
Esra Bayar, Psikolog, Antalya/Kumluca
Esra DEMİRCİ , Öğretmen , İstanbul/ Kağıthane 
Esra Efe, Öğrencı , Edirne
Esra Gündüz , Öğrenci , Diyabakır/Silvan 
Esra Halaman, Doktor, Ankara/Çankaya
Esra Koç, Öğretmen, İstanbul kadiköy
Esra Nur Çay, Öğrenci, Çanakkale / Merkez
Esra Okan, Doktor, Muratpaşa 
Esra Omaç , Mühendis , Sakarya Adapazarı 
Esra Özen , Serbest, İstanbul/Büyükçekmece 
esra özen, memur, izmir/karşıyaka
Esra Uzunali Alzafer, Fizyoterapist , İstanbul Maltepe 
Ethem Akay , Hatay/Defne
Ethem Alp Ozsan, Mak -Y Müh, Istanbul/Beykoz
Eva Mymoon, Öğretmen, İstanbul/Üsküdar
Evin Doğu, Emekli, İstanbul/ Şişli
Evin Nagehan, İktisatçı, Ankara
EVREN ATAK, YÖNETİCİ, ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
Evren Varol , Aşçı., İstanbul/Şişli
Evren Canlı, Teknisyen, Kahramanmaraş göksun
Evren Ünver, A sınıfı isg uzmanı , İstanbul Kartal 
evrim tüzün, mühendis, izmir/karşıyaka
Evrim Yetişmiş, Mühendis, Kadıköy
Eylem Köseoğlu , Ev hanımı , Hatay/ Defne 
Eylem Yalçınkaya Barış , Aydın/Söke 
Eylem Elif Maviş, Bilişim Uzmanı, Ankara/Çankaya
Eylem Karakuş, Ev Hanımı, İstanbul Sultangazi
eylem özer, öğrenci, erzurum
Eylem Serin, İstanbul/Güngören 
Eylem Uluer, Emekli, İstanbul bağcılar 
Eylem Yentürk, Göğüs Cerrahı, Bursa
Eylül Yeşilay, Öğrenci , Tokat/Merkez
Eylül Çapar, Öğretmen, Adana/Seyhan
Eylül Sabaz, Ankara/Mamak
Eymen Görgülü, Bilgisayar Mühendisi, Ankara /Çankaya 
Eyüp Hüsrev, Finans, İstanbul Arnavutköy
Eyüp Ozan ÇAYHAN, Metal işçisi, İZMİR/TORBALI 
Ezel Güray Arslan, Işçi , Muğla köyceğiz 
Ezgi Altınışık , Akademisyen, Ankara/Çankaya 
Ezgi Akdemir, Kurumsal iletişim müdürü , İstanbul / Güngören
ezgi aksu, öğretmen, izmir/karşıyaka
Ezgi Aktaş, İletişim Danışmanı, İstanbul
Ezgi Dural Yalçın, Sosyolog, Diyarbakır/Yenişehir
ezgi gülcü, öğretmen, ankara
Ezgi Kantarcı Oğuz, Akademisyen, İstanbul
Ezgi Karabulut , Pazarlama, Sakarya/Serdivan
Ezgi Özkan, Antalya
Ezgi Sürmeli , Fizyoterapist, İstanbul/ Şişli 
Ezgi Topuz, Öğretmen, İzmir Karşıyaka 
ezgi topuz, öğretmen, izmir/karşıyaka
Ezgi Yentürk, Sanat ve Kültür Yöneticisi, İstanbul Kadıköy
Ezgi Yılmaz, Halkla ilişkiler, Kocaeli / çayırova
F.Nurhan Oy, Emekli öğretmen, Bursa-Nilüfer
Fad Ozyener, Akadaemisyen, Bursa/Nilüfer
Fadime Atılgan , Ev Hanımı , İstanbul/Ataşehir 
Fadime Atılgan , Ev Hanımı , İstanbul/Ataşehir 
Fadime Keskin , Doktor , İzmir 
fadime Türkoğlu , öğretmen , Diyarbakır Bağlar 
Fadime USLU, Yazar, Ankara/ Çankaya 
Fadime Yılmaz , Adana
Fadime Koca, Afyonkarahisar/Emirdağ
Fadime Zehra Doğan , Öğrenci , Konya/Meram 
Fadıl Küçüktır , Çiftçi, Seydikemer 
Fahreddin Deveci , Satış Pazarlama , BALIKESİR Altıeylül 
Fahrettin Erdogan , Tekstil, İstanbul Güngören 
FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ , SATIŞ MÜDÜRÜ, Mersin/Mezitli 
fahri arslan, doktor , istanbul 
Fahri Kaan Arslan, Akademisyen, İstanbul/Kadıköy
Fahriye Dede , Emekli, Çanakkale/Merkez
Fahriye Fırat , İşkur , Van Edremit 
Faik Bicer, Gayrimenkul danismani, Izmir/konak
Falih Kocaman, Emekli doktor, İstanbul Sarıyer
Farah Mehmetoğlu , Muhendis, İstanbul
Faruk Bayraktar , Emekli, Muğla / Marmaris
Faruk Demir , Esnaf , İzmir/Çiğli 
Faruk Kaya, Hemşire, İzmir/ Buca
Faruk Söğüt, Emekli, Malatya 
Faruk Yıldırım, Üsküdar
Fatih Bilgin , Özel Güvenlik , Yalova/Merkez
Fatih Ergünay , Ziraat Mühendisi , Çankaya Ankara 
Fatih Yaşlı , Akademisyen, Ankara/Çankaya 
FATİH AKDEMİR, KAMU PERSONELİ, MANİSA/AKHİSAR
Fatih Çakıcı, Muhasebe, Kocaeli/Darıca
Fatih Emre Akdağ , Dış Ticaret , Bornova
Fatih Nurullah Bayram, Uzman doktor, İzmir konak
Fatih Şahin, Öğrenci , İstanbul/Şişli
Fatih Toka, Muhasebe, İstanbul
Fatih Toka, Muhasebeci, Tekirdağ/Çorlu
Fatih Yıldıray, Eğitmen/yazar, İzmir Karşıyaka
Fatima Ronya Ay, Mimar, ARTUKLU
Fatime Koyuncu, Hemşire, Adana
Fatıma Narlı , Öğrenci , Adana Sarıçam 
Fatma Aydinli , Emekli/ calisan, Ankara/ETIMESGUT 
Fatma Cansu kural, Öğretmen , İstanbul kartal 
Fatma Çelik , Ankara Çankaya 
FATMA DOĞAN , Hemşire , Çiğili /İzmir 
Fatma Ertekin , Hemşire , İstanbul/ Kadıköy 
Fatma Esral , Öğretmen, Adana/Çukurova 
Fatma Koruyucu , Emekli , Izmir Bayraklı 
Fatma Oğuzhan, Öğrenci, İstanbul/Bayrampaşa
Fatma Özlen , İstanbul Fatih 
Fatma Tali , Emekli, Yozgat sorgun 
Fatma Üçpınar , Biyolog , Yenimahalle Ankara
Fatma Yeşiltepe , Hemşire , Mezitli 
Fatma Yıldız, Çocuk Gelişimci, Çanakkale/ Merkez
Fatma CEBECi CEBECi , Akademik, Ankara cnkaya
Fatma Damar , Emekli Banka Md.Yrd., Urla/İzmir
fatma dede, ev hanımı, izmir/karşıyaka
Fatma Filik Turan , Mentese
Fatma Gökçen Avşar, Öğretmen, Ankara/Çankaya
Fatma Kalkan, Ankara/Mamak
Fatma Kanar, ögretmen, Ankara
FATMA KORUR, MİMAR, ANKARA/ÇANKAYA
Fatma Nur Aksu, Emekli, Balıkesir/Burhaniye
Fatma Nur Duman , Akademisyen , Ankara Yenimahalle 
Fatma Ovacık, Kocaeli/Gebze
Fatma Öztürk , Emekli öğretmen, İstanbul /Kadıköy 
Fatma Sengul, Istanbul
fatma Sevirdük, Ankara/Mamak
Fatma Sun, Ev hanımı , Muğla/Ula
Fatma Taner Ege, Emekli öğretmen, Ankara Çankaya
fatma yanar, ev hanımı , izmir narlıdere 
Fatma Yaşa, Fizikçi, İzmir/menemen
Fatma Yeşiltepe, Hemşire, Mezitli
Fatma Yıldırım , Ogretmen, Izmir/cigli
Fatma Yücetaş , Ecza Teknikeri, Gaziantep/Şahinbey
Fatma zehra Gül , Öğretmen, Kocaeli/derince
Fatoş Kahraman , Odunpazarı 
Fatoş Kalaçay Kayrak , Milletvekili Danışmanı , Ankara
Fatoş Oktay, Emekli, Çankaya
Fazıl Ahmet Baş , Emekli, İzmir Bayraklı 
FEHİMAN KOÇAK, BANKACI, ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 
Fehmi Can Aydoğdu, Öğretmen, İzmir
Feray Yüksel, Emekli sinif ogretmeni, Edirne/Kesan
Feray Atak, Emekli, Ankara/Gölbaşı
Ferda Zarakolu, Editör, İstanbul
Ferhad Mehmet , Müzisyen , Ankara
Ferhat Caymak , Biyolog, Siirt
FERHAT ŞAHİN, ESNAF, ANKARA
Ferhat Babacan, Yayıncı, Çankaya/Ankara
Ferhat Çelik, Emekli, İstanbul
Ferhat Duman, Öğrenci, İstanbul/Ümraniye
Ferican Meral , Aşçı, İzmir /Buca 
Feride Cavadzade, Doktor, Datça/ Muğla
Ferihan Doğu, İşçi Emeklisi, Sinop/Merkez
Ferit Ezer, Gğvenlik, Çanakkale /çan
Ferit Yaylacı, Emekli işçi, Aydın/Didim
Ferrahi Genc, Mugla koycegiz
Feruh Taşdelen, Kurye, Kocaeli/gölcük
Fethi Demir , Turizm, Antalya kepez 
Fethiye Özdal, Tarım Danışmanı, Mersin/Erdemli
Fevzi Ekinci , Emekli , İstanbul Büyükçekmece 
Fevzi Özlüer, Avukat , Ankara 
Fevzi Türkdönmez, Ankara/Mamak
Feyhan Deveci, Ankara/Mamak
Feyyaz Uysal, Ziraat Mühendisi , Odunpazarı 
FEYYAZ UYSAL, Ziraat Y.Mühendisi , ODUNPAZARI 
Feyza Bardak, Hemşire, Isparta
Feyza Anayurtlu, İstanbul Ümraniye
Feyzullah Babayiğit, Emekli, Ankara/mamak
Feyzullah Babayiğit, Emekli, Ankara/mamak
Feza Atalay, Emekli, İzmir/Bornova
Feza Çan, Emekli, Menemen
Feza Sayın Dağ, Doktor, Ankara yenimahalle
Fidan Kaya, Emekli, Istanbul
Fide Lale Durak, Ressam, İstanbul Şişli 
Figan Tunç, Ev hanımı, Bilecik/bozüyük
Figen Danışman, İzmir 
Figen Tümer, Kimya mühendisi, Beşiktaş
Figen Apaydın, Emekli Bilgisayar programcısı, Ankara
Figen Bağ, Emekli, İstanbul Beylikdüzu 
Figen Binici, Kimyager, Samsun/Atakum
Figen Bıçakçı, Öğretmen, Giresun 
Figen Corbacioglu, Ogretmen, Kadikoy
FİGEN YILDIRIM, Muhasebe, ANKARA ÇANKAYA
Fikret İşeri, Emekli, Ankara mamak
Fikret Başar, Teknisyen, Balıkesir/gönen
FİKRET ÖZEN, EMEKLİ ÖĞRETMEN, ANKARA/ETİMESGUT
Fikret Yıldız, emekli, Köyceğiz/Muğla
Fikri Tamkoç, Emekli, Mamak/Ankara
Fikriye Güneş , Emekli , Ankara 
Fikriye Eril Adıgüzel, Avukat , Balıkesir/Ayvalık
Fikriye İşcan Meral, Öğretmenim , Mezitli
Filin Mersin, Emekli Öğretmen , Muğla/Köyceğiz 
Filiz Bilgiç, Ev hanimi, Bursa /Osmangazi 
Filiz Harmanlı , Orta Düzey yönetici , İstanbul) Şişli 
Filiz Tumay, Öğretmen , Adana/Çukurova 
Filiz Açar, Serbest Meslek, İstanbul Şişli
filiz ahrez, ev isleri, mersin toroslar
Filiz Akçay, İşçi, Çankaya
Filiz Arslan, Öğretmen, Adana/Çukurova
Filiz BAĞIŞ DEMİR , Ev hanımı, Bursa /Nilüfer 
Filiz Bahar, Emekli, İstanbul Zeytinburnu 
Filiz Can, emekli, muğla
filiz can, emekli, muğla
Filiz Çenberci, Mühendis, Ankara
Filiz Doğan, İşçi, Çankaya
Filiz Erol, Emekli Öğretmen, Muğla Köyceğiz
Filiz Hatipoğlu, Ressam, İstanbul
Filiz Karahan Akyol, KÜÇÜKÇEKMECE
Filiz Kurnaz, Kimya teknikeri, İstanbul /avcılar
Filiz Kurnaz, Kimya teknikeri, İstanbul/Avcılar
Filiz Mericli, Akademisyen, Istanbul
Filiz Metin, Halkla ilişkiler, İstanbul kartal
Filiz yenice, Öğretmen, Maltepe
FIRAT KADAGANLI, Biyomühendis, İSTANBUL/MALTEPE
Firdevs Neslihan Can Yurdseven, Kabin Memuru, İstanbul/Şişli
Firuze Tanıl, Ankara/Çankaya
Firuze Tanıl, Ankara/Çankaya
Firuze Tanıl, Emekli, Ankara/Çankaya
Fisun Akdeniz, Doktor, İzmir
Fisun Beydoğan, Ankara/Mamak
Fırat Gür, Serbest Ticaret, Ankara Çankaya 
Fırat AKAT, Akademisyen, Ankara/Altındağ
fırat çiftçi, işçi, eskişehir/tepebaşı
fırat fıstık, gazeteci, istanbul kadıköy
Fırat Kurt, İdari amir, Esenler
FUAT KIRIKÇI, EMEKLİ , İSTANBUL/PENDİK
Fuat Özer, İşçi, İstanbul/pendik
Fügen Etüs, İstanbul
Fulya Özatalay , Öğretmen , İstanbul 
Fulya Aksular, Öğretmen, Besiktas
fulya keleş, ev hanımı, izmir/karşıyaka
Fulya Köseoğlu, Diş hekimi, Manisa yunusemre
Fulya Özdemir, Kendi işi, Bursa/Nilüfer
Funda Serin, Akademisyen, Samsun – Atakum
Funda Ay, İstanbul/Kartal
Funda Karadağ Dural , Ucretli, Mugla Mentese 
Funda Örker, Mühendis, Ankara yenimahalle
Funda Takak, Emekli, İzmir
Funda Ulusoy, Eğitimci, İstanbul
Funda Ulusoy, Eğitimci, İstanbul
Furkan Eraslan, Makine Mühendisi, Ankara Çankaya
Furkan Pekönür, İzmir/Bornova
Furkan Anlar, Avukat , İstanbul/Ataşehir
Furkan Bilgi, Elektrikçi, Eskişehir/Tepebaşı
Furkan Eren Arslan, Öğrenci , Ankara / Çankaya
Furkan Fatih Güvel, Emekli, Adana/Seyhan
Furkan Gürkan, İstanbul Şişli
Furkan Kesen, Öğrenci, İstanbul/Şişli
Furkan Köroğlu, Doktor, Yalova
Furkan Mutlu, İşçi, Balıkesir Bandırma
Fürüzan Bilir, Finans, Ankara 
Füŕüzan Yazıcı, Psikolog, Bakırköy/İstanbul 
Furuzan Torun, Serbest, İst
Füsun Çamlıbel, Öğretmen , İzmir Ödemiş
Füsun Cerbay , Mimar, Ankara/Mamak
Füsun Erdenen , Tıp Doktoru , İstanbul/Üsküdar 
Füsun Gürus, İnşaat mühendisi , Kastamonu 
Füsun Düzcan, İzmir
Füsun Kuseyri, Emekli, Balıkesir Edremit
Füsun Nebil, mühendis, İstanbul
Füsun Ulusoy, Ev Hanımı, İstanbul/Esenyurt 
Galip Anık, Şu ve Doğalgaz tesisat ustası, Düzce Gölyaka
Galip Candan, Ankara/Çankaya
Gamze Aydın Özdemir , Öğretmen , Ankara Mamak 
Gamze Bacıoğlu, Muhasebe, Etimesgut Ankara 
GAMZE YÜCESAN ÖZDEMİR, AKADEMİSYEN, ANKARA/ÇANKAYA
Gamze Ağar, Ev hanımı, Antalya muratpasa 
Gamze Erbil, Gazeteci, İstanbul-Kadıköy
Gamze Gedikoğlu , Finans Danışmanı, BEŞİKTAŞ – ISTANBUL
Gamze Güzen Baklavacı, Datça
Gamze Kulak, Grafik tasarımcı, Malatya/Battalgazi
Gamze Mutlucan, Doktor, Ankara/etimesgut
Gamze Öztekin , Öğrenci , Samsun
Gamze pelin Demircan, Cocuk Gelisimi, Konyaalti
Gamze Sezgin, Emekli, İzmir
Gamze Tercan, Muğla/Bodrum
Gamze Türe, Izmir narlidere
Gamze Varal, Ev Hanimi, Burdur/Merkez
Ganber Kuş, İnşaat işçisi, Sultangazi
Gazi Demirtaş , Emekli, İzmir
Gece Keskin , Ev aletleri, İzmir Karabağlar 
Genç Halil Çiçek , Işçi , İstanbul /çatalca
Gencer Aydar, Çevirmen , İzmir / Karşıyaka 
Genco Çapın, Emekli, Aydın / Didim
Girne Sela Başar, Emekli bankacı, Bursa/Nilüfer 
Gizem Alan , Psikolog , İstanbul, Üsküdar
Gizem Alan, Psikolog , İstanbul, Üsküdar 
Gizem Esin , Ev hanımı , Bursa 
Gizem Saygılı çiçek , Ev hanımı , İzmir/Buca
Gizem Batı Ayaz , Biyomühendis, İstanbul/Ataşehir 
Gizem Çalkavur, İstsnbul/Kadıköy
Gizem Gül, Genetik Uzmanı, Kadiköy
Gizem Karpuz, Ankara/Mamak
gizem nalbantoğlu, tasarımcı, istanbul kadıköy
Gizem Oztimur Toprak, Serbest Öeslek, İstanbul/Şişli
Gizemsu Kaya, Analist, Ankara
Gizlem Önsal, İstanbul/Pendik
Gökçe Güney , Öğretmen , İzmir Çiğli 
Gökçe Ada Çatmadım , Öğrenci , İzmir Menderes 
Gökçe Çelikbilek, Mimar, İzmir/Karabağlar
Gökçe Gökalp, Akademisyen, Ankara
GÖKÇE YILMAZ, DIŞ TİCARET SORUMLUSU, İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE
Gökçen Deniz Alıcı, Ankara/Çankaya
Gökçen Düzkaya, Ogretmen, İzmir/buca
Gökçen Emre Eroğlu , Turizm, Antalya/Konyaaltı 
Gökdemir Aybek , Sporcu, Çanakkale 
Göker Gül, Lojistik , İstanbul Kağıthane 
Göker Debağoğlu, Muhendis, Bolu
Gökhan Aydenk, İşçi, Samsun/Atakum
Gökhan Öğretmen , Öğretmen , İstanbul/Ümraniye 
Gökhan Özekinci, İşçi, İstanbul/Küçükçekmece 
Gökhan Seçkin , Makine mühendisi , İstanbul/ Çekmeköy 
Gökhan Topçu, Akademisyen, Ankara/Çankaya
gökhan aksoy, kocaeli çayırova
Gökhan Karatepe, D.J.+ Tonmaister, İstanbul-Yeşilyurt
Gökhan Kazbek, Gazeteci, İstanbul/Şişli
Gökhan Kuru, Müşteri İlişkileri Yöneticisi, İstanbul/B.düzü
Gökhan Özekinci, İşçi, İstanbul/Küçükçekmece 
Gökhan Şener, Makine Mühendisi, Muğla/Yatağan
Gökhan TAŞPINAR, Danışman, Antalya/Konyaaltı
Gökhan TUNÇBİLEK , Emekli, İstanbul/Maltepe
Gökhan Uzungenç, Mühendis, Ankara
Gökmen Deniz, Serbest meslek, Eskişehir /Odunpazari
Göksu Ünal , İşçi , Eskişehir 
Gönül AŞKINGİL , EMEKLİ ÖĞRETMEN , İzmir/Menderes
Gönül Karaca, Ev hanımı , Sancaktepe
Gönül Çakmak, Doktor, Gaziantep/şehitkamil
Gönul Canveren, Emekli, İstanbul / Çekmeköy
Gönül Kamberoğlu Özçakir, grafik tasarım , kadıköy istanbul 
Gönül Küskü Koç, Grafiker, Antalya/Muratpaşa
Gönül polat, Ekonomist, Beşiktaş
Görkem Acun, Yönetici , Ankara Yenimahalle 
Görkem Çötelioğlu , İstanbul/Kadıköy
Görkem Küçüközkan, Şojistik, İstanbul Kağıthane 
gorkem Odacı , Emekli, İzmir 
Görkem Öztekin, Diş Hekimi, Antalya/Manavgat
Görkem Sönmez, Sanat Tarihçisi, İstanbul/Pendik
Gözde Demiral, Mühendis , İstanbul/Tuzla 
Gözde Özelce , Öğretim Görevlisi , İzmir Karşıyaka
Gözde Yücesan Yılmaz, Peyzaj Mimarı, Ankara/Çankaya
Gözde Baycan, Ev hanımı, İzmir Buca
Gözde Gürsoy, Merchandiser, Istanbul / Avcılar
Gözde Mızrapoğlu, Orta düzey yönetici, İzmir/ Urla
Gözde Özgül, Klinik Psikolog, İzmir
Gözdenur Duran , Diyetisyen, Tokat Merkez 
Gözen Özilhan, Biyolog, İstanbul/ Kadıköy 
Grk Aydin, Serbest, Samsun
Gül Atmaca, Gazeteci-çevirmen , İzmir-Foça
Gül Başer, Konya
Gül Budak, Emekli öğretmen , İzmir
Gül Gökce, İstanbul/Arnavutköy 
Gül Karacan , Emekli , İstanbul Kadıköy 
Gül Başol, Emekli, Izmir Buca
Gül Ergör, Doktor, İzmir/Güzelbahçe
Gül Ergül, Bilgisayar Müh., Şişli/İstanbul 
Gül İbrişim, Ankara/Çankaya
Gül t Erol, Öğretmen , Tekirdag Süleymanpaşa 
Gülay Alkan, Çocuk bakısıcı, Bursa / Osmangazi
Gülay bal , işçi , Aydın didim
Gülay Çil, Danışmanlık , İstanbul Kadıköy 
Gülay Yüksel , Emekli , İstanbul. Beyoğlu 
Gülay Alkan, Çocuk bakıcısı, Bursa /Osmangazi
Gülay Aydın, Öğretmen, İzmir / Karşıyaka
Gülay Cengiz, Gazeteci , Ankara/çankaya
Gülay Erken, Emekli , İzmir/ Karşıyaka 
Gülay İnandı, Öğretmen, Hatay /Defne
Gülay Loğoğlu, Tıp doktoru; akademisyen, Muğla/Datça
Gülbahar Akça , Ziraat mühendisi , Antalya/Alanya 
Gülbahar Akça , Ziraat Mühendisi , Antalya/Alanya 
Gülbahar Gül , Eğitim bilimci, Muğla/Bodrum 
Gülbahar Kadı, Psikolojik Danışman , Kocaeli/ İzmit
Gülbahar Şahin , Öğretmen , Burdur/Merkez 
Gülbahar Çimlikaya, Öğretmen, Muğla ula
Gülbahar Gülmez, Öğrenci, Muğla/Menteşe
Gülbanu Üstün, Emekli, İstanbul
Gülbin Tandoğdu, Kimya Mühendisi, Bursa/ Osmangazi
Gülcan Atil, İstanbul / Beylikdüzü 
Gülcan Çifci , Muhasebeci , Izmir karsiyaka 
Gülcan Cihanker , İstanbul Tuzla 
Gülcan Fitte , Denizli 
Gűlcan Acer, Çocuk Gelisimi (lisans), Esenyurt
Gülcan Salman, Terzi, Nidda
Gülce Yazıcı, Öğretmen, Karşıyaka 
Gülçin Ateş Bozkına , Mağaza yöneticisi , Eskişehir Odunpazarı 
Gülçin Gökgöz , Grafiker, İstanbul/Beşiktaş
Gülçin Bostancı, Ankara/Çankaya
Gülçin Gündoğdu, Emekli, İst. Ümraniye
Gülçin Koç Oymak , Uzman doktor , İzmir Karşıyaka
Gülçin Uzunoğlu, Esnaf, İzmir tire
Gülden Basit, Akademisyen, Konya
Gülden Demirel, mühendis, Ankara/Çankaya
Gülden Yalçın, İzmir/Bayraklı
Güleda Erensoy, Hekim, Çanakkale
Gülen Ertuğ , Mühendis , İzmir /Konak
Gülen Dodanlı, Kocaeli/ Darıca
Güler Mağden , Satın alma &muhasebe Emekli , Çekmeköy& İstanbul 
Güler Akıncı, Emekli , Balıkesir/Burhaniye 
Güler Gülay, Muhasebe, İzmir karşıyaka
Güler Hamşioğlu, Yüksek öğrenim, Kadıköy
Gülfem Çakırkaya , Reklam, İstanbul Beşiktaş 
Gülfem Özçelik, Psikolog, Muğla/Marmaris
Gulfer Arikoglu, Teknik eleman, Ankara/Cankaya
Gülgün Gümüş, Serbest, Manisa salihli 
Gülgün Dedekorkut , Emekli, Ankara/Çankaya
Gülgün Özkan, Grafik tasarımcısı, emekli , Ataşehir – İstanbul
Gulhan Gezici , Emekli , Konak 
Gülhan Ural, Beylikdüzü
Gülhanım Civelekoğlu , Emekli, Amasya
Gülistan Gökce, Asistan, Mamak Ankara
Gülizar Alçakkaya, Ankara/Mamak
Güllü Yüksel , Beşiktaş 
Güllü Yüksel , Emekli, İzmir 
Güllü Alğan, Ankara/Mamak
Gullu Dana , Ev hanimi, İzmir buca
Gülnaz Ertan , Emekli, İzmir /Çeşme 
Gülnaz özer Özer, İşçi, Kadıköy
Gülnur Armutlu , Emekli, İstanbul/Pendik 
Gülnur Anlat, Emekli, Gebze
Gülnur Atalay, Reklamcı, Kadıköy
Gülnur Bayazit Şimşek , Çiftçi, Samsun/ Salıpazarı 
Gülpare Balışkan, Ankara/Çankaya
Gülriz Erişgen, Akademisyen, Ankara/Çankaya
Gülru Koçoğlu, İletişim Tasarımcı, Ankara
Gülşah Sarı, Operasyon Uzmanı, İstanbul/Beykoz
Gülşah Uzun , Öğrenci , İstanbul 
Gülşah Yaman, Ev hanimi , Bakirkoy
Gülşah Ağbaba, Ev hanımı, İzmir/Çiğli
Gulsah Dedeoglu, Mimar, İstsnbul Kadikoy
Gülşah Göksu, Satış Temsilcisi, İstanbul Kadıköy
Gülşah Putgül, Arkeolog, Muğla/Bodrum
Gülşehri Erdoğan , Öğretmenn, Denizli 
Gülsen Alaylı, Emekli , Izmir Balçova 
Gülşen Aytan , Mühendis, Antalya/Alanya
Gülsen Kızılkaya, Emekli, İstanbul/Beylikdüzü
Gülşen Köksal, Okulöncesi Öğretmeni, Etimesgut/Ankara
Gülşen Kuştepe , Mersin/Yenişehir 
Gülşen Polat Akdeniz , Özel sektör çalışanı , İstanbul sancaktepe 
Gülşen Yıldız Eroğlu , Hemşire , Bursa/Osmangazi 
Gülsen Alaylı, Emekli , Izmir Balçova
Gülsen Çağlayan, İstanbul
Gülşen Çalışkan, Öğretmen, İstanbul/ ümraniye
Gülsen Kızılkaya, Emekli Memur, İstanbul Beylikdüzü
Gülsen Kuş, Emekli, Sultangazi
Gülşen Mangit, Satış Müdürü, İstanbul/Kağıthane
Gülsen Sırma, İstanbul/Şişli
Gülşen Soyalp, Ankara/Mamak
Gülşen Yıldız Eroğlu, Hemşire, Bursa Osmangazi
gülsen yüce, işçi, izmir/karşıyaka
Gülser Akça , Emekli Öğretmen , Balıkesir/Ayvalık 
gülser defne tekin, öğrenci, izmir/karşıyaka
Gülser Kayır, Akademisyen, Antalya Konyaaltı 
Gülseren Kılıçcıoğlu , Laborant, ANTALYA/Muratpaşa 
Gülseren Korkmaz, Ozel Kurum, İstanbul/Beylikduzu
Gülseren Atal, Emekli, İzmir) karaburunun
Gülseren Erdağ, Sanatçı, Tekirdağ
Gulseren Eren, Emekli hemsire., Canakkale
Gülsu Karakaya , Tam zamanlı anne, AntaLya
Gulsum Gezen, Enekli, Adana
Gülsüm Sönmez, İnşaat Mühendisi, Ankara
Gülsün Gökalp , Haberci, İstanbul Kadıköy 
Gülsün Yaşar Bütüner, Emekli, Gaziemir İzmir 
Gülsün Çayır, Emekli, Antalya/Konyaaltı
Gülsün Saraçgil, Emekli, Muğla/Marmaris
Gülten Budak, Ev hanımı, Kırşehir 
Gülten Çağlar , Sağlık çalışanı, İzmir, Karşıyaka 
Gülten Turgut, Emekli, Karabağlar 
Gülten Hatipoğlu, Ankara/Çankaya
Gülten Küçükkara, Emekli, İzmir
Gülter Zorkirişçi , Halka ilişkiler , Gaziantep Şehitkamil 
Gülümser Kublay, Hemşire, Ankara:Çankaya
Gulustan Bal, Sehir Plancisi, Ankara/ Golbasi
Güluzar Mete, Emekli, Antalya kepez
Gülzade Alacı, Öğretmen, İzmir/çiğli
Gülzemin Çalışır, Tekstil işçisi, İstanbul / Bahçelievler
Gülzerin Kızıler , Organizasyon sorumlusu, Kadikoy/ istanbul
Günay Güner , İktisatçı, Ankara Etimesgut 
Gunay Akyol, Buro memuru, Kartal istanbul
Gunay Atalayer, Öğretim üyesi, Kadıköy/istanbul
Günay Başkan , Giresun 
Günay Figen Yeğin, Eğitmen , Fatih/İstanbul 
Günay Köğüstun, Emekli, Antalya/ Muratpasa
Günay Şahna , Öğretmen, Hatay /Arsuz 
Güncem Ocak Ünsal, Öğrenci, İzmir, Urla
Güner Adıyaman , Emekli öğretmen , Muğla/Fethiye 
Guner Celikkaya, Bilgi Teknolojileri Danismani, Izmir/Karsiyaka
Güner Poyraz Buldanlı, Öğrenci, Antalya Muratpaşa
Güneş Alan, Emekli memur, Ankara etimesgut
Gunes Arpasirti , Saglik calisani , Izmir buca 
Güneş Tapan , Öğretmen , Ankara/Etimesgut 
Güneş Başkan, Satış, Kadıköy
Güneş Güney Mete, Öğrenci, Antalya Kepez
Gunes Mabocoglu, Bilgisayar Muhendisi, Izmir/Buca
Güneş Sezmez, Pilates eğitmeni, Beylikdüzü İstanbul
Güneş Yüzak, Yazılım Test Mühendisi, İstanbul/Ümraniye
Güngör Babacan, Emekli Öğretmen, İzmir/Çiğli
Güngör Evren, Emekli öğretim üyesi, İstanbul/Kadıköy
Güngör Güler, Emekli, Muğla
günhur başıbüyük, Emekli, Bursa
Günnur YILMAZ, Öğretmen , Balıkesir 
Güray Arsu , Doktor, İzmir/Karşıyaka 
Gurbet Şen, İmalatçı, Antalya alanya
Gürbüz Duran , Plasiyer , Balikesir/Bandırma 
Gürcan Taşpınar, Akademisyen, İzmir/Foça
Gurdal Üstündağ , Eczaci, İstanbul/fatih
Gürkan Atmaca, Samsun/İlkadım
Gürkan Şahintürk, İş güvenliği uzmanı, Eskişehir/tepebaşı
Gürkan Candan, Öğretmen, ISTANBUL/SANCAKTEPE
Gürkan Türkaslan, Çankaya
Gürol Öz, Istanbul
Gürsel Bayram , Emekli, Adana Seyhan 
Gürsel Gezmiş , Emekli , İstanbul Bahçelievler 
Gürsel Aksoy, Turizm, Antalya / Muratpaşa
Gürsoy Genç, Elektronik Mühendisi, Ankara/Yenimahalle 
Gürsu Delice, Öğrenci, Mersin/Tarsus
Güven Akdaş , Emekli , Ankara/Cankaya
Güven Akdaş , Emekli, Ankara / Çankaya
Güven Doğru, Emekli, Sarıyer 
Güven Zorlu, Öğretmen, Tokat/Turhal
Güzide Sönmez, Uzm. Eczacı , Ankara
Güzin Aygün , Şube sorumlusu, Balıkesir/Burhaniye 
Güzin Topac , Emekli, İstanbul Atasehir 
Güzin Kınayyiğit, Kimya yüksek mühendisi, İstanbul/Kadıköy
Güzin Sayın, Emekli, İstanbul 
H Mehmet Koksalan, Emekli, Osmaniye Kadirli
H. Cevu Kayam , Emekli Öğretim Üyesi , Muğla/Marmaris 
H.Ali ÖPÖZTÜRKÇEDEN, Elektronik, Adıyaman/Besni
H.Ibrahim Aydın, emekli işçi, Köyceğiz/Muğla
Habibe serap Inal, Fuzyoterapist, Ogretim uyesi, Istanbul/sisli
Hacer Ezen Sevinç , Ogretmen , Bursa Osmangazi 
Hacer Foggo, Gazeteci , İstanbul
Hacer Kurt, Emekli kutuphaneci, Bursa
Hacer Ömür , Sakarya/Arifiye 
Hacer Özdamar, Ankara/Mamak
Hacer Taşçene , Sosyolog, Antalya / Kumluca 
Haci Mehmet Koksalan, Dsi emekli, Osmaniye Kadirli
Hacı bayram Artuvan , Emekli , Malatya yeşilyurt 
Hacı Bayram Alahan, Mimar/İş Güv. Uzm., İzmir/Urla
Hadise Aydinli, Ev kadini, Balıkesir balya
Hafize Güner , Yazar , İstanbul /Kadıköy 
Hafize Kaya, Serbest , Muğla/Marmaris 
Hafize Özaslan , Emekli , Bornova İzmir 
Hafize Kocabaş, Ev kadını, İstanbul, eyüpsultan
HAKAN BAKIN , Emekli, İzmir/Çiğli
Hakan Hepsabuncular , Emekli, İzmir Bornova 
Hakan Küçüker , Em. Öğretmen, Balıkesir burhaniye 
Hakan Saatcıoğlu , Emekli , Çanakkale,merkez 
Hakan Totkanlı, Bilgisayar mühendisi , İstanbul 
Hakan Akan, Hekim, Cankaya
Hakan Atalay, Öğretim Üyesi, İstanbul
HAKAN AYDIN, Esnaf, MUGLA BODRUM
Hakan Bulut , Sigorta Eksperi, Ankara/Yenimahalle
hakan çelik, emekli, İzmir / çiğli
Hakan Gencaslan, Satis yoneticisi, İstanbul/basaksehir
Hakan Güler, Emekli, Kocaeli/Darıca
hakan kurad, emekli, izmir/karşıyaka
Hakan Tetik, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Hakan Toptaş, Emekli, İstanbul/Şişli
Hakan Uçar, Hekim, İzmir/Bornova
Hakime Erensoy, Çankaya ankara
Haklısınız. Destekliyorum. Başak, Emekli istihbaratçı., Kastamonu
Halam Aytaç, Makina müh., İstanbul/ Beşiktaş
Hale Boratav, Sosyal psikolog, İstanbul
Hale Tüblek , Tiyatrocu, Denizli 
Hale Tüblek , Tiyatrocu, Denizli Merkezefendi 
hale doğan , memur, bursa
Hale Kulacaoğlu, Emekli , İstanbul/ Eyüpsultan
Hale Mildan, Antropolog , İstanbul/Bahçelievler 
Hale Uysal, Kütüphaneci, Ankara / Çankaya
HALE YAMIK, Mühendis, İstanbul/Pendik
Halet Valandova, Emekli, Karşıyaka/İZMİR
Halide Başaran, İnşaat mühendisi, İstanbul Kadıköy
Halide Pekyilmaz, -, İstanbul
Halil Altundağ , Kule vinç operatörü , İstanbul pendik
Halil Demircan , Öğretmen, Antalya/Konyaaltı 
Halil Ekmen, Eczaci, Bandırma /balikesir
Halil Özcan , Ankara/Çankaya 
Halil Özcan , Emekli, Ankara/Çankaya
HALİL SÖNMEZ, SERBEST , ANKARA MAMAK
Halil Ülkü , Emekli öğretmen , Muğla/Bodrum 
Halil Yılmaz, Yazilim analisti, Antalya/ Kepez
Halil Alper Yalçın, Oyun Programcısı, İstanbul Bağcılar
Halil Bakar, Emekli İnşaat Müh, Zonguldak/Ereğli
Halil Çelik, Serbest, İstanbul pendik
Halil Erovalı, Emekli, Gaziemir
HALİL İBRAHİM TÜRK , ORMAN MUHAFAZA MEMURU , ÇANAKKALE MERKEZ 
Halil İbrahim Beydili, Öğrenci, Muğla/Menteşe
Halil Kolay, Öğrenci, Manisa/turgutlu
Halil Oğuz, Emekli, Mersin anamur
Halil Oktay YILMAZ, Emekli Veteriner Hekimi, Balıkesir/ Ayvalık
Halil Öz , İnşaat mühendisi , Ankara/Çankaya 
Halil Süngü, Emekli, Manisa
Halil teksoy, serbest, konya
Halil Ural, Emekli öğretmen , İstanbul- Üsküdar
Halim HIDIROGLU , E.ekli fizik öğretmeni , Denızli/Acipayam
Halime Şenli Bilgin, Avukat, Antalya/Alanya
Halise Kayabaş, Emekli, Ankara/Çankaya
Halit Çetin, Emekli, Bursa/Yıldırım 
Haluk Polat, Eğitimci, İstanbul/Beşiktaş
Haluk Ağırmatlıoğlu, Emekli, Çankaya
Haluk Berk, Hekim akademisyen, Urla
Halûk Cebecioğlu, İnş. Müh., Ç.kale/Mrk.
Haluk Gerçek, Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul/Kadıköy
haluk İzer, Makine Mühendisi, İzmir
Haluk Karaca, Harita teknisyeni, Ankara Etimesgut
HALUK KARACA, TAPU KADASTRO, ANKARA
HALUK KENAN YEĞEN , EMEKLİ-BANKACİ, ANKARA
Haluk Tınaz, İşletmeci, Sarıyer
Haluk YALVAÇ, emekli, Ankara / Altındağ
Hamdi Aydın , Emekli Öğretim Üyesi , Ankara – Çankaya 
Hamdi Çaykara , emekli öğretmen , Giresun 
Hamdi KUYRUKCU , Emekli , Ankara-ÇANKAYA 
Hamdi Ekici, Metalurji Mühendisi, İstanbul/Silibri
Hamdi Ekici, Metalurji Mühendisi, İstanbul/Silivri
Hamdi Öztürk, Emekli sağlık memuru, Bayraklı
Hamid Bal, Emekli Öğretmen , Çeşme 
Hamide Özsoy , Öğrenci , Kocaeli/Çayırova 
Hamit Demirtaş , Veteriner hekimi, Ankara/Mamak
Hamit Sakar, Emekli, Mersin Toroslar 
Hamit Şeyhmus Çetin, Emekli öğretmen, Dikili. İzmir
Hamsiye Taş , Emekli Öğretmen , Diyarbakır 
Hamsiye Taş, Emekli öğretmen , Diyarbakır 
Hamza Kaçal , Tesisatçı , Ankara/Keçiören 
hamza çetin, ogrenci, antalya kepez
hamza doğan, öğrenci , beyoğlu istanbul
Hamza Gùler, Emekli ògretmen, Merkez
HANDAN Nakiboğlu , Mühendis , Ankara/Çanksya
Handan Aktaş , Emekli, İzmir
handan kelek, doktor, izmir/karşıyaka
Handan Özel, Emekli öğretmen , Odunpazarı/Eskişehir 
HANDAN SAVASCIN, EMEKLI, KUSADASI
Handan Sevim , Mali müşavir , Konya 
Handan Tuğcu Aydoğan, Klinik Psikolog, Ankara
Hande Bıçakçı , Mühendis , Balıkesir
Hande Sonsöz, Doktora öğrencisi , ISTANBUL/Kadıköy 
Hande Yılmaz , Halkla ilişkiler görevlisi , İstanbul/Şişli 
Hande Akalın Çakmaklı , Emekli, İzmir
Hande Öktem, EMEKLİ BANKACI, Zonguldak/Alapli
Hande Sancaklı , Emekli , Tekirdağ/ çorlu 
Hande Tunca, Mühendis, İzmir/Karşıyaka
Hanife Göktaş , Öğretmen , Eskişehir/ Odunpazarı 
Hanife Oğuz, Öğretmen , Antalya/Konyaalti
Hanife Çakır , Istanbul/Maltepe
Hanife Elmadağ, Gıda müh., Ankara
Hanife Öztürk, Emekli, İzmir Menderes 
Hanim Sener, Ev hanimi, Istanbul. Cekmekoy
Harika Balak, Avukat, Muğla/ Marmaris
Harun Söyü, İzmir/Karşıyaka
Harun Topuz, İşsiz, İzmir / Seferihisar
Hasan Arslan, Psikolojik danışman , Adana Çukurova 
Hasan Aydın , Emekli Öğretmen , Amasya/Merzifon 
HASAN AYDOĞAN , Emekli , İZMİR/ NARLIDERE 
Hasan Canan , Emekli, Karaman 
Hasan Civelek , Emekli , Balıkesir. Burhaniye 
Hasan Karaoglu , Emekli , İzmir/Gaziemir 
Hasan Kiskanc, Almanya 
Hasan Koçak, Makine Teknikeri, Kırklareli/Lüleburgaz
Hasan Ozkara , Ic mimar , Aydın Kuşadası 
Hasan Polat, Sınıf Öğretmeni, Antalya/Kepez
Hasan Tüzüner , Tır şoförü, Çanakkale Biga 
Hasan Yentür, Uzman psikolog, İzmir
Hasan AKDÜZGÜN , Tekstil, Erzurun hınıs
hasan aksoy , motorkurye, istanbul maltepe
Hasan Ali Deringöz, Finans uzmanı , İstanbul/Şişli
Hasan Ali Karaca , Mühendis , Menderes 
Hasan Ali Sarıkaya, Resam, İstanbul/kağıthane
Hasan Alperen Gül, Öğrenci, Mersin/Yenişehir
Hasan Andaçoğlu, Emekli, Antalya! /Muratpaşa
Hasan Bayındır , Şoför , Manisa alasehir
Hasan Çağdaş, Serbest, Ankara/Altındağ
Hasan Çağlar, Kadıköy
Hasan Çetiner, Ogretmen, Turhal
Hasan Çiçek, İstanbul
Hasan Demir, İşçi, İzmir / Karşıyaka
Hasan Deniz Düzgün , Öğrenci , İzmir/Buca
Hasan Deniz Duran, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Hasan Doğan, Öğretmen, İstanbul
Hasan Durur, Market elemani, Istanbul tuzla 
Hasan Eray Akyıldız , Mühendis , İstanbul/ Kartal 
Hasan erol Eroğlu, Hekim, Isparta
Hasan Gören, Mühendis, İstanbul/Kadıköy
Hasan Güney , Muhasebe, İstanbul/Sancaktepe
Hasan Gürçiçek , Elektrik Muh., Aydın/Didim
HASAN HUSEYIN YALCIN, EMEKLI, MUGLA BODRUM
Hasan Karagül, Mühendis, Ankara/Çankaya
Hasan Nami Güner , Sanatçı , İstanbul /Kadıköy 
Hasan Ozcan, İzmir, Izmir
Hasan Sadi Yücel , Emekli işçi , Konya kulu 
Hasan Sağıt, Emekli, Denizli/Serinhisar
Hasan şakir Emrem, Emekli öğretmen , Bursa / Mustafakemalpaşa 
Hasan Sedat Kocaoğlu, Öğretmen emekli, İstanbul/Ataşehir
Hasan Şener, Doktor, Ankara/çankaya
Hasan Serkan Dibooğlu, Muhasebe-Finans, Hatay/Defne
hasan serkan Dibooğlu , Muhasebe-Finans, Hatay/Defne
Hasan Sivri, Gazeteci, Ankara
Hasan Tanay, Tiyatro Sanatçısı, Ankara-Mamak
Hasan Tanay, Tiyatro Sanatçısı, Ankara-Mamak
Hasan Tok, Mühendis, Mersin
Hasan Ulaş Özcan, İstanbul / Ataşehir
Hasel Çiçek Konan, Doktora Öğrencisi-Araştırma Görevlisi, İzmir/Çiğli
Hasibe Çelebi, Mağazacılık, Istanbul / Gaziosmanpaşa
Hasret Kaya, reklamcı, istanbul
Hasret ozan Acikgoz, Hekim, Zonguldak
Hasret Ozer, Yonetici, Beyoglu
Hatai Toksoy , Serbest , Ankara -Yenimahalle
HATCE YILDIZHAN, SERBEST, MUGLA BODRUM
Hatice Akdeniz, Ankara/Mamak
Hatice Aynur , Emekli, İzmir/ menderes 
Hatice Cihangir, İnşaat teknikeri , Ankara / Çankaya 
Hatice Eser , Serbest , Balıkesir 
Hatice İkinci , Gazeteci , Ankara-çankaya 
Hatice Kıral, Mali müşavir , Antalya/Muratpaşa
Hatice Kocak, Emekli , Ankara Çankaya 
Hatice Pulat Özbey , Emekli öğretmen , Balıkesir /Edremit
Hatice Türidi , E.ekli ög, Kastamonu Merkez
Hatice Yıldız , Sosyolog , Eskişehir/ Odunpazarı 
Hatice Akdaş, Uzman Hekim, Çankaya/ Ankara
Hatice Aktosun, Mühendis, Ankara/Çankaya 
Hatice Betül Uzun , Öğrenci , Konya selçuklu 
Hatice Cantürk, Mühendis, İstanbul/Beylikdüzü
Hatice Çetiner, Kimya Yük. Mühendisi, Gaziantep/ Şehitkamil
Hatice Genç, Ankara/Mamak
Hatice Kara Babacan, Grafik Tasarımcı, Çankaya/Ankara
Hatice Kaya, Öğretmen , Ankara Etimesgut 
Hatice Kurtoğlu, Öğrenci, Balıkesir karesi
Hatice Şanverdi, Sınıf öğretmeni, Hatay/Defne
Hatice Sultan Özcan, Öğrenci, Bursa/Yıldırım 
Hatice Uçak, Akademisyen, Ankara
Hatice Uslu, Emekli, Antalya 
Hatice Yağız, Emekli öğretmen, İzmir / menderes
Hatip Can Bağcı , öğrenci , Ankara Keçiören 
Hatşce Koç, Öpretmen, Ankara /Etimesgut
Hatun Güler, Emekli, İzmir Karaburun
Hatun Oçak, Satış temsilcisi , Adana
Hava Bakkal, Emekli ogretmen, Aydın. Didim
Hava Mengutay , Em.õğr, Çiğli 
HAVİSE Atlıhan, Emekli öğretmen, Kocasinan
Havva Beydili, İşçi, Manisa/Akhisar
Havva KARAZEYBEK , Öğretmen , İzmir/Karşıyaka 
Haydar Colak , Kaptan , Ankara/çankaya
Haydar HASKILIÇ , İşci, Ankara 
Haydar Haskılıç, İşci, Ankara Elmadağ 
Haydar ŞAHİN, esnaf, ANKARA Çankaya
Haydar Turgay Feza , Emekli , Balıkesir/ Burhaniye 
Haydar Üstünel, Kırıkkale/ merkez
Hayrettin Durukan , Serbest , İstanbul/Kartal 
Hayriye Gültekin Karabulut, Eczaci, Adana
Hayriye Burakcı , Emekli, İzmir Bornova 
Hayriye Gürses, Hemşire, Çankaya
Hayriye Yeşiltepe, Sınıf öğretmeni, Hatay
Hazal Üner, Laborant , Antalya/ Muratpaşa 
Hazal Artuvan Korkmaz , Hekim, Yenimahalle 
Hazal Hamarat, Klinik psikolog- araştırma görevlisi, İstanbul Kağıthane
Hazal Ulusman, Öğrenci, Ankara/Mamak
hediye yiğit, serbest meslek, izmir/karşıyaka
Helin Demirel, Öğrenci , Şanlıurfa 
Helin Gül, Öğrenci, Aydın/Efeler
Helin Kaya, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Henay Özkap, Emekli, Kartal/İstanbul 
Hevse Putgul, Ev hanimi, Mugla bodrum
Hicran Danışan , Ev hanımı , Ankara/Mamak
Hicran Karabudak, Emekli, Antalya-Muratpaşa
Hicran Kınık, Öğretmen, Adana/Seyhan
Hicran Ünsal, Muhasebeci , Kayseri Talas 
Hidayet ILISU , Emekli Öğretmen, Kırıkkale 
Hidayet Kılınç, Teknisyen , İzmir
Hidayet Muratoglu, Ev hanimi, Şanlıurfa 
hikmet erdiğan, bankaci, bursa mudanya
Hikmet Gündüz , Kreatif Direktör, İstanbul/Kartal 
Hikmet Kurt, Sinop / Merkez
Hilal Görgel , Dr, Narlıdere 
Hilal ADIGÜZEL , Öğrretmen, İzmir/Karaburun
Hilal Aşık, Ögretmen, Eskisehir/Twpebasi
Hilal Ataş, Psikolojik Danışman, İstanbul Kartal
Hilal Can, Mühendis, Ankara
Hilal Dereli, Psikolojik Danışman , Çanakkale
Hilal Kaya, Öğrenci , İstanbul/Şişli 
Hilal Tandoğan , Öğrenci , Istanbul/Kağıthane 
Himmet Suat Sadış, Öğretmen , Antalya/Döşemealtı 
Hıdır Gençer, Sosyolog, ADANA/Çukurova
Hoşnaz Çöltekin, Emekli, İstanbul /Esenyurt
Hssan Özkan , Anketör , Antalya konyaalti
Hulusi Helvacı, Hekim, Van
Hülya Ağçiçek , Yok emekliyim , Sivas Yıldızeli 
Hülya Can, Asci, İstanbul şişli 
Hülya Özar, Emekli , İstanbul pendik 
Hülya Öztürk , Öğretmen , İzmir-Bayraklı
Hülya Saridede, Emekli, İstanbul kucukcekmece 
Hülya Sarıdede , Emekli , İstanbul kucukcekmece 
Hulya Savas , İşsiz , Antalya 
Hülya Uygun, Esnaf, Hatay/Defne
Hülya Alpçetin, İstanbul/Beşiktaş
Hülya Bekar , Emekli , İzmir 
Hülya Bilgin, İnşaat Yüksek Muhendisi/emekli, Istanbul/Kadıköy
Hulya Bostanci, Emekli, Istanbul Sariyer
hülya gündoğdu, ev hanımı, eskişehir tepebaşı
Hülya Kayhan, -, İstanbul/Küçükçekmece
Hülya Kirmanoğlu, Emekli öğretim üyesi, İstanbul şişli
Hülya Küçükaras, Bilgisayar Mühendisi, Ankara
Hülya Pakzad, Emekli, Ümraniye
hülya tavşanoğlu, emekli öğretmen, izmir/karşıyaka
Hülya Tekin, Emekli, Muğla/Köycegiz
Hülya Vural, Emekli, Ankara/keçiören
Hülya Yazıcı, Emekli, İstanbul/Bahçelievler 
Hülys Vıral, Emekli, Istanbul çekmece
Hümeyra Atış, Mühendis, Almanya
Hümeyra Çağlayan, Ev Hanımı, Ankara Etimesgut
Hümeyra Şahin, Bilgisayar mühendisi, İzmir/Bornova
Hünkâr ERDOĞAN, M, MANİSA/Salihli
Huriye Aysen Erkoyun, Emekli, Aydın/Efeler
Hurize Umaç, Executive Assistant, İstanbul – Beyoğlu
Hurrem Colak, Kimya Muhendisi, İstanbul/Besiktas
Hüseyin Alkan , İşçi, Bursa-Osmqngazi
Hüseyin Aydın , Fizyoterapist , Antalya/Muratpaşa 
Hüseyin Çamöz, Emekli, Ankara Çankaya
Hüseyin Çelen, Öğrenci, İstanbul/Adalar
Hüseyin Çiçek, İstanbul
Hüseyin Demir , Turizmci , Antalya/Demre 
Hüseyin Doğan , İhrac eğitim emekçisi , MERSİN Kesitli 
Hüseyin Doğan , Öğretmen, Mersin Mezitli 
Hüseyin Durmuş , Muhasebeci , ÇANAKKALE MERKEZ
HÜSEYİN KAYMAZ , Büro görevlisi , Sancaktepe 
Hüseyin Özel, Em. İktisat profesörü, Ankara
Hüseyin Özmen, Emekli öğretmen, İzmir/Karşıyaka
Hüseyin Öztürk , Öğretmen, İzmir / Bayraklı 
Hüseyin özyurt, Ankara/Mamak
Hüseyin Reyhani , Emekli , Maltepe 
Hüseyin Saçıkara , Emekli devlet memuru , Aydın/Kuşadası 
Hüseyin Saçıkara, Emekli Devlet Memuru, Aydın/Kuşadası
Hüseyin Sayaroğlu , İşçi , Niğde Ulukışla 
Hüseyin Tarakçı, Doktor, İzmir/Karşıyaka
Hüseyin Tekintürk , Psikolog, Aydın
Hüseyin Yirik , Sanatci, Muratpasa 
Hüseyin Yılmaz , Emekli, Ankara/Çankaya
Hüseyin Yücel, Emekli, Balıkesir-Burhaniye 
Huseyin Akalin, Emekli, Niğde/ulukisla
HUSEYIN AKKAYA, EMEKLI, MUGLA BODRUM
Hüseyin AKTAŞ, Öğretmen , Bursa/Gürsu
hüseyin çelik, işçi, bursa /kestel
HÜSEYİN ÇELİK, Öğretmen, KONYA/Selçuklu
HÜSEYİN CEM BAYRAKTAR, Fizik öğretmeni, ANKARA/ÇANKAYA 
Hüseyin Demirkesen, Okul öncesi öğretmeni, Tokat zile
Hüseyin Erden, Müzisyen, Ankara/ Çankaya
Hüseyin Esat Yarar, Emekli , Ankara 
Hüseyin Gezer, CNC operatörü, İzmir/Çiğli 
Hüseyin Güven, Hekim, Menemen
Hüseyin Hüsnü Beşik , Emekli Mühendis, Ankara/ Çankaya
Hüseyin Kartal, Emekli, Bursa/Nilüfer
Hüseyin Kaya, Teknisyen, İzmir/BUCA
Hüseyin Mete, Emekli, Antalya/kepez
Hüseyin Saçıkara, Emekli, Aydın/Kuşadası
hüseyin sarı, akademisyen, Ankara/Etimesğut
Hüseyin Uz, Emekli, İzmir/Karaburun
Hüseyin Yaviç, Doktor, Van/İpekyolu
Hüsna Taçalan, Emekli, İzmir/Dikili
Hüsniye Çam, İstanbul
Hüsniye Girgin, Ev hanımı , İstanbul/Gazi Osman paşa 
Hüsniye Kadıoğlu, Ankara/Mamak
Hüsniye Şeker, Grafiker, İstanbul şişli
Hüsnü Aytekin , Emekli işçi , Balıkesir Edremit 
Hüsnü GÜNER , Emekli, Ankara/Altındağ
hüsnügül güven, emekli, izmir/karşıyaka
İbrahim Altay , Tokat/Zile 
İbrahim Aslaner , Gemerek 
İbrahim Aydın , Sağlık , İstanbul Bağcılar 
İbrahim Bedur , Sınıf öğretmeni , Hatay Defne
İbrahim Helvacı, İnşaat Y. Mühendisi, Ankara/Çankays
İbrahim Kayalar , Emekli, Balıkesir edremit 
İbrahim Şavlukbaş, E. Akademisyen , Eskişehir 
İbrahim Şimşek , Emekli, Balıkesir 
İbrahim Temel, Hekim, Şişli
İbrahim Uzun, Öğretmenlik, Trabzon / Ortahisar
İbrahim Adıgüzel, Elektrik mühendisi , Ankara/Yenimahalle
İbrahim Ali Kulan, Denizci, İstanbul/Beşiktaş
İbrahim ayslov, Ankara/Mamak
İbrahim Çamur, İstanbul/Çekmeköy
ibrahim gülenay, emekli, hatay/samandağ
İbrahim İzlem GÖZÜKELEŞ, Bilgisayar Mühendisi, Ankara/Çankaya
İbrahim Kansuk, Öğrenci, İstanbul/Fatih
İBRAHİM KAYNAR, VETERİNER HEKİM, HATAY/İSKENDERUN
İbrahim Koç, Memur, Mersin/Yenişehir
İbrahim Murat Kaplan, Öğrenci, Çankaya/Ankara
İbrahim Özdemir, Öğrenci, Çanakkale/kepez
İbrahim Özgen, Emekli, İstanbul Beşiktaş
İbrahim Polga, Emekli, İzmir/narlıdere
Ibrahim Sahinler, Inşaat muhendisi, Gaziantep/sahinbey
İclal Tabar , Emekli , İzmir 
iclal Güzelyurt , izmir/menderes
İdil Birbilen, Öğrenci , İstanbul/Şişli
İdil Göktoğan, Öğretmen, İzmir/Çeşme
Idil Pak, Ankara
IFarma Gülay Ruzcu, Emekli öğretmen, Ankara Çankaya
ihsan diler özaçmak, prof dr (md), istanbul
İhsan Ertokuş, Emekli, Muğla Fethiye
Ihya Surek, Ankara
İkbal Bilge, Emekli, İzmir / Sefeeihisar
İklimay Aydoğan , Hemşire , Kırıkkale 
İlayda Başaran, Ankara/Çankaya
İlayda Kaplanseren, hemşire, istanbul gaziosmanpaşa 
Ilgaz Can, İstanbul/Ataşehir
Ilgın Irmak Şahin, Öğrenci , Ankara/Keçiören
İlham Uça, Ekonomist, İstanbul Üsküdar 
İLHAMİ DURMAZKESER , EMEKLİ, İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ 
İlhami Öztürk, Mühendis, Bursa/Mudanya
İlhan Çabuk , Makina teknik , Aydın Söke 
İLHAN TAŞKIRAN, Mali Müşavir, MUĞLA ULA
İlhan Ünmek, Öğretmen, İzmir/Buca
İlhan Yiğit, Öğretmen , Ankara / Çankaya
İlkay Aksüt , Emekli, Muğla/ Menteşe 
İlkay Arı, Hemşire, İstanbul sultangazi
İlkay Çelen, muhasebeci, Antalya/Kaş
İlkay Polat, İşçi , Gaziantep/ Şahinbey 
İlkay Şenyiğit, Manisa/Salihli
ilke mete, Elektronik Haberlesme Muhendisi, istanbul/kadikoy
İlkem Akaeva, Öğrenci, Muğla ortaca
İlkem Ulutaş Ünal, Yapımcı, İzmir/Buca
İlker Berksoy , İns.Y.Müh., Ankara Cankaya
İlker Özdemir, Öğrenci, Fatih
İLKER AĞIRTAŞ, Emekli, Ankara 
İlker Çakmak, Tekniker, İzmir/Torbalı
İLKER ÇEVİK, KİMYA TEKNİKERİ, BURSA
İlker Dalgar, Akademisyen, Ankara/Gölbaşı
İlker Girgin, Esnaf, Ankara/Beypazarı
İlker Sengul, Makine muhendisi, İstanbul Ümraniye 
İlker Tabak, Ankara, Çankaya
İlker Töral, Hekim, KBB Uzmanı, Balıkesir
İlker Töral, Uzman Dr, KBB Uzmanı, Balıkesir
İlker Yıldırım, Muhasebeci, İstanbul/Ümraniye
İlknur Güngör , Emekli hemşire , İzmir menderes 
İlknur İnanlı, Çiftçi , İzmir/Seferihisar
İlknur İsteni, Turizm, İzmir
İlknur Bulut, Eğitmen, Kadıköy
İlknur Kırbaş Çökdü, Yönetici, Ankara/Çankaya
İlknur Paksoy, Doktor, Ankara
İltan Bilge, Öğrenci, İzmir/Buca
İlter Aslaner, Dizgici, Ankara/Çankaya
İLTER BULUT, EMEKLİ, İSTANBUL/KADIKÖY
İlter Yenidede, Hekim , İstanbul Ümraniye 
İlyas Özkan , Programcı, Bursa
İlyas Yalçın, Ögretmen, Istanbul kadıköy
İmdat TUNCAY , Emekli , Muğla/oryaca
İmge Ekmekçi , Pazarlama, Ankara/altındağ
İmge Karol Cebeci, Çevre Mühendisi, Çanakkale/Merkez
İmran Bıyık, Serbest, Ankara mamak
İmren Kandemir , Öğretmen, Kadıköy 
İmren Sipahi , Mali müşavir , İstanbul/Beşiktaş 
İnan Yetişkin , Yok, Adıyaman/Merkez
İnan Deniz Bal, Öğrenci, İzmir Urla 
Inan Mutlu, Hekim, Izmir bayrakli
İnanç Bayram, Ankara/Mamak
İnayet Çakitli, Emekli. Ögretmen, İzmir Selçuk
İnci Kondakçı, Öğrenci, Ankara/Çankaya
İnci Beşpınar, Emekli, Ataşehir /istanbul
İnci Boyacıoğlu, DEÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, İzmir Buca
İnci Ekeöz , Ankara/Çankaya
İnci Enginol, Eczacı, Istanbul/Adalar
İnci Genç topuklular , Ticaret , Bursa İznik 
İnci Özgür ilgan, Ankara/Mamak
İnönü Alpat, Emekli, İzmir/Çiğli
Ioulia Özgelen, Antalya / Muratpaşa
İpek Dokurel , Hekim, Balıkesir 
İpek Genç İyidoğan , Çiftçi , Sivas/ İmranlı 
İpek Kılıçaslan , Emekli , Kartal/İstanbul 
İpek Akyıldız, İK Danışmanı, İstanbul kadıköy
İpek Akyıldız, İstanbul
İpek Yıldız , Ev hanımı , Tunceli/mazgirt
İpek Yıldız Tüzken, Uzman Doktor, Eskişehir
Iraz Akış Akad, Akademisyen, İstanbul/Kadıköy
İrem Ergenler , Ev hanımı , İzmir Karşıyaka 
İrem İzci, Pastacılık , Ankara/ Yenimahalle 
İrem Göçer, Hukuk, İstanbul/ümraniye
Irem Ildeş, Muhendis, Ankara
İrem Kutluk, Emekli, Ankara/ Çankaya
İrem Özcan , Manisa 
İrem Özcan, Öğretmen, Manisa
İrem Su Özmen , Öğrenci , Ankara
İrem Tunçyüz, Beslenme ve Diyetetik, Ankara/Yenimahalle
Iremnur Ozden, Tasarımcı, Mersin
İrfan Andıç, İstanbul/Bakırköy
irfan ayhan mol, emekli, balıkesir ayvalık
İrfan Ertel, Ressam, Aydın / Didim
Irfan Kadikoylu, Veri Bilimi, Istanbul / Uskudar
İsa Çakır, Ordı
İSA ŞAHİN, Mobilya imalat, Ilkadim. SAMSUN
İSA YEŞİLTEPE , EMEKLİ ÖĞRETMEN, HATAY/DEFNE
İsfendiyar YILDIZ, Emekli öğretmen , İzmit/ Karşıyaka 
IŞIL Aksu, Matbaa teknikeri, Köyceğiz muğla 
IŞIL BAŞDAŞ , Dans Eğitmenliği, AVCILAR 
Işık Bökesoy , Doktor , Ankara/ Çankaya 
Işıl Boyacıoğlu, İzmir, Güzelbahçe
Işıl Işık, Emekli, Antalya Muratpaşa
İsmahan Bilişik, Psikolog, Ankara/Yenimahalle
İsmail Birgül , Tıbbi mümessil , Diyarbakır/Kayapınar 
İsmail Çelij, Emekli, İstanbul/Esenyurt
İsmail Dönmez , Öğretmen , İzmir Buca
İsmail Elen, Öğrenci , Ankara/Altındağ
İsmail Gülümser , Em. Öğretmen , İstanbul/Ataşehir 
İsmail Kalkan , İşçi , İstanbul Arnavutköy 
İsmail Karakuyu, Muhendis, Konya eregli 
İsmail Şengül , Öğretmen, İzmir, Menderes 
İsmail TALAŞ, Emekli, ÇANAKKALE/BİGA
İsmail Çakar, Yeminli Mali Müşavir, İstanbul/Bakırköy
İsmail Çaybaş, Emekli, Aydın nazilli 
ismail çetin, emekli, bolu
İSMAİL HAKKI BAHAR, ÖĞRETİM ĞYESİ, URLA/İZMİR
İsmail Hakkı Şahin , Emekli, Muğla köyceğiz 
Ismail hakkı Güler Hakkı güler , Emekli , Antalya konyalti hurma
İSMAIL HAMDI YENER, İKTISATÇİ, ÇEKMEKÖY / İSTANBUL
İSMAİL KARANFİL, İNSAN KAYNAKLARI, İSTANBUL-EYÜPSULTAN
İsmail öZGÜRBÜZ, EMEKLİ, İSTANBUL/ŞİŞLİ
ISMAIL SEDAT GULLE, Makine Mühendisi, Eskişehir/Odunpazarı
ismail sefa tütüncü, denizci, kadıköy
İsmail Uyanık, Uzakyol ikinci mühendis, İstanbul / ümraniye
İsmail Yağmur, Bahçelievler
ismail Yaşar, Bursa Osmangazi
İsmail Yıldırım, Öğrenci, Kocaeli/Gebze
İsmet Ekici, Kaptan, Bodrum
İsmet Cebe, Emekli, Ankara- çankaya
İsmet Elker, Mimar, Ankara
İsmet emre İyigün, Avukat, Ankara/etimesgut
İsmet Keşkekçi , Ögretmen, Serdivan
İsmial Özden, Garson, Ankara/Çankaya
İsmihan Kepenek, Emekli, Ankara
İstem Altınçekiç, Öğretmen, Muğla/fethiye
İzel Çetinkaya, Öğretmen, İzmir/Karşıyaka
İzem Sevilmiş, öğrenci, istanbul
İzzettin Önder, Em. İktisatçı, İstanbul
ırmak işsenin, uşak
Jale Dağlı , Hekim, Antalya/Alanya 
Jale Tuncel, Ev hanımı, İstanbul/Çekmeköy
Jale Esen, Öğretmen, Balıkesir. Gömeç 
JALE YILDIRIM, Emekli, İSTANBUL BAHÇELİEVLER
Jülide Fırat, Muğla/Bodrum 
Jülide Özdiker, Psikoterapist, İstanbul Beşiktaş
Kaan Aykır, Tekstil , Denizli merkezindi
Kaan Çobanoğlu, Öğrenci, Kocaeli
Kaan Erden, Öğrenci , İzmir Çiğli 
Kaan Mutlu, Veri Mühendisi, İstanbul/Şişli
Kaan Özkan, Stj. Avukat, İstanbul/Eyüp
Kaan Yaman, Öğrenci, Balıkesir/Altıeylül
Kaan Zanbakcı, İstanbul
Kader Erbab, Emekli, İzmir / Buca
Kadir Dikoğlu , Çiftçi , Şehit kamil 
Kadir Durmuş, Köpek Eğitmeni, Burdur/Merkez
Kadir KAVALCI , İlaç/İktisat, Ankara/Etimesgut
Kadircan Ùçer, Ìsletme, Ìstanbul. Besiktas
Kadriye Aydın , Mali müşavir , Avcılar 
Kadriye Aydın, Mali müşavir , Avcılar 
Kadriye Yaasar, İşçi, Muğla menteşe 
Kadriye Demir, Akademisyen, Ankara
Kadriye Türkoğlu, Ankara/Mamak
Kadriyr Çakar, Emekli, Ankara/çankaya
Kafiye Eroğlu , Sarıyer 
Kafiye Eroglu, Öğretim üyesi , Sariyer
Kağan Altunyaprak, Makina Mühendisi, İstanbul Üsküdar
Kağan Aytuttu, Öğrenci, Adana/Çukurova
Kamber Han, Emekli , İstanbul/Maltepe 
Kamber Han, Emekli, İstanbul
Kamelya Altungün, Psikolog, Kuşadası Aydın
Kamer Çırak Genç , Öğretmen , İstanbul Beylikdüzü 
Kamil Adaçam , Dalgıç , Muğla/Fethiye 
Kamil Boran , Tekstil , İzmir buca 
Kamil Aksoy, Y. Müh. Emekli, Ankara Çankaya
Kamil Coban, Serbest, Antalya
Kamil Dombaycı, Emekli, İstanbul / pendik
Kamile Gündüz, Emekli Öğretmen, İstanbul/Ataşehir
Kamile Sarac, Emekli, Manavgat /Antalya
Kani BAKŞE , Kominist, Ankara/Mamak 
Kardelen Kalafat , Şehir Plancı, Samsun-İlkadım
Kardelen Pinar, Müzisyen, İstanbul/Üsküdar
Kardelen Yıldız, İK Uzmanı, İstanbul Kadıköy
Karden Ant, Ankara Çankaya
Karin Eskiciyan, Şişli
KASIM AYDIN, Muhasebeci, İstanbul/Başakşehir
KASIM CAKIROGLU, MARKET ISLETMECISI, MUGLA BODRUM
Kasim Merihli, iSG uzmanı, Kahramanmaraş/Elbistan
Kasım Demirci, Öğretmen, Ankara Çankaya 
Kasım Merihli, İş güvenliği uzmanı, Kahramanmaraş/ Elbistan 
Kasım Taştemel, Emekli, Ankara/Etimesgut
Kasımhan Yüksel, Öğrenci, Ankara/sincan
Kaya Güvenç, Mühendis, Ankara
Kaya Adem, Ithalat sorumlusu, Istanbul ataşehir
Kaya Aydoğdu, Ankara/Mamak
Kaya Emre Uzmay, İşsiz, İstanbul/Kadıköy 
Kaya Tokmakçıoğlu, Öğretim Üyesi, Kadıköy
kayhan özoğul, emekli doktor, muğla bodrum
kayra ege yılmaz, öğrenci, izmir/karşıyaka
Kazım Dirik, Reklam Tasarımcısı, Ankara-Çankaya
kazım fırat, İnşaat mühendisi, eskişehir
Kazım Nacar, Öğretmen emekli, Muğla-Datça
Kemal Akyol , Emekli , Etimesgut 
Kemal ALANYALI , Bursa Nilüfer 
Kemal Aydoğan, Yönetmen , Kadıköy 
Kemal Baran, İnşaat işçisi , Erzincan Kemaliye 
Kemal Göktaş , Mağaza müdürü , Marmaris 
Kemal Gul , Emekli, Istanbul
Kemal Gul, Emekli, Istanbul
Kemal Çiftçi, emekli, izmir/karşıyaka
Kemal Dalkır , Ayakkabi işcisi , İstanbul arnavutköy 
Kemal Demirizç, Doktor, İzmir
Kemal Duman , Öğretmen, Mustafakemalpaşa
Kemal Ercan, emekli, Köyceğiz/Muğla
Kemal Kaptan, Emekli, İzmir
Kemal Kotan, Emekli , İstanbul – Çekmekoy 
kemal öksüzoğlu, emekli, ankara/çankaya
Kemal Özberksoy, Emekli, Manisa / Şehzadeler
KEMALETTIN DEMIR, ÖǦRETMEN, VAN
KENAN BEKTAŞ , Emekli, Sivas Zara
Kenan Gündüz , Muhasebe , Muğla Köyceğiz 
Kenan Ovacık , Emekli Öğretmen , Üsküdar 
Kenan Albayrak, İşletme, emekli, İstanbul/Beşiktaş
Kenan Alp, Memur, Aydin didim
Kenan Düzkaya, Emekli öğretmen, Balıkesir/Edremit
KENAN GÜL, ELEKTRONİK /OTOMASYON, BAĞCILAR
Kenan Sabri Çilli, Öğrenci, İstanbul/Büyükçekmece
Kenan Soykan, Mühendis, Samsun/ Atakum
Keramettin Ünal, Emekli, İstanbul / Bakırköy
kerem ceylan, öĝrenci, izmir/çiĝli
Kerem Yıldız , Esnaf, Odunpazar/Eskişehir 
Kerem Baloğlu, İstanbul/Kadıköy
Kerem Bayrı, Öğretmen, Muğla / Datça
kerem cantekin, Ekonomist, istanbul/üsküdar
kerem ceylan, öğrenci, izmir çiğli
Kerem Dönmez, Bilgisayar muhendisi, Ankara/Cankaya
Kerem Erbin, İstanbul/Beykoz
Kerem Ülkü, Lojistik, Tekirdağ/Çorlu
Kerem ÜZGÜN, İzmir / Güzelbahçe
Kerim Caymaz , Adana Seyhan 
Kerim Altın , Ogretmen, İskenderin
Kerim Bozdoğan , Emekli öğretmen , Osmaniye/ Kadirli 
Kerim Kayabaşı , Serbest, Ankara Yenimahalle 
Kerim Küçük, Öğrenci , İzmir-Bayraklı 
Kerim Metli, Emekli öğretmen, İzmir/Bornova
Keriman Tevhit Ertuğrul , Emekli Öğretmen , Odunpazarı
Kevser Aktaş Gölcük , Psikiyatri Uzmanı , İzmir
KEVSER Karol, Emekli Öğretmen , Tekirdağ 
Kevser Kılıç Güney , Hemşire , Bursa Nilüfer 
Kevser Kılıç Güney , Hemsire, Bursa/Nilüfer 
Kevser Özelbüken , Psikolog , İzmir karabağlar 
Kevser Erol, Akademisyen (Farmakoloji), Eskişehir
Kifayet Yenmez, Kişisel bakım uzmanı, İstanbul Maltepe
Kiraz Atalay, Diyetisyen , Mamak
Kismet Yiğit, Muhasebeci, Hatay
Kıvanç Çağlayan, Mühendis, Ankara
Kıvanç Ünlütürk, Akademisyen, İstanbul Sarıyer
Kıvılcım Devrim , Sigortacı , Ankara/Çankaya 
Kıvılcım Başak Vural, Araştırmacı, Ankara/Etimesgut
Kıvılcım Yalçın, Peyzaj mimarı, Ankara/etimesgut
Koray Kaan Yılmaz, Öğrenci, Antalya/Muratpaşa
Koray Sakarya, İstanbul/Sarıyer
Korhan Kalaycıoğlu, Mimar, İstanbul/Kadıköy
Korkut Boratav, İktisatçı, Ankara, Çankaya
Korkut Kanadoğlu , Öğretim üyesi, İstanbul
Köşe Gürkan , Emekli, İzmir/Karaburun 
Kubilay ümit Güneş , Editör , İstanbul/ Kartal 
Kübra Coşkun , Öğrenci, Fatih/İstanbul 
Kübra Çakır, Ordu
Kübra Ersin, Bursa/Nilüfer
Kübra Güçlü, Asistan, İstanbul/ Beşiktaş
kübra uslu, ev hanımı, izmir/karşıyaka
Kudret Mertttürk , Aşçı, Tepebaşı/eskişehir
Kumral Sırmageç , Muhasebe , Denizli 
Kumsal Yıldırımlı, Üniversite öğrencisi, İstanbul/Şişli 
Küpra Güder, Ev hanımı, Konya/Selçuklu
Kurtça Çimen, Bursa/osmangazi
Kurtuluş Akgün, Ankara/Çankaya
Kurtuluş Öztürk, İstanbul
Kusay Efe Aydın , Öğrenci , Kocaeli Gebze 
Kutay Neşeli, Ögrenci, Kayseri / Melikgazi
Kutlu Gerçek Delikan Çoban , Ebe, Aydın/Nazilli
Laik eğitim istiyoruz Laik eğitim istiyorum , Ev hanımları mi, Laikegitim
Lale Taskın, Hemşire, Ankara cankaya
Lale Çukurkavaklı, Emekli arkeolog, Ankara/ Çankaya
Lale Taşkın, Hemşirelik profesörü, Ankara/Çankaya
Lamia Öztürk , Gıda yüksek mühendisi , Ankara/Yenimahalle 
Larissa Erben, Konstanz
Latif Tiftikçi , Tiyatro Oyuncusu, Eskişehir/ Odunpazarı 
Latife Büyüktaşkın , Emekli TRT prodüktörü , Muğla- Bodrum 
Latife Çakar , Fizyoterapist, Diyarbakır çınar 
Lehber Salhoğlu, Emekli(ögretmen), İstanbul-Kaðıköy
Lehber Salihoğlu, Emekli, Kadıköy
Leman Pınar Tosun, Bursa
Lerzan CANER , EMEKLİ , KADİKOY/İSTANBUL 
Levend Okan , Ekonomist, Bodrum/Muğla 
Levent Taşkın , Esnaf, Amasya/ Merzifon
Levent Bozkurt, Umraniye /istanbul
Levent Çakan, Öğretmen, Isparta/Merkez
LEVENT DİNÇBAŞ, TEKSTİL, BAKIRKÖY 
Levent Tunçel, Doktor, Muş / Merkez
Levent Üzümcü, Oyuncu, İzmir/Urla
Leyla Abdullayeva , Psikiyatri, Ankara/Çankaya 
Leyla Afşar , Emekli, Ankara-Cankaya
Leyla Dolen, Muhasebe , Ankara
Leyla Erkaraman, Mimar, İzmir/Karşıyaka 
Leyla Izladi, Ev hanımı , Edirne
Leyla Yandan , Muğla 
Leyla Çabuk, Öğretmen , İstanbul/Avcılar
Leyla Erdoğan, Hemşire, Konak
Leyla Gülseren , Tıp Doktoru, İzmir
Leyla Kılinç, Kayapınar/Diyarbakır
Leyla Sarıkaya akmaz , Mersin/yenişehir
Leyla Sarıkaya akmaz, Ev hanımı, Mersin/yenişehir
Louise Mol, Balıkesir Ayvalık 
Lutfi Maraşlı , Makina Mühendisi , Izmir Konak 
Lütfi Maraşlı, İzmir
Lütfiye Yazan, Emekli ogretmen, Ankara Cankaya
M Levent Yenertürk, Sigorta Eksperi, İzmir / Konak
M Sedat Ofluoğlu, Doktor, İstanbul bakırköy
M. Cemil Kıral, Eğitim, Seyhan
M. Fatih Özen, Emekli medya mensubu, Ankara/Çankaya
M.ATILAY ÖZKAN, EMEKLİ, FOÇA/İZMİR
M.kemal hatunoğlu, emekli, Balıkesir. Bandırma
M.Müjdat Ergün, İnşaat Teknikeri, İstanbul/Maltepe
M.Nedim TOP, Emekli , Konak-İzmir
Mahinur Akkaya, Profesör, Ankara
Mahir Coşkun Teker, Makine mühendisi , Ankara/Çankaya
Mahir Yıldız, Öğretmen, Turhal
Mahmut Akbudak , Serbest, İstanbul Sancaktepe 
Mahmut Akyürek , Muffak ekipman , Şanlıurfa /Halilye 
Mahmut Akyürek , Tekstil , Şanlıurfa / Halilye 
Mahmut Akyürek , Tekstil , Şanlıurfa /Halilye 
Mahmut Alikaşifoğlu , Avukat, İstanbul Ataşehir 
Mahmut Börekci, Öğretmen , Kırşehir 
Mahmut Öztürk , Akademisyen Sanatı Eğitimcisi Ressam, Bolu
Mahmut Mert Birankar , Öğrenci , Eskişehir odunpazarı 
Mahmut Özer, Öğrenci , Mersin Akdeniz
Mahmuthan Tunakaya, Öğretmen, İzmir / Karşıyaka
MAHSUME COṢKUN, ÖǦRETMEN, ANKARA
Mahsume Coşkun, Öğretmen, Çankaya
Makbule Bozkur, Öğrenci , Eskişehir/Tepebaşı 
MAKBULE KESİCİ , Doktor , İZMİR-BAYRAKLI
makbule tandoğan, Ankara/Mamak
Makbule Zeynep Sümer, Sanatçı/ Eğitimci , Nevşehir /Hacıbektaş
Malik Işık , Otel müdürü , İstanbul Üsküdar 
Maral Pirit, Ev hanımı, İstanbul 
Mark Awes, Öğretmen , Ankara
matis barış yıldırım, müzisyen, izmir/karşıyaka
Maygül Balcı, Emekli, İstanbul/Şişli
Medat TUNCAY , Emekli öğretmen , Muğla , Ortaca 
Medih Aksoy, Ankara/Çankaya
Mediha Eren, İstanbul/Küçükçekmece 
MEDİHA BALKAYA, Emekli öğretmen , MERSİN
MEDİHA BALKAYA, Emekli öğretmen, MERSİN
Mediha Şule Tansal, Mühendis , İzmir/Narlıdere
Mefharet Düzkaya, Emekli, Balıkesir/Edremit
Mefharet Düzkaya, Ev hanımı, Balıkesir/edremit
Mehlika Kılınç, Öğretmen, Ankara
Mehlika Turgut, İstanbul kartal
Mehmet Akar, Esnaf , Hatay/Defne 
Mehmet Akbulut , Serbest, İstanbul, Üsküdar
Mehmet Ali Es, Emekli , Muğla/Bodrum 
Mehmet Arslan , Emekli öğretmen 532, Uşak 
Mehmet Aydın , Esnaf, Mersin Akdeniz 
Mehmet Aygün , Reklamcı , Kocaeli Çayırova 
Mehmet Büyükbörekçi , Emekli, Çanakkale/Ayvacık
Mehmet Çavuş , Emekli öğretmen , Giresun/Bulancak 
MEHMET ÇEKMEN , SINIF ÖĞRETMENİ , HATAY/DEFNE 
Mehmet Çevrim , öğrenci , Gaziantep\Şehitkamil
Mehmet Cıkla, Uzman Doktor , İzmir 
Mehmet Dalkılınç , Aşçı , Antalya Muratpaşa 
Mehmet Duran, Emekli, Marmaris 
Mehmet Düşünceli , Emek Memur, İzmir 
Mehmet Gaskar, Tabip, İzmir/bayraklı 
Mehmet Horoz , İşçi, Manisa Soma 
Mehmet İlgörmez, İzmir çiğli
Mehmet Köktürk , Servis elemanı , Ankara/ Çankaya
Mehmet Okul , Gazeteci , Denizli Pamukkale 
Mehmet ÖNCEL , Yönetici, Bursa / Osmangazi
Mehmet Öztürk, Ankara/Mamak
Mehmet Sari, Özel şirket , Çukurova/Adana 
Mehmet Tan , Serbest , İstanbul Küçükçekmece
Mehmet Tanır , İklimlendirme teknisyeni, Antalya kepez
Mehmet Tel, Ankara/Mamak
Mehmet Tezel , Emekli , Çanakkale/ Merkez
Mehmet Tezer, Emekli öğretmen, Ankara
Mehmet yıldız , sağlık teknikeri , Yüreğir 
Mehmet Akif KÜÇÜK , TURİZMCİ, NEVŞEHİR/AVANOS
Mehmet Ali Es, Emekli , Muğla/bodrum 
Mehmet Ali Kılıç , Serbest, Istanbul basaksehir
Mehmet Ali Ocak , Öğrenci , Ankara/ Altındağ 
Mehmet Ali BÜYÜKBAYRAM, MEMUR, iZMİR/ÇİĞLİ
mehmet ali dalbun, öğrenci, mersin yenişehir
Mehmet Ali GEZİCİ , Emekli, Istanbul
Mehmet alişan Yargıcı, Bodrum
Mehmet Belge, Emekli öğretmen, Ankara/Mamak
Mehmet Bilgin, Serbest, Kayseri/melikgazi
Mehmet Bozkurt, Emekli, İzmir – Çiğli
Mehmet Can AKCAM, İzmir/Menderes
Mehmet Can Koku, Doktor, İstanbul / Şişli
mehmet çekgin, bilgisayar, manisa/salihli
Mehmet Cengizer Çamlı, Gazeteci, İstanbul Küçükçekmece 
Mehmet Çetinkaya , Avukat, İstanbul Beşiktaş 
Mehmet Ceylan, Biyomedikal Mühendisi, Hatay/Defne
Mehmet Demirayak , Öğretmen, Konya/Selçuklu
mehmet deniz, yazılımcı, istanbul/üsküdar
Mehmet Dericioğlu, Antalya
Mehmet Doldur, İzmir/Bayraklı
Mehmet Emin ERDEM, Emekli, İstanbul – Bahçelievler
Mehmet Emir Koç, öğrenci, Izmir/Bornova
Mehmet Emre Bilir, Öğrenci, Aydın/Efeler
Mehmet Evren , Emekli, Mersin / Mezitli
Mehmet Fatih Yılmaz , İzmir Bornova 
MEHMET FAYMAN SARI, DİŞ HEKİMİ, ANKARA ÇANKAYA 
Mehmet Filiz, Psikiyatri Uzmanı, İzmir / Güzelbahçe
Mehmet Galip Geylanioğlu, Emekli, Adana/ Seyhan
MEHMET GÜZEL, Petrol istasyon işletmecilği, Gaziantep oğuzeli
Mehmet Haydar Oğuz, Öğrenci, Konya/Meram
MEHMET HÜSEYIN TEZGÜN, EMEKLI, MUǦLA BODRUM
Mehmet Kamil Korkmaz, Fizyoterapist, Muğla / Menteşe
Mehmet Karakuş, Sosyal hizmet uzmanı, İsviçre/ Wittenbach
Mehmet Kemal Gümüş , Fizik Mühendisi (Dr), Ankara/Yenimahalle 
Mehmet Kolayli, Makine muhendisi, Izmir
Mehmet Korkmaz, Manisa / Yunusemre
Mehmet Kuşçu, Emekli kamu görevlisi., Ankara/Çankay
Mehmet Kuzulugil, Yazılımcı, İstanbul/Kadıköy
Mehmet mete Mavi, Otomotiv , Gaziantep Şehitkamil 
Mehmet niyazi Önal, Turizim, Balıkesir / Burhaniye
Mehmet Oğuz , Psikiyatri Hekimi , İzmir/Konak
Mehmet Oğuz Aydoğdu, İstanbul, Beşiktaş
mehmet oğuzhan, tekniker, izmir/karşıyaka
Mehmet Okuroğlu , Tiyatrocu, İstanbul/şişli
Mehmet ÖLMEZ, Öğretmen, Samsun/ATAKUM 
Mehmet ozcan Yilmaz, Kaptan, Mugla fethiye 
Mehmet Özdal, Hatay/Payas
mehmet özer, sanatçı, Ankara / Çankaya
Mehmet Rahmi Turanli, Emekli, İstanbul/pendik
MEHMET REMZİ ÇELİK , MAKİNA MÜHENDİSİ , İSTANBUL KADIKÖY 
Mehmet Sadık Aydar, Uzman hekim , İzmir/Tire
Mehmet Şakir Örs, İzmir / Karşıyaka 
Mehmet Salih Özyurtlu, İnşaat Mühendisi , Balıkesir 
Mehmet Sencer Az, SMMM, Aydın Kuşadası 
Mehmet Şenol, İnşaat Mühendisi, Ankara/Çankaya
Mehmet Şeref Demir , Gazeteci , Ağrı
Mehmet Serkan Koçak, Tiyatro Oyuncusu , İzmir/Gaziemir
Mehmet Somel, Öğretim elemanı, Ankara/Çankaya
Mehmet Tunç GÜNEŞ, Makina Yüksek Mühendisi , Ankara/Çankaya
Mehmet Uğur Baran, Hekim, İzmir/Çiğli
Mehmet Ulaş Özçakmak, Lisans öğrencisi, Bursa/Nilüfer
Mehmet Ünal , emekli, Köyceğiz/Muğla 
Mehmet Yalçın Bekarslan , İnşaat mühendisi Emekli., İzmir 
Mehmet Yaylacı, Emekli öğretmen, Sinop, Merkez
Mehmet Yeniocak, Emekli, Antalya
Mehmet Yıldız, Makine Mühendisi, İstanbul/Ataşehir
Mehmet Yüksel, Emekli öğretmen, Antalya Akseki
Mehmet Zahir Aslan, Öğretmen, Antalya/Muratpaşa
Mehmet Zeki İşlekel, Avukat, Aydın / Söke
Mehmet Zeki Billor, Bilim adami, Adana
Mehpare Bozdağ , Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni , Aydın/Efeler 
Mehpare Bozdağ , Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni , Aydın/Efeler 
Mehtap Doğu , Ev hanımı , Muğla/Milas 
Mehtap İskender , Muzisyen, Beykoz
Mehtap Yalvaç, Öğretmen, İzmir/ Karşıyaka
mehyar ceylan, astsubay, izmir/karşıyaka
Melahat Gürsay, Çanakkale Merkez
Melda Akalın, Emekli, Ankara Çankaya 
Melda Dilek, Doktor, Samsun/Atakum
Melda Sak, Viyola sanatcisi (opera), Ankara Çankaya 
Melek Bektaş, Ev hanımı, Sivas/imranlı
Melek Üstündağ , İzmir 
Melek Acılıoğlu , Matematik öğretmeni, Ankara/Çankaya
Melek Bektaş, Ev hanımı, Sivas/İmranlı
Melek Çelik, Emekli, İztanbul/Maltepe
Melek Çiçek, İzmir Menderes 
Melek Çiğdem Kurman , Yönetici , İstanbul Beyoğlu 
Melek Dayanıklı, Psikolof, Aksaray
Melek Dolan, Öğrenci, İstanbul/Küçükçekmece 
Melek Neslihan Özfidan, Avukat, Ankara/Çankaya
melek sakaryalı, Öğretmen, Balıkesir/ Edremit
Melekhan Bayraktaroglu, Emekli, İzmir/Karsiyaka
Melih Akbaba, Öğretmen, Sakarya
Melih Bulent Akgök , Emekli , Izmir / Karsiyaka
Melih Can Gökmenoğlu, Makine Mühendisi, İstanbul/ Tuzla
Melih Yeşilbağ, Akademisyen, Ankara
Meliha Denizli, Emekli Öğretmen, İSTANBUL/ Kadıköy
Meliha Kaya, Emekli, Istanbul/ beyoglu
Meliha Pekün, Ankara/Gölbaşı
Meliha Yıkan, Öğretmen, Kahramanmaraş merkez
Melik Erdem Yildirim, Çiftçi, İzmir-Aliağa
Melike Aktemur , Hemşire , İzmir/çiğli
Melike Tokdemir, Ögrenci , İstanbul/Bahçelievler 
Melike Demirel, Öğrenci, İstanbul / Kağıthane
Melike Eğinlioğlu, Psikolog, İzmir Balçova
Melike Korkmaz Toker , Akademisyen, Muğla
Melike Tokuşoğlu, İstanbul/Eyüpsultan
Melis Işık, Öğrenci, Adana seyhan
Melis Rüya Saydan, Ankara/Çankaya
Melisa Yiğit, Öğrenci, İzmir/Buca
Melisa Güzeloğlu, ogrenci, Eskisehir/Tepebasi
Melisa Kuzu, Öğrenci, Kocaeli/çayırova
Melisa Uzun, Öğretmen , Trabzon / Ortahisar
Melisa Vardal , Gazeteci, İstanbul Ataşehir 
Melissa Alaluf , Halkla Iliskiler, Kadikoy/Istanbul 
Melissa Alaluf, Halkla Iliskiler Uzmani, Istanbul – Kadikoy
Meltem Başbuğ yazıcı, İstanbul
Meltem Esen, Gayrimenkul danışmanı , İzmir/bornova
Meltem Terbiyeli , Ev hanimi, Hatay/defne
Meltem Terbiyeli , On lisans mezunu, Hatay /Defne
Meltem Bağlar, İstanbul
MELTEM DERVİŞOĞLU, BURSA/NİLÜFER
Meltem Fidanboy, Eczacı , Muratpaşa
Meltem Gönültaş, Muhasebe, Aydın/ Kuşadası
Meltem Irmak, İşçi, Istanbul 
Meltem Kılıç, Y.Şehir Plancısı, Ankara/Çankaya
Meltem Mısırlıoğlu, Mühendis , İstanbul 
Meltem Şahin , Tıbbi sekreter , İzmir’in menemen
Meltem Sengil, Emekli, İstanbul
Meltem Topcuoglu , Emekli ogretmen, Ankara/Cankaya
Meltem Türkmen , Emekli, Kadıköy İstanbul
Meltem Ünseven, İstanbul
Memet Zafer Akbaş, Öğretmen, Antalya Muratpaşa
Meral Aratoğlu Ataç , Arkeolog , Şişli 
meral çetinkaya, ev hanımı, istanbul bostancı
Meral Erdemir , Deri işlemeciliği, İzmir /Çiğli 
Meral Karapınar Çelebi , Emekli , Denizli Buldan 
Meral Sevik, Mühendis, İstanbul/Ümraniye 
meral aksu, emekli, izmir/karşıyaka
Meral Ayer, Öğretmen, Balıkesir/karesi
Meral Başol yeşil, Ogretmen, Batıkent Yenimahalle 
Meral Baykara, Çiftçı, Muğla Köyceğiz 
Meral Bozdemir, Psikolog, Istanbul
meral bozkurt, emekli, izmir/karşıyaka
Meral Çetinkaya , Sağlık Teknikeri, İzmir/Karşıyaka 
Meral Gökdağ, Veteriner Hekim, İzmir_Urla
Meral kilic Kolic, Ogretmen, Adana/yüregir
Meral Nalbantoğlu, Emekli – öğretmen, Antalya / Muratpaşa
Meral Ovacık, Sigoratacı, İstanbul Ümraniye 
Meral Serener, Antalya
Meral Sevinç, Hemşire, Yatağan / Muğla
Meral Yeşiltaş , Satış uzmanı, İstanbul Ataşehir 
Meral Yılmazkaya, Öğretmen , Eskişehir 
Mergübe Gümüştaş, Laboratuvar teknisyeni, İzmir
Meriç Sevinç , Öğretmen, İzmir/Buca
Merih DELİBALCI , İşçi , İstanbul kartal
mersiye hazır, öğrenci, eskişehir tepebaşı
Mert Al, öğrenci, Eskişehir Odunpazarı
Mert Çelikbilek, Mühendis, İzmir
Mert Demirel, Öğrenci , İstanbul/Şişli
Mert Efe Kurtuluş, Ankara/Çankaya
Mert Kurnaz, Öğrenci , İstanbul Beykoz 
Mert Mertler, Sosyolog, Antalya/Muratpaşa
Mert Şahin, Tekstil, İstanbul/Bahçelievler
Mert Serçe, Harita, Adana/Seyhan 
Mert Yaşar Erkoç, Bilgisayar Mühendisi, Ankara Mamak
MERTBEY KADAN, SERBEST, İSTANBUL / SARIYER
Mervani Ataş6, SATIŞ&PAZARLAMA MÜDÜRÜ, İSTANBUL / BAHÇELİEVLER 
Merve Aydın, yüksek lisans öğrencisi, İstanbul Bahçelievler 
Merve Çelik , Ankara Etimesgut 
Merve Güzeh, Pazalarlama İletişim Uzmanı, Beşiktaş
Merve HATİPOĞLU , Peyzaj Mimarı , Samsun
Merve Özdenal , Esnaf, Balıkesir Ayvalık 
Merve Şen , Konya 
Merve Demircan, Ev hanımı/Ücretsiz Emek, Ankara/Etimesgut
Merve Demirer, Öğrenci , İzmir / Buca
Merve Düzkaya, Stj. Mali Müşavir , İzmir/Urla
Merve Gök, Satış Sorumlusu, İstanbul/Esenyurt
Merve Kaya, Öğretmen, Sakarya/Serdivan
Merve Kılınç, Tekniker, Alanya
merve nur karakurt , ogrenci, eskisehir odunpazarı 
Merve Ozdenal, Esnaf , Balıkesir Ayvalık 
merve özel, pazarlama uzmanı, izmir/karşıyaka
Merve Uzuner Keser, Öğretmen, Kocaeli/İzmit
Meryane Zarifoglu Özer , Lojistik , Toroslar /Mersin
Meryem DEMIRHAN YILDIZ , Öğretmen , Istanbul/Kartal
Meryem Gedikli, Emekli , Antalya
MERYEM Iskender, Emekli, Istanbul
Meryem Mertoğlu , Etnolog, İstanbul 
Meryem Bademci, Öğretmen, İzmir
Meryem Köse, Ankara/Mamak
Meryem sema Özçelik , Emekli, İstanbul esenyurt 
Meryem Yıldırım, Ankara/Mamak
Meryem Yılmaz, Ankara/Mamak
Mesude Atlıhan Süren, Ücretli memur, Kartal
Mesut Ilıkan , Öğretmen , Konya ereğli 
Mesut ASARKAYA , Emekli, İzmir / Narlıdere 
Mesut Demirel, Emekli, İzmir/ Narlıdere
Mesut Odman, Yazar, iktisatçı, Ankara/Çankaya
Mesut Şahin, Ticaret, İstanbul bağcılar
Mete Yüksel, Sgk emekli, İstanbul/kadiköy
Mete Akoğuz, Eğitim Bilimleri Uzmanı, İstanbul/Üsküdar
Mete Arhın, İstanbul/ümraniye
Mete Yılmaz , Bilişim , İstanbul 
Metehan Demircioğlu, Proje tasarım, İstanbu/ bakırköy
Methiye Acar, Eğitim Uzmanı, Ankara
Metin Batur, emekli öğretmen , Köyceğiz/Muğla
Metin Batur, emekli öğretmen, Köyceğiz/Muğla
Metin Bozköy , Esnaf, İstanbul Sultangazi
Metin Buhara, Yazılımcı, Güngören
Metin ÇETİN , Öğretmen , Eskişehir/Odunpazarı
Metin EBETÜRK , Emekli , Çankaya 
Metin Hiçsönmez , Tsk, İzmir Narlıdere 
Metin Koç, İşçi, Ehningen
Metin Üstündağ , Emekli, İzmir Dikili 
Metin Akbulut, Mühendis, İzmir
Metin Aşıkkutlu, Ressam, Ankara
Metin Baştuğ, Tıp Doktoru, Ankara/Yenimahalle
Metin Bayramlar, Öğrenci, Konya/Selçuklu
METİN ÇAPRAZ, İNŞAAT MÜHENDİSİ, kastamonu
Metin Çetin, Emekli, İstanbul/Maltepe
Metin Coşkun, Tiyatrocu, İstanbul/ Beyoğlu
Metin Furkan Amarat, Öğrenci, İzmir/Buca
Metin Işıldağ, Emekli, Konyalti/Antalya
Metin KARATAŞ, Öğretmen, Eyüp
Metin Kayhan, Esnaf/serbest meslek, Istanbul/kucukcekmece
Metin Özdemir, Ankara/Mamak
Metin Temiz, Emekli, Zeytinburnu
Metin Tülü, Dramaturg, İzmir/karsiyaka
metin tülü, dramaturg, izmir/karşıyaka
Metin Turan, Emekli, İzmir/Karabağlar
Mevlüde Baş, Ev Hanımı, Ankara/Çankaya
Mevlüt Yıldırım , Öğretmen , Antalya/Manavgat
Mevlüt Arslantürkoğlu, Emekli öğretmen, Trabzon/,çaykara
Mevsim Yayla, Ankara/Mamak
Mey Sırmaçek, Öğrenci, İstanbul, Kadıköy
Midhat Nisan , İşçi , Hatay/Antakya
mina liza timuçin , halkla ilişkiler , malatya merkez
mina liza timuçin, halkla ilişkiler , malatya merkez 
Mina Tansel, Emekli, Ankara
mine önal , Doktor , Ankara 
Mine Berk, Ressam, İzmir /menderes
Mine Berk, Ressam, İzmir/menderes 
MİNE BERKOĞLU, DOKTOR, ANKARA/ÇANKAYA
Mine Boyacıoğlu, İzmir, Güzelbahçe
Mine Cansu, Ev hanimi , Istanbul /istanbul
Mine Cihanoğlu, Psikolog (Dr. Psk.; Gelişim Psikolojisi & Klinik Psikoloji), Ankara/Çankaya
Mine Coşkun, Hekim, Ankara Çankaya
Mine Erer, Kartal 
Mine Küksar, Emekli, Antalya muratpaşa
Mine Öztunali, Emekli, Burhaniye 
Mine Teomete, Öğretmen, Ankara 
Miray Sert, Miray, Ankara/keçiören
Mirhan Çam, Öğrenci, Giresun/merkez
Misel Sevincsisli, Emekli, Şişli
Mitos Miro KOÇANALI, Strasbourg
Mizgin Kılıç, Ev hanımı, Diyarbakır 
Mjne Ceyhan , Emekli , Antalya / Muratpaşa 
Mualla Efe, Öğretmen kudraa, İzmir/konak
Muazzez Şahin , Hemşirelik , 62
Muazzez Yılmaz , Emekli , İzmir/ Menderes 
Muazzez Pehlivan, Öğretmen, Giresun Merkez
MÜBERRA AKCA , Emekli, İzmir Bayraklı 
Müge Cengizkan , Mimar, Ankara/çankaya
Müge Gönüllü , Sekreter, Ankara/Çankaya 
Muge Coşkunlar , Egitimci, Izmir/ konsk
Müge Erkan, Hemşire, Bursa İznik
Müge Gönüllü , Sekreter, Ankara/Çankaya
Muge Senturk, Medikal yayıncılık , İstanbul/Kadıkoy
Muhabbet Özkılıç, Öğretmen, Ankara/Çankaya
Muhammed Aksu , Öğrenci, Diyarbakır sur
Muhammed bahadır Altın , Öğrenci , Konya meram
Muhammed Bayram, Özel sektör ( Soft üretim planlama ), Kayseri / Hacılar 
Muhammed Cihad Işık, Psikolog, İstanbul/Şişli
Muhammed Raşit Aydın, Öğrenci , Kocaeli/Darıca
Muhammed Salim Duman, Öğrenci , Van Edremit 
Muhammet Öksüz, Araştırmacı, Ankara-Mamak
Muhammet Balın, Sosyolog, Çankaya
Muhammet Yiğit, Öğretmen, Diyarbakır
Muharrem Akkuş, Ankara/Mamak
Muharrem AŞI , Emekli, Kocaeli/İzmit 
Muharrem Irmak, Gazetecilik, Erzincan/üzümlü
Muharrem Salman, Serbest, Nidda
Muharrem Taşatan , Özel Sektör, Gaziantep / Şahinbey 
Muharrem Çakmak, Ürün Geliştirme, Nilüfer
Muharrem Kızılel, Ankara/Mamak
Muhittin Ozan Karaman, Mühendis, Eskişehir/Odunpazarı
Muhlis Turan, İnşaat Mühendisi, ANTALYA / KEPEZ
Muhlis Turan, İnşaat Mühendisi, ANTALYA / KEPEZ
Muhsin Cayan, Serbest emekli, Çanakkale 
Muhsin Öner , Mühendis , Diyarbakır 
Muhsin Gurbuz, Zahide zorlu, Avcılar istanbul
Müjdat Deniz, İstanbul/Beyoğlu 
Müjde Tozbey, Avukat, Antalya/ Döşemealtı 
Müjgan Alikaşifoğlu, Çocuk Hekimi, İstanbul Ataşehir
Müjgan Pirinçciler, Emekli, Çanakkale/Merkez
MÜJGAN TÜRKOĞLU, Hemşire, Izmır -dikili
Mukadder Tütüncüoğlu , Emekli öğretmen , Ankara / etimesgut 
Mukadder Karaoglu, Emekli, İzmir/gaziemir
Mukaddes Şeki , Emekli , Menemem 
Mukaddes Mergin, Emekli öğretmen, Buca – İzmir
Mümine Kaplan , Ogretmen, İstanbul Buyukcekmece 
Muna Örs, Konak İzmir
münevver esin ceyhun, emekli, izmir/karşıyaka
Münir Gök, İşçi , Ankara/Mamak
Münir Elmas, Emekli, Bursa/nilüfer
Münir Ergun Utku, Kimya yük müh, İstanbul/Tuzla
Munire Izci, Emekli, Izci
Münire Kayabaşı, Emekli, Sarıyer/istanbul
Münür Altuntaş , Doktor , Trabzon 
Munzur Taşkıran , İnşaat Mühendisi , İzmir Çiğli 
Murat Aksoy , Emekli Bankacı, İstanbul/Ataşehir 
Murat Balcı , Öğrenci , Muğla Menteşe 
Murat Barış , Kocaeli/Gölcük 
Murat ÇERİ , Kadın terzisi, Ümraniye
Murat Demirtaş, Öğretmen, Denizli
Murat Kayhan, Öğretmen, Hatay/Antakya 
Murat Kırıcı, Siber Güvenlik Uzmanı , İstanbul /Avcılar 
Murat Özenir , Başakşehir İstanbul 
Murat Penez , Biyomedikal Teknikeri , İstanbul/Küçükçekmece 
Murat Şimşek , Emekli çalışan , İzmir 
Murat Türker , Ziraat Mühendisi , Tokat merkez
Murat Ünel , Emekli, İstanbul/Fatih 
Murat Akad, emekli , İstanbul/Kadıköy
Murat Akgöz, Yönetmen, İStanbul / Kadıköy
Murat Aksoy, Ankara/Gop
Murat Artuvan, Tekniker, Antalya muratpaşa 
Murat ASLAN, Mühendis, İzmir/Buca
Murat ATIL, Spor bilimci, Çankaya
Murat Baydan, Öğrenci, Ankara/Çankaya
MURAT ÇAKIR, Bankacı, İstanbul/Beşiktaş
Murat Can Karataş, Bursa/Nilüfer
Murat Canaz, Öğrenci, Muğla/Bodrum
Murat Çetin, Havacı, İstanbul
Murat Ceyhan, Izmir
Murat Dündar, Serbest, Menderes
Murat Ergülen, işçi, eskişehir
Murat Ertel, Sanatçı, İstanbul Beşiktaş
MURAT GÖZÜTOK, VETERİNER HEKİM, İSTANBUL / ZEYTİNBURNU
Murat Harmancılar, Makina Mühendisi, İstanbul/Şişli
MURAT HELVACI, AVUKAT, İSTANBUL
Murat Hiçbezmez , Istanbul/Kadıköy
Murat Ilgın, Görsel sanatlar öğretmeni, Kadıköy
murat karakaş, reklamcı, istanbul/maltepe
MURAT KEREM TOKSÖZ, Taksici, İSTANBUL/ BEŞİKTAŞ 
MURAT KÖKEN, İşçi, OSMANİYE/MERKEZ
Murat Özdemir, Eskişehir/Tepebaşı
Murat Özdemir, İşsiz , Hatay / Defne
murat özger, işsiz, antalya/kemer
murat palut, emekli , İstanbul/Beykoz 
MURAT SAYIN, MÜHENDİS, ANKARA
Murat Sayın, Mühendis, Ankara
Murat Selamcı, Satış / pazarlama, Kocaeli/darıca
Murat solak, Selbest, Denizli pamukkale
Murat Tontur, Konstruktuer, Landshut
Murat Yaman, Öğrenci, Konya/Meram
Murat Yeşil, İş güvenliği uzmanı, Manisa Salihli
Muratcan Çelik , Özel güvenlik , Adana Seyhan 
Murathan Demircioğlu, Basın, Maltepe
Musa Artar, Öğretmen, Antalya/Alanya
Musa Çam, İşçi, İzmir/Güzelbahçe
Musa Çarkçı, İnşat, Ankara Mamak 
Musa Çarkçı, Mekanik, Ankara Mamak 
Musa Kasap, Öğretmen, Manisa/Salihli
MUSA ÖZUĞURLU , GAZETECİ, ANKARA
Müsavat Hacıömeroğlu , Emekli , Ankara/Çankaya 
Müslüm Akyürek , Bilgisayar Mühendisi, İstanbul/Maltepe 
Müslüm Kabadayı , Eğitimci-Yazar, Çankaya /Ankara 
Mustafa Akpınar , Makam şoförü , Antalya kepez
Mustafa Aldemir, İşçi, Niğde ulukışla
Mustafa Çam, İşçi , Adana 
Mustafa Deniz, Memur, Sinop
Mustafa Gerçek , Memur , Kocasinan/ Kayseri 
MUSTAFA Gezmiş, Emekli , Ankara Çankaya 
Mustafa Gür, Emekli, İzmir /Konak 
Mustafa Kalkan , Emekli , İstanbul -sisli
Mustafa Kocataş , Emekli , İstanbul Bakırköy 
Mustafa Korkmaz , Emekli öğretmen , Antalya Muratpaşa 
Mustafa Kuş , Emekli, Samsun Alaçam
Mustafa Oral, Çalışmıyor, İzmir Bornova
Mustafa Polat , Ankara Mamak
Mustafa Ünlü, Emekli öğretmen , Ankara/Mamak 
Mustafa Yılmaz , Mühendis , Aydın 
Mustafa Zülkadiroğlu , Emekli, Ümraniye 
Mustafa 3kşi, Muhendis, İstanbul/Ataşehir
Mustafa Akar, öğrenci, Adana Çukurova
Mustafa Bahadır Karaca, Fabrika işçisi/Ön lisans Öğrencisi, İstanbul/Ümraniye
Mustafa Baydemir, Tekniker, Muğla-Köyceğiz
Mustafa Bayraktar, Emekli, İzmir/Bornova
Mustafa Besli, Mühendis, İstanbul/Güngören
Mustafa Bostancı, Öğrenci, Muğla/Menteşe
Mustafa Boyraz, Turizm İşçisi, Kahramanmaraş Elbistan
Mustafa Cem Demirok, İstanbul/Ataşehir
Mustafa Dağdelen, Ankara /Çankaya
Mustafa Demir, Emekli Öğretmen , Ankara
Mustafa Ece, Öğretmen, Gaziantep/Şehitkamil
Mustafa Eker, Teknisyen, Köln
MUSTAFA ERDEMOL, GAZETECİ, İSTANBUL
Mustafa Eren Güvenç, Öğrenci , Kayseri/Kocasinan 
Mustafa Ersözlü, Tıp Doktoru, Ankara/Çankaya
Mustafa Gökhan Şanlı, Makine mühendisi , İstanbul/ Kadıköy
Mustafa Haydar Tiftikçi , Mühendis, Eskişehir/ Tepebaşı
Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci, İstanbul
Mustafa Kenan Aybastı, Film Yönetmeni, Kadıköy
Mustafa Korkmaz, Güvenlik Sistemleri, Konya
Mustafa Kozanlı, Emekli, Çankaya Ankara
Mustafa Mert Bildircin, Gazeteci, Ankara
Mustafa Mert Doğan, Avukat, İstanbul/Kadıköy
Mustafa Necati Behlül , Finans uzmanı , Maltepe İstanbul
Mustafa Olguner , Öğretim üyesi/tabip, İzmir/Narlıdere
Mustafa Ömer Güçlü, Endüstri Mühendisi , İstanbul/Kadıköy 
Mustafa Örs, Emekli eğitimci, Nevşehir/ Avanos 
Mustafa Ovacık, Danışman, Kocaeli/Gebze
Mustafa Özbek , Emekli Hava Astsubay, İstanbul/Sarıyer 
Mustafa Özer, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Mustafa Özerdem, Ticaret, İstanbul Şişli
Mustafa Özpınar, Avukat, Bakırköy
Mustafa Remzi Edebali, Mühendis, Aydın / Nazilli
Mustafa Seyhan Kurağ, Öğretim Görevlisi (Sahne Sanatları) , İzmir/Gaziemir
Mustafa Sözen, Zonguldak/Merkez
Mustafa Tarık Tuna, Emekli, İzmir/Seferihisar 
Mustafa Tokyay, Öğretim üyesi (E), Ankara/Çankaya
Mustafa Türkeş, Akademisyen, Ankara
Mustafa YILDIRIM, Doktor, Izmir/Balcova
Mustafa Yıldız, Psikiyatrist, Kocaeli
Mustsfa Örs, Emekli , Nevşehir 
Muteber OSMANPAŞAOĞLU, MİMAR, ANKARA / ÇANKAYA
Mutlu Gün Aydın , Doktor , Samsun/ Atakum
Mutlu Tuncay, Kimya Mühendisi, Muğla Ortaca
Mutlu Ünal, emekli hekim, Köyceğiz/Muğla
Muttalip Dülger, Veteriner Teknikeri, Bursa/Osmangazi
Muzaffer Gül , Eğitimci, Çekmeköy 
Muzaffer İncekulak, Biyolok, İlkadım/Samsun
Müzeyyen Ata, Emekli, Ankara çankaya 
Müzeyyen Erman , Emekli, Sakarya Adapazarı 
Müzeyyen Önder , Hemşire, Malmö
Müzeyyen Yazgan, Türkçe Öğretmeni, İstanbul/Üsküdar
N.Ali Hacalaki, Mimar, Çanakkale
Naci Sakarya , Emekli , Çanakkale/Merkez 
Naci Alkoyak, Emekli, Ankara/Mamak
Naci Solhan, Emekçi, İstanbul g.o.paşa
Naciye Belgin Olcay, Emekli, Antalya/Muratpaşa
Naciye Bilir, Emekli, İstanbul/Üsküdar
Naciye Kaygusuz , Guvenlik, Izmir Menderes
Naciye Türe, Ogretim görevlisi , İstanbul 
Nadin Kocaoğlu , Öğretmenlik , İstanbul
Nadir Yavuzkan, Fizikçi, Antalya
Nadire Odacılar Sezginer, Emekli, İstanbul/Küçükçekmece
Nagehan Çiçek, İşçi, Çanakkale Biga 
Nagihan Dönmez , Emekli, İzmir/buca
Nagihan Sadıklar, Psikolog, İstanbul Üsküdar 
Nagihan Taşdemir , Akademisyen , Eskişehir
Nagile Gelrn, Mamak
Nahide Özkan, Çankaya Ankara
Naime Ersan , emekli , İZMİR konak
Naime Uysal, Öğretöen, İstanbul/ Bahçelievler
Naki Sarıkaya, Basın Mensubu, İstanbul/Kağıthane
Nakip Haşimoğlu, Emekli Öğretmen, İstanbul/Kartal
Nalan Okkaya , Emekli , İzmir/ Buca 
Nalan Ergün, Emekli, Beylikdüzü
Nalan Öztürk Civil , Emekli, Didim /Aydın 
Nalan Sunal, Muhasebeci, İstanbul Eyüp 
nalan yılmam, elektronik mühendisi, izmir/karşıyaka
Nale Eylik, Emekli, Ankara, Çankaya
Navruz Özkuzucu , Emekli , Çankaya /Ankara 
Nazan Akdeniz, Satis Danismani, Muğla/Milas
Nazan Akdeniz, Satis Elemani, Muğla/Milas
Nazan Şirin, Satış müdürü , Maltepe
Nazif Gökhan, Şoför, Muğla Dalaman
Nazir Parlak , Öğrenci, Samsun/ atakum 
Nazire Demet Özatmaca, Emekli , İzmir / Karşıyaka 
Nazım Emre Yücetepe, Lisans öğrencisi, İstanbul/Şişli
Nazım Özgür, Öğretmen , Konya
Nazke Özgür, Emekli, Ankara etimesgut
Nazli Cihan, Akademisyen, Almanya
NAZLI DÖNMEZ, Vergi danışmanı, Çankırı
NAZLICAN ARDIÇ, SOSYOLOG/MUHASEBECİ, denizli/merkezefendi
Nazlı Fırat , Öğretmen , Van/İpekyolu 
Nazlı Belde Şamlıoğlu, Halkla ilişkiler , Eskişehir/ Odunpazarı 
Nazlı Deniz Korkmaz, Tiyatrocu, Şişli
Nazlı Taşpınar, Mimar, Ankara Çankaya
Nazlıcan Demir, İşçi, Mersin Toroslar 
Nazmi İlergin , Emekli , Tekirdağ /Çorlu 
Nazmi Akdeniz, Ankara/Mamak
Nazmiye Özen , Emekli , İzmir
NAZMİYE ÇAKIR, Banka çalışanı, İstanbul Beşiktaş 
Nazmiye Sadık, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Nebahat Arkayin, Ankara yenimahalle
Nebahat Yavuz, Öğretmen, Eskişehir
Nebi Erkan, Yazılım mühendisi, Kartepe
Necat Okutan, Emekli, Kusadası
Necati Karakuş , Öğrenci , Ankara/Mamak
Necati Demirtaş , Elektrik-elektronik ( müzisyen), İzmir/ karabağlar 
Necati Yentürk, Avukat, Balıkesir/Ayvalık
Necdet Canpolat , Elektrik, Adana sarıçam 
Necdet Hemedoğlu, Yazar, İstanbul/Ataşehir
Necibe Dipdağ Özcan, İzmir/Urla
Necip Karataş , Bilişim , Antalya/Konyaaltı 
Necip Karataş , Kuaför , İzmir \Konak 
Necla İlin, İnsan kaynakları , Ankara/Mamak
Necla Işık, Öğrenci , Istanbul /silivri 
Necla Ulugtekin, Muhendis/akademisyen, Istanbul/maslak
Necla Üren, Emekli, İzmir / Karşıyaka
NECMETTİN ATEŞ, Elektrik Mühendisi, İstanbul / Sarıyer
Nedim Ali Zengin, İstanbul/Üsküdar
Nedime Oruç , Mimar, Bursa/Nilufer
Nedret BILLOR, Aubirn
Nehir Şimal Asıldaş, Öğrenci, Eskişehir / Tepebaşı
Nejdet Çağdaş Yücesoy, Matematik Mühendisi, İstanbul / Ataşehir
nejdet oymak oymak, emekli koylü, çanakkale bayramic 
Nejdet Şen, Öğretmen, Gaziantep/Araban
Nejla Yılmaz, Emekli öğretmen, Aydın didim
Nejla As aslan, Ev hanımı, İstanbul/eyüp
Nejla Genç, Serbest, Köyceğiz muğla
Nergis Öztürk, Sanatçı , İstanbul/Kadiköy
Neriman Keske , Memur, İstanbul/Şişli 
Nermin Ateş , İstanbul/Beykoz 
Nermin Aydın Üstün, İşsiz , Çanakkale -Biga
Nermin Yıldız, Sosyolog, Ankara/Çankaya
Neşe Evsen , Tasarım, Ankara Çankaya
Neşe Cankurtaran, Öğretmen, İzmir/Karşıyaka
Neşe Ercan, Emekli Memur, Ankara/Etimesgut
Neşe Erdem, Muğla/köycegiz
Neşe Evsen, Tasarımcı, Ankara Çankaya
Neşet Pehlivan , İsg uzmanı , İzmir Konak 
Neşet Tamkoç, Emekli, Ankara /Çankaya
Nesibe Dural, Ev kadını, Hatay/Arsuz
Nesibe Sibel Atik, Emekli öğretmen , İzmir/Urla
Nesime Demirören , Öğr gör., Konya 
NESIMI RENÇBER, GIDA ESNAFI, AYDIN/KUŞADASI 
Neslihan Çalışkan Antmen, Uzman Aile Danışmanı-Sosyolog, Ankara/Yenimahalle
Neslihan Çelikbaş , Yüreğir
Neslihan Görücü , Sahne tasarımcısı , İstanbul 
Neslihan Şeyranlıoğlu , Aşçı, İstanbul Sultangazi 
Neslihan Tatlisoy, Devlet memuru, Çankaya/Ankara
Neslihan Günşen, Emekli İngilizce öğretmeni, Ankara/Altındağ
Neslihan Maden, Öğretmen, Sarıyer/İstanbul
Neslihan Odabaşı, Öğrenci, Ankara/Altındağ
Neslihan Üstündağ, Emekli , İstanbul 
Neslişah Bozkurt, Metin Yazarı , İstanbul Şişli
nesrin dagsoy, yönetici, istanbul
NESRİN ODABAŞ ÜNLÜ, Eğitmen, İstanbul/Maltepe
NESRİN ÖZEL, EMEKLİ ÖĞRETMEN, İSTANBUL/ATAŞEHİR
Nesrin Saltik , Emekli, Izmir/ Karabaglar
Nesrin Sekeroglu, Ögretmen, İstanbul Kadikoy
Nesrin Şenol, Muhasebeci, İstanbul Ümraniye 
Neval Çayan, Satış uzmanı, Çanakkale/Merkez
Neval Oğan Balkız, Akademisyen, Ankara Mamak
Nevger Can tanrıverdi, Turizm/emekli, İzmir/menderes
Nevin Apaydın , Flüt Sanatçısı , İzmir/Karşıyaka 
Nevin Çetintaş , Öğretmen , İzmir cesne
NEVIN ARSLAN, Mühendis, Kadıköy
Nevin Aslan, İşçi, Çanakkale
Nevin Eracar, Öğretim üyesi kln psikolog, Beyoğlu İstambul
Nevin Karaoğlu, Mühendis, İzmir Buca
Nevin Ozmen, Öğretmen, Bristol 
Nevin YILMAZ, Emekli Kütüphaneci , İzmir
NEVRUZ AKSOY UNAL, Yazılımcı, İstanbul/ kartal
Nevzat Millioğulları , Öğretmen , Malatya/ Hekimhan
Nevzat Ülker , Emekli , Ankara-Etimesgut
Nevzat Evrim Önal, Akademisyen, İstanbul/Şişli
Nevzat Meriç , Emekli, İstanbul/Kadıköy
Nevzat Süs, Oyuncu , İstanbul/Kadıköy
Nezahat Özbıyık , Aşçı, Muratpaşa 
Nezaket Koca, İstanbul Beylikdüzü 
Neziha Aktaş, Emeklı, Karsıyaka/bostanlı
Neziha Kayhan, Emekli, Sinop
Nezihe Özdemir, Emekli , Kocaeli/Darıca
Niha Öztürk, İşçi, Bursa
Nihal Babuccu, Emekli, Mersin tarsus
Nihal Küçük dönmez , İstanbul 
Nihal Özkaya , Emekli, İzmir 
Nihal Akyildiz, Cocuk Psikologu, Izmir
Nihal Alaybeyoğlu , Tekirdağ 
Nihal Güler Özeyyam, İzmir/Tire
Nihal Güler Özeyyam, Kımyager, İzmir Tire
Nihal Güneş, Ev hanımı, İzmir Bornova
Nihal Harput, Öğretmen, İstanbul, Kadıköy
Nihal Mumcu, Uzman doktor, İzmir Güzelbahçe
Nihal Ünver, Editör/Yazar, Fatih
Nihal Yavuzkan , Muhasebeci, Maltepe/Istanbul
Nihan Elmas, Muhendis, Istanbul/Maltepe
Nihan Kales, İstanbul Kadıköy 
Nİhan kansuk, Öğrenci, İstanbul/Fatih
Nihan Küçük , Çankaya Ankara
Nihan Küçük , Çankaya/Ankara 
Nihan Şenarslan, Bankacı, İstanbul / bahçelievler
Nihat Balyen , Teknisyen , İzmir/ karabağlar 
Nihat Behram, Yazar, Kadıköy/İstanbul
Nihat Arıcı, Esnaf, Diyarbakır
Nihat Şeker, Turizm, İstanbul / Şişli
Nijat Yıldırım, Makina Yüksek Mühendisi, Beşiktaş
Nil Şamiloglu , Sigortacı , Çankaya 
Nil Dikçe, Sınıf Öğretmeni , Hatay-Defne
Nil Toral , Mühendis , Balikesir 
Nilay Bölükbaşı, İstanbul/ Kadıköy
Nilay Güzelmansur, Öğretmen, Çukurova
Nilay KARAOĞLU ÖZKAN , Sağlık çalışanı , İzmir/Çiğli 
Nilgün Bakır , Ev hanımı , Gaziantep Şahinbey 
Nilgün Bayraktar, Öğretmen, Çanakkale, Merkez
Nilgün Demirci, Eczacı , Aydın/Efeler
Nilgün Kültürsay , Doktor, Izmir Çiğli 
Nilgün Pala , Siyaset , Karabük merkez 
Nilgün Sütçüoğlu, Emekli, Muğla/Köyceğiz 
Nilgün Toksöz , Emekli, İstanbul/Kartal 
Nilgün Yener, Emekli Öğretim Üyesi, İzmir/Narlıdere
Nilgün Can, Emekli, Bursa/Nilüfer
Nilgün Çelebioğlu , Reklamcı, Ankara/Çankaya 
Nilgün Danış, Hekim, Ankara Çankaya
Nilgun Gürbüz , Radyoloji teknikeri , Karsiyaka izmir 
Nilgun Karakas, Ogretmen, Ankara Cankaya
Nilgün Kurç, Emekli, İstanbul Beylikdüzü 
Nilgün ÖZUSLU, Çocuk gelisimi ve eğitimi U,MANI, Izmir selçuk 
Nilgün Vural, Yönetici, Kadıköy ist
nilgün yılmaz, emekli, izmir/karşıyaka
Nilsen Kakillioğlu, Öğretmen , İstanbul/ Kadıköy 
Nilsu PARLAKYILDIZ, Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Ankara/Çankaya
Nilüfer Erdoğan , Emekli, Afyon merkez 
Nilufer Gonca, Finansman, Izmir Buca
Nilufer Tokgöz , Doktor, Mersin 
Nilüfer Ağca, İzmir
Nilüfer Ağca, Öğretmen, İzmir
nilüfer ergürler, Reklamcı, İstanbul
Nilüfer Handan Sarıoğlu , Öğrenci, İstanbul/Ataşehir
Nilüfer Sayder, Desinatör, Beşiktaş
Nilüfer Yılmaz, Özel, Ankara yenimahalle
Nimet Ataş , Emekli , Mersin Mezitli 
Nimet Ataş , Mersin Mezitli Emekli 
Nimet Avci, Antalya
Nimet Yalman, Ankara/Mamak
nisa balcilar, eskişehir
Nisan Aksüt Karaoğlan , Kamu, izmir/Buca
Nişan Mesut Oyardı, Felsefeci/Kitapçı , Mersin
Niyazi Kıran, Emekli öğretmenim, Adana/çukurova
Niyazi Faruk Demiray, Satış Pazarlama Müdürü, Ankara/ Yenimahalle 
Niyazi Kıran, Emekli öğretmen., Adana/Çukurova
Niyazı Genç, Emekli , Trabzon Maçka 
Nizamettin Balyen, Kuyumcu, Bağcılar diyarbakir
Nrsrin Sekeroglu, Ogretmen, İstanbul Kadikoy
Nüket Polat, Ekonomist, İstanbul/ Beylikdüzü
Nupel Akbaba, özel sektör , Diyarbakır 
Nur Aydoğdu , Emekli Öğretmen , Ankara 
Nur Toprakçı , Çalışmıyor , Antalya 
Nur Ayaz, Çevirmen -öğretmen, Sarıyer
Nur CANOGLU, Doktor, Ankara-Canlaya
Nur Çelebi, Emekli, İzmir/Karşıyaka
Nur Dilara Yılmaz, Avukat, İstanbul/Maltepe
Nur Esen, Ankara Çankaya
Nur Genel , İzmir Aliağa 
NUR NEHAR KARAKAŞ, Emekli Bankacı, Ankara Çankaya
Nur Özen, Emekli , İstanbul/şişli
Nur Özen, Emekli, İstanbul şişli
Nural Demiroluk, ev hanimi, Seferihisar
Nuran Özarslan , Emekli memur , Ankara Çankaya 
Nuran Topuz , Emekli, Çorum Osmancık 
Nuran ÜNAL, emekli , Köyceğiz/Muğla 
Nuran Aksoy, Ev hanımı, Battalgazi
Nuran Doğan, Psikolog, İzmir Karşıyaka 
Nuran Karayel, Emekli öğretmen, Ankara. Çankaya
Nuran Özbaşı, Emekli Öğretmen, Isparta/Yalvaç
Nuran Özbaşı, Emekli Öğretmen. , Isparta/Yalvaç
Nuray Acar, İzmir/Çiğli
Nuray Acar, Öğretmen , İzmir/Çiğli
Nuray Doğan , Emekli, Fethiye 
Nuray Şafaklıoğlu, Müşteri temsilcisi , Maltepe 
NURAY AKYOL, Doktor , Ankara Çankaya 
Nuray Atalayer, Uzm.Doktor, Ankara /Çankaya
Nuray ERTAN, Ev kadını, İstanbul
Nuray Kumbaroğlu, Mimar , Çankaya
Nuray Önoğlu, Çevirmen, İzmir, Konak
Nuray Özçelik, Özel sektör, İstanbul/ Bahçelievler
Nuray Soyhan, Emekli, Ankara/Çankaya
Nuray Yıldırım, Emekli öğretmen, Ankara
Nurcan Çakarlı , İstanbul 
Nurcan Çam , Öğretmen , İstanbul 
Nurcan Kanvermez , Öğretmen , Beylikdüzü
Nurcan Özdemir Önel , Restorasyon Teknikeri, İSTANBUL
Nurcan Rehber , Emekli Öğretmen , Bursa/Nilüfer 
Nurcan Türk , Memur , Biga / Çanakkale
Nurcan Tanır, Sınıf Öğretmeni , İstanbul / Ataşehir 
Nurcihan Aydin, Muhendis, Istanbul 
Nurdan Demirci, Öğretim üyesi , İstanbul/Sancaktepe 
Nurdan Şahin, Ankara-Etimesgut
Nurdane Karsli, Evhanimi, İstanbul maltepe
Nurettin Eroğlu , Emekli , İzmir Çeşme 
Nurettin Tekin, Emekli Öğretmen , Manisa/Alaşehir 
Nurettin Şahin, Öğretmen, Ankara Yenimahalle
Nurevşan Kırçiçek, Öğretmen , İstanbul/Kadıköy
Nurgül Bağcı , Müzisyen , Etimesgut 
Nurgül Öz, Memur , Ankara 
Nurgül Özbay, Antrenör, İzmir / Karşıyaka
Nurgül Çakır, Orfu
Nurgül Çikdem, Emekli, ıstanbul /Ataşehir
Nurgül Salifoğlu , Izmir menderes 
Nurgül Tatar Paçacı, İstanbul/ Sarıyer
Nurgül Yıldırım, Terzi, Zonguldak/merkez
Nurgül Yılmaz, İstanbul
Nurgün Enül , Emekli , İstanbul bağcılar 
Nurhak Şenol, İstanbul/ Beyoğlu
Nurhak Şenol, İstanbul/Beyoğlu
Nurhan Aktaş, Emekli, Manisa
Nurhan Aslan , Emekli, Sakarya 
Nurhan Güler, Ankara/Mamak
nurhan bıçkın, ev hanımı, izmir/karşıyaka
Nurhan Demirhan, Tıp doktoru/ hukukçu, İstanbul/ Üsküdar 
Nurhan Nur , Ev emekçisi , Kocaeli / İzmit 
Nurhan Sezgin, Antalya
Nurhan Türköz, Güvenlik görevlisi, Ankara/Etimesgut
Nurhayat Bezgin, Ankara/Cankaya
nurhayat büçkün, ev hanımı, izmir/karşıyaka
Nurhayat Uğurlu, İzmir/ Bornova
Nuri Çelebi, Ankara/Mamak
Nuri Keskin, Sağlık memuru , Alanya
Nuri Ozen, Emekli , İzmir, çiğli 
Nursel Sarıyıldız, Okul öncesi eğitmeni, İstanbul/Maltepe
Nurşen Dede, Eczacı, Aksaray
Nursen Saei, Fotograf sanatcisi, İstanbul
Nursev Akaltun, Emekli öğretmen , Bolu merkez
Nursima Özdemir , Öğrenci, Adana/Çukurova
Nursima Özdemir , Öğrenci , ADANA/Çukurova
Nursima Özdemir , Öğrenci , Adana/Çukurova
Nursima Sebiha Özdemir, Öğrenci , ADANA/Çukurova
Nursu Kırlı, Tezhip sanatçısı , İstanbul 
Nurten Dalgin , Emekli, İzmir/ karsiyaka
Nurten Akal, Emekli, Buca İzmir 
Nurten Aşiret , İktisatçı , Balıkesir 
Nurten İcgoz , Ev hanimi , Cankaya 
Nurten Yücel, Anestezi teknisyeni, St. Pölten
NURTRN BOZKURT, SERBEST, İSTANBUL UMRANIYE
Nurullah Edebali, Doktor, GİRESUN 
Nurullah Ünsalver, Emekli, İstanbul / Beşiktaş
Nuthayat Sezer, Emekli, Edremit
O M Ata Savrun, Emekli Öğretmen , Osmaniye/Kadirli 
Öcal Taşer, Hekim, İzmir Konak
Oğulcan Çatır, Mühendis, İstanbul/Avcılar
Ogün Karaçam , Kamu Emekçisi, Kayseri
Oğuz han Esen, Mühendis , Bursa/Yıldırım 
Oğuz kağan Kürekli, Doktor, Ankara çankaya
Oğuz Kavala, İktisatçı, İstanbul
Oğuz Oyan, İktisatçı, em. öğretim üyesi, Ankara, Çankaya
Oğuz Tanındı, Arkeolog, Beşiktaş
Oğuzhan Deran , Öğretmen , Adana/Çukurova 
Oğuzhan Pandül, Öğrenci, İstanbul/Ümraniye
Oğuzhan Yazıcıoğlu, Akvarist, İstanbul/Kadıköy
Okan Alay, Avukat, Adana/Seyhan
Okan Ergün, Bankacı, Beşiktaş 
OKAN KASIM, ANKARA/ETİMESGUT
Okan Musa Yağcıoğlu , Satış Pazarlama , İstanbul – Bahçelievler 
Okan Özeyyam, İzmir/ Tire
OKAN TÜRKANIL , Mühendis, Istanbul Bakırköy
Okan Yarar, Ögrencı, İstanbul şişli
Okan Yay, Ankara
Okşan Gebeş, Tasarım, İstanbul/Kadıköy
Okşen Şendil , Emekli öğretmen , İstanbul/şişli
Oktay Koç, Polistim , Kayseri sarıoğlan
Oktay Yolsever , Emekli Öğretmen o, Eskişehir/Odunpazarı 
Oktay Bilen, Ankara Çankaya
Oktay Dursun, Bilgisayar Mühendisi, Ankara/Etimesgut
Oktay Tokmak, Aşçı, Antalya/Alanya
Olca Kurtuluş , Emekli , İzmir
Olcay Tezcaner , Ankara/Çankaya 
Olcay Tezcaner, Ankara/Çankaya 
Olcay Arzu Karaali , Emekli, Ankara Çankaya
Olcay Karaman Kafalı , Emekli , Izmir /Karşıyaka 
Olcay Kunal, Öğretmen/Çevirmen, İstanbul/Sarıyer 
Olcay Nalbantoğlu, Emekli öğretmen, İzmir/Bornova
Olcay Uğur, Bankacı, Maltepe 
Olcayto Yılmayan, Serbest, İstanbul-kadıköy
Olga Hunler, Psikolog, İstanbul
Olgu Ülgenciler, Ressam , İstanbul
Ömer Cengiz , Doktor, Ankara/Çankaya 
Ömer Üstün , Mobilya döşeme , Çanakkale/Biga
Ömer Yıldırım , Emekli , Ankara/ Çankaya
Ömer Yıldırım , Mühendis , İzmir Çiğli 
Ömer Ataş, İstanbul Büyükçekmece
Ömer Demircioğlu, Mühendis, İstanbul
Ömer Faruk Utar, Psikolojik Danışman , İstanbul/Kartal
ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU , AVUKAT, ANKARA
Ömer Faruk Erol, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Eskişehir/ Tepebaşı 
Ömer Faruk Yeşil, E-Ticaret, Ankara/Mamak
Ömer Gemici, Emekli öğretim üyesi, Ankara/Çankaya
Ömer Hakan Kılıç, Öğrenci, İstanbul/bakırköy
Ömer Kalay, Emekli, İstanbul/ Kartal
Ömer Karabey, Ankara/Mamak
ÖMER NECMİ HATİPOĞLU, Öğretmen, Diyarbakır – Yenişehir
ÖMER ÖZCAN, EMEKLI, MUGLA BODRUM
Ömer Şen, Emekli, İstanbul/Kadıköy
Ömer Serkan Yağlı, SAP Danışmanı, Ankara/Çankaya
Ömer Sönmez, Mimar, Kadıköy
Ömer Sönmez, Psikolog, İzmir/Buca
Önder Demiraslan , Öğretmen , Ankara Mamak 
Önder Erginer, Mühendis, Kocaeli / İzmit
Önder Fidanboy, Emekli , İzmir / Karsıyaka 
Önen Günöz, Akademisyen / Mimar, İstanbul / Şişli
Öner Ada, İşçi , Kocaeli/Gebze
Onur Turp , Mühendis , İstanbul Büyükçekmece 
Onur Yağızoğlu , Medikal ürün satışı , Pendik İstanbul 
Onur Arslan, Nakliye ve taşımacılık , İzmir Bornova 
Onur Aydın, Jeoloji Mühendisi, Ankara 
Onur Çamlı, Öğrenci, İstanbul Beşiktaş
Onur Dağkoçak, Sosyal calişmacı, İstanbul
Onur Dalkıran, Mühendis , Eskişehir 
Onur Erköse , Makina Mühendisi, İstanbul/Maltepe 
Onur Evcan, Öğrenci, Muğla
Onur Genç, Öğretmen, İzmir
Onur Kaya, Memur, Ankara/Cankay
Onur Kiliç, Serbest, Ankara Çankaya 
Onur Öncan, Istanbul
onur özel, yazılım mühendisi, izmir/karşıyaka
onur Özkan, Ticaret, İstanbul kadıköy
Onur Özsoy , Emekli, İstanbul/ Kadıköy 
Onur Serttaş, Finans, İstanbul Kadıköy
Oral Sengezer, Diş dr., Gömeç BALIKESİR 
Orçun Birinci , Mobilya Satış , İzmir / Bayraklı 
Orçun Öztürk , Öğrenci , Balıkesir Altıeylül 
Orçun Kuru, Öğrenci, Manisa/Akhisar
orçun sezer, hekim, Karşıyaka
Orhan Batur, Esnaf, Gökçeada
Orhan IŞIK , Emekli , Kayseri. Melikgazi 
Orhan Işıklı , Öğrenci , Istanbul/Silivri 
Orhan Gökdemir, Yazar, gazeteci, İstanbul Küçükçekmece
Orhan Gürcüoğlu, Gayrimenkul danışmanı, Balıkesir/ Ayvalık
ORHAN KAYA, AVUKAT, ANKARA/ÇANKAYA
Orhan Köker, Hekim, Manisa/Yunusemre
Orhan Öksüm, Memur, Ankata Yenimahalle
orhan önel, emekli, manisa
Orhan Özerhan, İnş. Yük. Müh., İstanbul/Sarıyer
Orhan Sayar, İşçi, Mersin/akdeniz
Orhan Aydın, Tiyatro Oyuncusu, İstanbul/Beyoğlu
Orhan umut Toksoy, Makine Mühendisi , Konya/Selçuklu
Orhun Ayhan, Avukat, Antalya/Muratpaşa
Osman Şahin, Emekli , Denizli 
OSMAN ÇOLAK, TRABZON
Osman Faruk Belovacıklı, Emekli, Sinop/Gerze
Osman Gölcük, Bilişim, İstanbul/Merter
Osman Kale, Emekli Mali Müşavir, Giresun Merkez
Osman Kasap, Orman mühendisi , Burdur
OSMAN KIRIMLI, Dr., İSTANBUL KADIKÖY
Osman Kocabıyık, Tsbip, İzmir /gsziemir
Osman Koray Altuğ, Em. İşletmeci, Muğla/Bodrum
Osman Kovacıoğlu, Emekli, Muğla-Bodrum
Osman Nevfel Ünlü, Yazılım Mühendisi , İzmir Bornova
Osman Nuri Şentürk , Tip Doktoru, Ankara/Etimesgut
Osman Oral Şengezer , Diş Dr., Balıkesir/Gömeç
Osman Serkan Düz, Editör, İstanbul
Osman Tali , Tasarimci, Ankara / Çankaya 
Osman Tali, Ankara/Çankaya 
OSMAN TİRYAKİOĞLU, EMEKLİ , MUĞLA/ULA
Osman Ulaş, Öğretmen, Gazüantep
ÖVÜNÇ BALLI, İşletmeci, İstanbul/Beylikdüzü
Övünç Erdem, Öğretmen, İzmir- Bayındır
Oya Abacı, Emekli , İstanbul/Ataşehir 
Oya Benlioğlu Güleşan, Elektrik Elektronik Mühendisi, İstanbul/Ataşehir
Oya Güisöken, Emekli, Çankaya:Ankara
Oya Özbozkurt, Öğretmen , Ankara
Oya Özdemir , Balıkesir/ Edremit 
Oya Topaloğlu, Ankara/Çankaya
Oya Yıldırım, Kütüphaneci , İstanbul çekmemöy
öykü balkan, öğrencci, bursa/osmangazi
Öykü Gürgül, Eğitim Kordinatörü, Muğla Köyceğiz
Öykü Özer, Öğrenci, Eskişehir/Tepebaşı
Öykü Yağcı , İletişim Sorumlusu, İstanbul Sarıyer
Öykü yıldız, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Ozan Akşar, Yüksek Mühendis/Öğretmen , İzmir/Çiğli
Ozan Kapar, Öğretmen , Antalya-Kepez
Ozan Kılıç , Mobilya işçisi, Kayseri Melikgazi 
Ozan Arslan, Öğrenci/İntern Dr., Ankara/Yenimahalle
Ozan Buz, Gazeteci , Kocaeli – Derince
Ozan Can Aslan, Müşteri temsilcisi , Eskisehir
Ozan DOĞAN, Arkeolog, Kırklareli/Merkez 
Ozan Ekin Kurt, Akademisyen, iktisatçı, Kadıköy/İstanbul
Ozan Ekmekçioğlu, Çok serbest, İzmir bornova
Ozan Erdem, Yazılım Uzmanı, İstanbul / Esenyurt
Ozan Kılıç , İşçi , Kayseri Melikgazi 
Ozan Özdemir , Serbest, İstanbul Bakırköy 
Ozan Özgür , Yazar, Çukurova / Adana 
Ozan Sabuncu, Eczane teknisyeni , Adana Çukurova 
Ozan Sakarya , Turizmci , Çanakkale/Merkez
Ozan Yenliç , İstanbul/Büyükçekmece 
Ozan Yılmaz, Peyjaz Mimarı, Ankara 
Ozan Zengin, Öğretim üyesi, Ankara çankaya
Özay Demiray , Hekim, Çanakkale 
Özben Belen, Fizyoterapist , Eskisehir/Osmangazi
Özcan Özbek , Müzik Eğitimcisi , İstanbul/Avcılar 
Özcan Başak, Sanatçı, Antalya merkez 
özcan ceylan, hekim, Kocaeli/İzmit
Ozcan Sever, Eczacı, Aydin/Didim
Özden Karataş , Emekli , Ankara Etimesgut 
Özden Ozkan , Emekli, Antalya muratpasa 
Özden Alıcı, Ev kadını, Kırklareli /merkez
Özden Çakmak, Memur, Muğla
Özden Gökçe, Öğretmen, Kadıköy /İstanbul
Özen İnceefe, Matematik Muhendisi, Atasehir Istanbul
Özer Batu Esmen, Öğrenci, Kocaeli
ÖZER OR, İnşaat Mühendisi, İstanbul / Eyüpsultan 
Özet Aşcı, İstanbul/ Esenyurt
Özge Aktay, Yeminli Tercüman , İstanbul Fatih 
Özge Kondakçı , İstanbul\Kartal
Özge Yılmaz, Öğretim üyesi, Ankara/Çankaya
Özge Aksakallı, Öğrenci, İstanbul/Üsküdar
Özge Atacan, Hekim, İzmir
Özge Aydınlı Çayhan, İzmir/Torbalı
Özge Baştürk, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Hatay/Defne
Özge Gönül, Mimar, İstanbul/Ümraniye 
Ozge Guney, Ogretmen, Ankara
Özge Güre, Ev hanimi , Izmir / menderes
Özge Onay, Cankaya
Ozge Ozdemir, Öğrenci , İstanbul 
Özge Şahna, Psikolog , İzmir 
Özgecan Çelik, Öğrenci, Çankaya Ankara
Özgen Özdemir , Marmaris 
özgü özköse , Ankara 
Özgül Agbaba, Dr. Kimya, Çiğli/ Izmir 
Özgül Murşil , Egitimci, Ankara/Çankaya 
Özgül Öztürk, Emekli, İstanbul Kartal
Özgün Şenol , Mimar , Kadıköy/ İstanbul 
Özgün Dincel, Denetçi, Adana/Seyhan
Özgür Akıncıoğlu , Oyuncu, Ankara Çankaya 
Özgür Alparslan , Sebest, Samsun/İlkadım 
Özgür Altın, Bursa
Özgür Aydoğan , İşçi , İstanbul/Üsküdar 
Özgür Çevik , Ankara/Yenimahalle 
Özgür Çıkın , Avukat , Ankara/ÇANKAYA 
Özgür Dağ, Döküm işçisi , Denizli Pamukkale 
Özgür Dölek , Hekim, İzmir/Gaziemir 
Özgür Evcil, İzmir
Özgür Gülşen , Emekli , İstanbul sancaktepe
Özgür Gürbüz , İşçi , Tokat/Niksar 
Özgür Kılıçaslan , Bilgisayar Programcısı , İstanbul/Kartal 
Özgür Ökten , Kaptan , Fethiye/Muğla 
Özgür ÖZDEMİR , Psikiyatri Uzmanı , İstanbul Şişli 
Özgür Serdengeçti , Oyuncu, Bursa iznik
Özgür Tuna, Teknisyen , Adana Yüreğir 
Özgür Udta, Emekli, Istanbul
Özgür Çörez, Eskişehir Odunpazarı
Ozgur Elci, Muhendis , Cenevre
Özgür Hacıosmanoğlu, 29, Balıkesir
Özgür Hüseyin Akış , Gayrimenkul danışmanı , Ankara/Altındağ 
Özgür Öğütcü, Adana/Seyhan
Özgür Özkan , Muhasebe Uzmanı , İstanbul/Sarıyer 
Özgür Özkan, Yönetici, Kadıköy
Özgür Özkul, İnşaat mühendisi, Denizli merkezefendi
Özgür Puluç, Antalya / Muratpaşa
Ozgur Sari, Muhendis, Izmir kaŕabaglar
Özgür Selvi, Ziraat Mühendisi , Ankara/Çankaya
özgür şimşek, elektrik elektronik, istanbul şişli
Özgür Taban, Bilgisayar Mühendisi, İzmir/ Karabağlar
Özgür Taci, Sağlık personeli, Hatay defne
Özgür Tekin, Ankara/Çankaya
ÖZGÜR YARDIM, ESNAF, MUǦLA/BODRUM
Özhan Gökçöl, Teknisyen , İZMİR Karşıyaka 
Özkan Gün , Çiftçilik , Erzurum/ Hınıs 
Özkan Öztaş, Gazeteci, Ankara/Çankaya
Özkan Taştan, Serbest, İstanbul Sarıyer
Özkan Yavuzyaşar , Ogrenci, Melikgazi kayseri
Özkul Koray, Emekli, Kadıköy İstanbul 
Özlem Balım, Avukat, İzmir/ Menderes
Özlem Beyazıt , Öğretmen , Düzce 
Özlem Bilenler , Ev hanımı , İzmir
Özlem Çam , Ev hanımı , İstanbul Beyoğlu 
Özlem Elgün Harputluoğlu , Haber Editörü, Ankara / Çankaya
özlem ersöz, mimar, istanbul/kadıköy
Özlem Güner, Öğretmen , Adana 
Özlem Güngör , Biyolog, İzmir – Karşıyaka 
Özlem İcat , Öğretmen , İçel/Mersin 
Özlem May, İnsan kaynakları müdürü , Esenyurt 
Özlem Öngörü Karanlık, Avukat, İzmir Karşıyaka
Özlem Pehlivan , İK uzmanı , Çanakkale 
Özlem Uğraş , Hemşire, İzmir
Özlem Yenice, Emekli , İzmir Çeşme 
Özlem Ağgündüz, Heykeltraş, İstanbul kozyatagı
Ozlem Akca, Antrenor, Antalya
Ozlem Akca, Antrenor, Antalya dosemealti
Özlem Akdoğan, Oyuncu, Eskişehir
Özlem Alpsar, Emekli, İzmir Dikili
Özlem Ayan, Öğretmen, İzmir/Karşıyaka
Özlem Aydoğdu , İnsan Kaynakları Uzmanı , İstanbul/Şişli
Özlem Bektaş, Öğretmen , Eskişehir
ÖZLEM ÇELİKALP, OSMANİYE/MERKEZ
Ozlem Demir, Amasya
Özlem Doğan, Emekli , Muğla/Köyceğiz 
Özlem Emre, Avukat, İzmir
Özlem Etkesen Çevlik, İnşaat mühendisi/çevre mühendisi, Ankara/Çankaya
Ozlem Gumuskaya , Muhasebe, Izmir bornova
Özlem Işık, Emekli , İstanbul Kadıköy 
Özlem Kaplan Yurtseven, Akademisyen, Ankara Çankaya
Özlem Merve Şeboy, Eğitim bilimci, İstanbul/ Maltepe 
Özlem MESRUOĞLU, Gayrimenkul danismani, Istanbul /sancaktepe
ÖZLEM TÜRKEN KOCABOĞA , Tekstil , Muğla 
Özlem UYANIK, Biyolog, Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Özlem Varlı Yılmaz, Yönetici Asistanı, İstanbul Levent
Özlem Yenice, Emekli, İzmir Çeşme 
Öznur Arslan , Ebe, İstanbul
Öznur Yaprak Tayhan , Ev Hanımı , Kadıköy
Öznur Keskin, Ev hanımı, Ankara Çankaya 
Palmet Yilmaz, Emekli , İstanbul 
Palmet Yilmaz, Emekli, İstanbul 
Pelin Çakmak , Eğitim , İzmir Torbalı 
Pelin Çakmak, Eğitim , İzmir Torbalı 
Pelin Sarısoy, Öğretmen, Manisa
Pelin Ülker Yılmaz, Devlet Memuru, Aydın/Efeler
Pelin Acun, Öğretmen, Ankara /Yenimahalle
Pelin Aybay, Mühendis , İstanbul Kadıköy 
Pelin Daner, Bankacı, Manisa/Salihli
Pelin Enli, Avukat, Antalya
Pelin Kahya, İşsiz, İzmir
Pelin Karan, Diğer, İzmir/Karşıyaka
Pelin Kayaalp özcan, Öğrenci, Atakum
Pelin Pehlivan , Beşiktaş İstanbul 
Penbe Kaya, Emekli öğretmenim , Muğla/Köyceğiz
Perihan Çoker, Emekli Bankacı, Konya/Selçuklu
Perihan Acar, Bankacı, Samsun atakum
PERİHAN SARI, Emekli, ANKARA ÇANKAYA
Pervin Bulut, Uzman, Adana Saricam
Pervin Köken, Menderes İzmir
Petek Arıcan, Kadıköy İstanbul
Pinar Çakıcı , Emekli, İstanbul/Kadıköy 
Pinar Kizil, Öğretmen , Manisa
Pınar Bozan, Eskişehir 
Pınar Eren , Emekli , Çanakkale merkez 
Pınar Şenol , Öğretmen , Ankara/Çankaya 
Pınar Tahiroğlu , Öğretmen, İzmir 
Pınar Atalay, İzmir-Urla
Pınar Emektaş, Özel sektör, İstanbul
Pınar Genç, Ev hanımı , İstanbul Tuzla 
Pınar Şensılay, Ankara/Çankaya
Pınar Tanglay , Halkla ilişkiler , Muğla Köyceğiz 
Pınar Yazgan, Veri Bilimci, İstanbul/Üsküdar
Pofi Yıldız, Memur , Aydın /nazilli 
Polat Balkan , Avukat , Antalya Muratpaşa 
Polat Balkan , Avukat , Antalya Muratpaşa 
Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün, Öğretim Üyesi/Psikolog, Ankara
Prof. Dr. İnci Boyacıoğlu, Sosyal Psikolog, İzmir DEÜ
Prof.Dr. Melek Göregenli, Sosyal Psikolog, Izmir
Rabia Taşlı, Ev hanımı, Bslikesir/ susurluk
Rabia Kavacık, satış danısmanı, kağıthane
Rabia Kucukbasmaci, Finansal Analist, Konya/Meram
Rafiye Başaran, Emekli, Samsun 
Rahim Ezgi, Avukat, Antalya Kepez
Rahim Köysüren, Satış yöneticisi, Antalya Muratpaşa
Rahime Gürsoy, Denetmen, Istanbul
Rahmi Rençber , Emekli müfettiş, İzmir Bayraklı 
Rahmi Saltuk, Halk Ozanı, İstanbul
Rahmi Yıldırım , Gazeteci, Ankara/Çankaya 
Ramazan ÇAL, Elektrik/Elektronik , İZMİR / Karşıyaka 
Ramazan Tarakcı , Emekli Öğretmen , Kocaeli /Darıca 
Ramazan Toptaş , Emekli , İzmir Bornova 
Ramazan Argüz, Denizli/Merkezefendi
Ramazan Badas, Ogretmen, Isparta
Ramazan Baykuş, Ankara/Mamak
Ramazan Dakmaz, Ankara/keçiören
Ramazan Gülmez, Cam işçisi, İstanbul Küçükçekmece 
Ramazan İnan, Muhasebe, Samsun/atakum
Ramazan Ön, Emekli öğretmen , İzmir
Ramazan Yılmaz, Öğretmen, Manavgat/Antalya
Rana Savlu , Hekim, İzmir Buca
rana avcıoğlu, konya
Rana Ayhan, serbest , istanbul kağıthane
Rana Can, İk profesyoneli, İstanbul 
Rana Çepni, Ev hanımı, Karabük
Rana Galioğlu, Hatay iskenderun
Rana Savlu, Pratisyen Hekim, İzmir / Buca
Rasim Çavdar, Emekli, İzmir/Çiğli
Raziye Cerit, Ressam, Esenyurt
Raziye Cerit, Ressam, Esenyurt İstanbul 
Recai Çoşkun , Eğitimci, Ankara/Çankaya
RECAI COṢKUN, ÖǦRETMEN, ANKARA
Recep Adıgüzel , Emekli , Zonguldak – Merkez 
RECEP AŞKINGİL, Emekli öğretmen, Izmir/menderes
Recep General, Ankara/Mamak
Recep şafak Girevi, Diş hekimi, Samsun havza
Recep Tokkal, Emekli, Denizli/çivril
Recep Yüksel, Emekli, Denizli
Refik Altun , Beden İşçisi , İZMİR / KARABAĞLAR 
Refika Tuba Özdoğan, Emekli Bankacı, Muğla/Köyceğiz
Rehber Çelikel , Öğrenci , Manisa Akhisar 
Remzi İlman, Emekli, İstanbul ataşehir 
Remzi Öztürk , Emekli , İstanbul k çekmece 
Remziye Molla , Ev hanımı , İstanbul/Güngören 
Renan Bayrak , Emekli , Zonguldak/Ereğli 
Rengin Damar, Eğitimci, Muğla/ Marmaris
Reşat Akın , Emekli , İstanbul/Fatih 
Reşat Kum, Asistan Denetçi, Ankara/Çankaya
Resmiye Oral, Doktor, Lebanon
Resul Aytaş , Emekli , Balıkesir Ayvalık 
Reyhan Bektaş , Emekli , Çankaya 
Reyhan Erdem Kavaklı , Çanakkale merkez 
Reyhan Osanmaz, Ev hanımı , Istanbul/Cekmekoy 
Reyhan Abacioglu Abacıoğlu, Ressam, İzmir
Reyhan Demirbaş , Arşiv-kütüphane , İstanbul/Beykoz 
Reyhan Kekikli, Öğretim görevlisi , Ankara/Çankaya
Reyhan Kirez, Emekli , Muğla/Datça
Reyhan [email protected], Finans müdürü, Istanbul atasehir 
Reyhan Otan, Müşteri temsilcisi, İstanbul
Reyhan Varol, İstanbul/Bakırköy
Reyhani Agbaba, emekli , Izmi/Cigli
Rezan Çakır , Emekli, İzmir 
Rezan BUket Gökee, Uzma tıp doktoru, Balıkesir /Karesi Merkez İlçe
Rezzan Kırtaş , Balıkesir 
Rezzan Atakol, Emekli, Muğla, Ortaca
Rezzan Türk, Eğitimci, Ankara/Çankaya
Rifat Bulut, Çiftçi, Muğla Köyceğiz 
River Pinto, Ticaret, Buyukada
Riza Zengin, Emekli, Tokat..Almus
Rıdvan Elçi , Öğretmen , Bandırma 
Rıfat Aydın , Hekim, Kocaeli/izmit
Rıfat Okçabol, Em. Eğitim bilimci, İstanbul/Beykoz
Rıza Elhan, İnşaat Teknikeri, İzmir/Çiğli
Rıza Eliaçık, Tiyatro, Ankara/Sincan
Rıza Şener, Emekli öğretmen, İst. Üsküdar
Rojda Karaş , Eğitmen, Beyoğlu 
Rozan Çakmak, Matematikçi , Ankara Keçiören 
Rozan ÇAKMAK, Matematikçi , Ankara Keçiören 
Ruhi Uyar, Emekli, Ankara/Etimesgut
Ruhi Uyar, Emekli, Ankara/Etimesgut
Ruken Ertaş , Ev emekçisi , Van İpekyolu 
Ruken Dilara Kızılay, Öğrenci, Bursa/Osmangazi
Ruken Gizem Yavuz , Doktor , Ankara/Çankaya
Rukiye Baran , Öğretmen, Çanakkale/Merkez
Rukiye Şahin, Sınıf öğretmeni, Giresun merkez
Rukiye Kara, İşçi , Ankara/Mamak
Rukiye Nurten Ömeroğlu, Hekim, İstanbul
Rumeysa Doğan, öğrenci, İstanbul Şişli
Rumeysa Asar, Öğretmen, Samsun/Atakum
RÜMEYSA NUR ULUAD, AVUKAT, ANKARA/ÇANKAYA
Rüstem Arslan , Emekli , Bornova 
Rüstem Arslan , Emekli, Bornova 
rüstem eray öztürk, muhasebeci, izmir/karşıyaka
Rüveyda Betül Süslü Uzar, Operasyon , Kocaeli/Gebze
Rüya Bilgin, Öğrenci , Muğla
Rüzgar Şepçi, Öğrenci (Lise), Küçükçekmece – İstanbul
Saadet Karakuş , Elektronik, Bakirkoy istanbul 
Saadet Korkmaz, Muhasebeci , İstanbul/Kartal
SAADET ULKER, Hemsire, Ankara/ Yenimahalle
Saadet Yazıcı, Emekli , Antalya Muratpaşa
Sabahattin Atak, Ankara/Mamak
Şaban Akbaba, Emekli, Bursa Yıldırım 
Şaban Atik, İnal. Müh., Bursa
Sabire Algül, Ressam, Zeytinburnu
Sabri Baş, Emekli , Ankara Çankaya 
Sabri Şeker, Elektrik teknikeri, Çiğli/izmir
Sabri Özkaya, Emekli / Çiftçi, İzmir / Karaburun
Sabri Sayınalp, Tıp doktoru, Endokrinoloji uzmanı , Ankara/Çankaya
Sabriye Acer, Öğrenci , Şırnak Silopi 
Sabriye Akakınxı, Eczacı, Antalya Konyaaltı 
Sabriye Sarıkaya, Emekli, İzmir Torbalı
Sacit Arda Karaatlı , Mimar, Istanbul Kadıköy 
SACİT YÖRÜKER, ANKARA /ÇANKAYA
Şadan Tütüncü , Çiftçi, İzmir, Karaburun 
Sadet Doğanay, Hemşire , İzmir/ Karşıyaka
Sadettin Efe, Emekli, Sinop/merkez
Şadiye Özcan, Emekli, Manisa Yunusemre
Şadiye Öztürk, Çalışmıyor, Çanakkale/Çan
Şadiye Öztürk, Çalışmıyor, Çanakkale/Çan
Sadık Açar , Emekli , Aydın Didim
Sadık Aktaş, İşçi, İstanbul/sancaktepe
Sadık Usta, Yazar, Beyoğlu-İstanbul
Sadık Yılmaz, Denizci, İzmir karşıyaka
Safa Kizilay, Emekli, Almanya
Safa Kutlu Tay , Avukat , Ankara/Çankaya 
ŞAFAK ÇALIK , DOKTOR, İzmir/KARŞIYAKA 
ŞAFAK Çalık , Doktor, İzmir 
Safak Batur, Serbest, Istanbul Kadikoy
Şafak Çakır, Banka çalışanı, İstanbul Maltepe 
Şafak Korkmaz, Muhendis , Istanbul tuzla
şafak özkan, emekli, ankara çankaya
Şafak Pehlivan, İşçi, Bursa / Nilüfer
Safiye DERECİ , Emekli , İstanbul bahçelievler 
Safiye Ovacık , Ev hanımı , Kocaeli/Darıca 
Safiye Savaş Erkoç , Emekli , Atakum/samsun 
Safiye Selin Erol, Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman , Muğla/Bodrum
Şahap Erdogan, Örme teknikeri, İstanbul/esenler
Şahin Artuvan, Öğretmen , Manisa /yunusemre
Şahin Acar, Avukat, Ankara Çankaya
Şahin Yıldırım, İstanbul/Arnavutköy
Sahre Şahin , Hemşire, İzmir Konak 
Saime Demir, Bankaci, Van
Saime Tüzün, Emekli, Ankara
Sait Ada, Doktor, İzmir/Urla
Sakine Kuğu, İşçi , İzmir / Karşıyaka
Sakine Kale, Çalışmıyor, Ankara/Çankaya
Sakine ÖZCAN, Ankara/Yenimahalle 
Şakir Elaçmaz, Serbest, İzmir
Şakir Yırtıcı, Emekli, Ankara, Çankaya
Salih aydoğdu, izmir/çiğli
Salih İşel, Serbest, Adana
Salih Kaya, Doktor, Antalya/ Finike
Salih Necati İnan, İnsan Kaynakları Uzmanı, Ankara/Çankaya
Salih Özcan, Emekli, Ankara Çankaya
Salih Uğur Şahyazıcı, Hatay/Samandağ 
SALIH YASAR, ESNAF, MUGLA BODRUM
Saliha Akyel , Fotoğrafçı , Adana Çukurova 
Saliha Kader, Ev hanımı , Gaziantep/Şehitkamil
Saliha Atmaca, Öğrenci , Ankara/Çankaya 
Saliha Özşenlik, Tacir, İzmir- Karşıyaka
Salim Çakmak , Emekli , Balıkesir Burhaniye 
Salim Mert, Öğrenci-tamirci , Adana/Yüreğir
Salim Tosun, Emekli, İzmir/Konak
Salman Akbaba, Karanlığa. Hayır. Bilimsel. Eğtim. İstiyoeuz
Samed can Polat, Şoför , Konya selcuklu
Samet Akgül, Mühendis, Gaziantep
Samet Doğan, Özelsektör, Ankara/Altındağ
Samet Kopcak, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Sametcan Seyis, Üniversite öğrencisi, Ankara/Yenimahalle
Sami Mersili, Ankara/Mamak
Sami Sargın , Emekli , Antalya Kepez
Saniye Yırtıcı, Kimya Mühendisi, Aydın / Kuşadası
Saniye Yurdakul, Girişimci, İstanbul üsküdar
Sati Çelen , Emekli, İzmir / Menderes 
Satilmis Aydinli , Demir ustasi, Zonguldak eregli 
Savaş ADIGÜZEL , İşçi, İzmir/Çiğli 
Savaş İlhan , Öğretmen, Denizli/P
Savaş Ata Yavuz, İşletmeci, İstanbul/Kadıköy 
Savas Deylan, Dış Ticaret Uzmanı, Yesilkoy
Savaş Doğan, Serbest, İzmir /karabağlar
Savaş Köle , İşçi , Bursa-osmangazi
SAVAŞ SARI, MAKİNA MÜHENDİSİ, İZMİR / KARABAĞLAR
Savaş Yavuzyuğruk, İsg uzmanı, Ankara/ankara
Şaziye Filiz Zorlu , Emelli bamkaci, Muğla
Seba Besime Bingöl , Emekli, Hatay / Defne 
Sebahat Demirtaş , Emekli, Adapazarı 
SEBAHATTİN TÜRKSEVER , Emekli , İzmir/ Urla 
Sebahattin Uzun, Teknisyen, İstanbul
Sebiha Köksal , Emekli, Bornova
Sebihan Akdugan, Emekli memur, Edirne Merkez
Şebnem Balkanlı, Emekli, Muğla/Köyceğiz 
Şebnem Öner , Ev hanımı , Kepez antalya
Şebnem Semerci, Emekli, İzmir 
Şebnem Tuğcu, Emekli, Yalova çiftlikköy
Seçil Yılmaz, Öğrenci , Antalya Muratpaşa 
Secil Ceylan, Ögretmen, İstanbul kadiköy
Seçil ERBOZ, Doktor, İzmir/Karabağlar
Seçil Kahvecioğlu , Adana 
Secil Öz, Serbest, İstanbul 
Seçil Tahtalı , Bayan kuaförü , Muğla
Seçkin KILIÇ, Özel Sektör, Ankara/Çankaya
SEDA TÜRKMEN, AVUKAT, KAYSERİ/KOCASİNAN
Seda Yılmaz , Psikolog, İzmir
Seda Avcı , İssiz, Kırklareli 
Seda Çallıoğlu, Emekli, Konak izmir
Seda Kurtrepeli, Eyup-İstanbul
Seda Örnek, Hemşire, Malatya
seda unsar, atasehir
seda unsar, atasehir
Seda Yurdakul, Hemşire, Eskişehir
Sedat Duyan, Hatay Defne
Sedat Erenoğlu , Emekli, İzmir
Sedat ŞİMŞEK , Emekli Biyoloji öğretmeni , Muğla/Köyceğiz 
Sedat Bozkurt , Gazeteci, Ankara/Çankaya 
Sedat Gövyaprak, Grafiker, Şehitkamil/Gaziantep 
Sedat İz, İnşaat boya , G.antep Şahinbey 
Sedat Kasımoğlu , Samsun Atakum 
Sedat Sezer, Emekli öğretmen , Ankara Çankaya 
Sedat Ülgen, Öğretmen, Küçükçekmece
Sedef Çilesiz , Emekli, İzmir / Güzelbahçe 
Sedef Yetimoğlu , Hemşire, Sarıyer İstanbul 
Sedef Ergen, Smmm, Istanbul
Sedef Özkan, Gazeteci, Ankara
Sedef Şahin, Ögrenci, Gaziantep / Şehitkamil
Sedef Tezer, Fizyoterapist- Eğitimci, İstanbul
Seden Candivarcı , Ev hanimi, Izmir konak
Seden Erden, Öğretmen, Ataşehir
Sefa Davarcı , Öğretmen , İzmir Karşıyaka 
SEFERYE KIZITIK, VETERNER ASISTANI, MUGLA BODRUM
Seher Bozköy, İstanbul Sultangazi
Seher Özgören, Çalişan, Avcilar istanbul
Şehnaz Demir, Emekli, Muğla/Fethiye 
Sehnaz Ersoy, Emekli, Balıkesir/ Ayvalık
Şehriban Ünal, İç Mimar, Muğla Köyceğiz 
Şehsuvar Ertürk, Tıp doktoru , Ankara 
Sekçuk Siber, Emekli, Muğla/Köyceğiz 
Selahaftin Sürer, Emekli, Ankara
Selahattim Sürer, Emekli, Ankara
Selahattin Kural, Mühendis, İstanbul/Kartal
Selahattin Özkaraoğlu, Emekli Öğretmen , Balıkesir Burhaniye 
Selahattin Parıltı, Öğretmen , İzmir
Selahattin Soğukpınar , Öğretmen , İstanbul/Küçükçekmece 
Selahattin Özdemir, grafik tasarımcı, istanbul üsküdar
Selami Kaya, Öğretmen , Konya
Selçuk Delipınar , İstanbul/Beyoğlu 
Selçuk Karakum , Serbest meslek, İstanbul/ kagithane
selçuk özel, Emekli , Kadıköy / İSTANBUL 
Selçuk Turan , İşçi , Giresun Piraziz 
Selcuk Adnan Ural , Serbest meslek, İstanbul/Kadikoy
Selda Soysalan , Emekli, İzmir/Menemen
Selda Terzi, Muhasebe , İzmir kemalpaşa
Selda Akdemir, Turizm, Buca
Selda Özbek , Ozel sektör öğretmeni , İstanbul /maltepe
Selda Özgün, Emekli, Ankara / Çankaya
Selda Terzi, Muhasebe, İzmir
Selen Kartay , Tiyatrocu, İstanbul Beşiktaş
Selen Dikmenli, Ankara/Çankaya
Selen Köseoğlu, Ankara/Çankaya 
Selen Kumaş, Reklamcılık, Balıkesir / Ayvalık
Selim Coşkun , Emekli , İzmir Menderes 
Selim Aydın, Ankara/Çankaya
Selim Devran, Finans-Muhasebe, İstanbul
Selim Karaduman, Ankara/Mamak
Selin Yildiz, Ev kadını, İstanbul
Selin Bakır , Dış ticaret uzmani, Ankara
Selin Baş, Diyetisyen , Ankara Keçiören
Selin Karabeyoglu, İdari işler, Muğla
selin mirdoğan, reklamcı, izmir/karşıyaka
Selin Öğütveren, Muhasebe, İzmir karşıyaka
Selin Özel , Finans, Mersin/mezitli
Selin Selçuk, Öğretmen, İstanbul Kadıköy
Selma Ay , Çalışmıyor, Balıkesir /Edremit 
SELMA ÇAĞLAR , EMEKLI OGRETMEN, İSTANBUL/BEYLİKDUZU 
Selma Turan, İstanbul/Maltepe
Selma Yıldız , Emekli, Ankara
Selma Ak, Öğretmen , /Mardin Kızıltepe
Selma Aydin, İstanbul 
Selma Azazi , Ev hanımı, Hatay
Selma Bulut, Ankara/Mamak
Selma Ergün, Halkla ilişkiler, Mersin
Selma Fırat , Ankara
Selma Kavas, Emekli öğrwtmen, Ankara/Cankaya
Selma Kose, Emekli, Istanbul
Selma Öncel, Prof. Dr. Selma öncel, Antalya
Selma Özduran, Emekli, Ankara/Etimesgut 
Selma Sevil Soykan, Öğretmen, İstanbul Kadıköy
Selma Şimşek Alagöz, Öğretmen, Manisa/Salihli
Selma Temiz, Öğretmen , İST/ZEYTİNBURNU
Selmin Gülbahar, Doktor, İzmir
Selva Tümkaya, Ankara/Çankaya 
selver akarsu, emekli, izmir/karşıyaka
Selvi Çınar, Kocael-İzmit
Selvigül Sevim, Hemşire , Giresun Piraziz 
Sema Altunsu Dinler, Öğretmen, Mersin/yenişehir
Sema Biçer, Ressam, Cankaya
Sema Civaş, Gebze/ Kocaeli 
Sema Civaş, Kocaeli Gebze
Sema Gunal, Hekim, Muğla Marmaris 
Sema Guner, Emekli, Ankara kecioren
Sema Şirazi, Öğretmen , Izmir/buca
Semahat Kurşun, Serbest, İstanbul Sarıyer 
Semanur Abcı, Okul öncesi öğretmeni, İstanbul bakırköy
semanur Uğuz, öğtenvi, istanbul /zeytinburnu
Semen Gökçe , Tekirdağ Çorlu 
Semih Demir , Teknisyen , Eskişehir 
Semih Eser, Turizm, Nevşehir 
Semih Hastürk , İşçi , Bursa Osmangazi 
Semih Batuhan Demircan, Tiyatrocu, Ankara/Etimesgut
Semih Demirhan, İnternet Editörü, İstanbul/Kartal
Semih Naykı, Psikolojik Danışman , Kayseri/Melikgazi
Semih Omurtak, Elektrik Elektronik Mühendisi , Eskişehir/Odunpazarı 
Semiha Kahraman , Emekli , Antalya/Kepez
Semiha Özer, Öğretmen , Ankara/Çankaya 
SEMİR DÖNDER, Ham madde operasyon uzmanı , ADANA / YÜREĞİR 
Semira Demie, Psikolog, Istanbul / Atasehir
Semra Güney , Medikal Muhasebe , Sancaktepe 
Semra Yavuz kavaz , İşçi, Artvin merkez
Semra Bayram şahin, Emekli, İstanbul /Başakşehir
Semra Demir, Ziraat Mühendisi , Kepez Antalya 
Semra Durutaş, Emekli, İstanbul/maltepe
Semra Günger, Öğretmen, İzmir-Karşıyaka
Semra Karagöz, Öğretmen, İzmir / Karşıyaka
Semra Ulusman , İssiz, Ankara/Mamak 
SEMRA YAPALAK, EMEKLİ ÖĞRETMEN , AYDIN/KUŞADASI 
Semra Yavuz kavaz, Işçi , Artvin merkez
Şemsi Sevilen, Emekli Ogretmen, Mamak/Ankara
Şen Sezer, Emekli, İzmir konak
Sena Ertene , Sakarya 
Sena Gökçe Tutguner , Avukat , İzmir Karşıyaka 
Sena Koçak, Ankara
Şenay Atagün , Emekli öğretmen , İstanbul/ Beykoz 
Şenay Bellice, Serbest, Fatih
Şenay INANICI , Kamu, Mersin / Mezitli
Şenay kolludemiroğlu, öğrenci, bolu/merkez
Sencer Bilgi, Kimyager, Beylikdüzü
Senem Alptekin Şengüleç , Musteri temsilcisi , İstanbul Ümraniye 
Senem Çiban, Istanbul/ataşehir
Senem Doruk, İstanbul
Şener Yılmaz , Emekli , İstanbul Sancaktepe 
Şener Şimşek, İşçi, Konya/Karatay
Şengül Gürler, Ev hanımı , Afyon Sandıklı 
Şengül Özkan , Ev hanımı , İzmir tire 
Şengül Can, Emekli, Ankara /Çankaya
Senih Gürses, Tıp Doktoru, Çankaya
şeniz suner, Emekli ogretmen, istanbul/Kadikoy
Şenol Ayar , Serbest , Tekirdağ Çorlu 
Şenol Eroğlu , Turist Rehberi , İstanbul / Sancaktepe 
Şenol Hakçıl , Enekli, Ankara/Yenimahalle 
Şeraffettin kormazi Korkmaz, Ögretmen, İzmır çigli
Serap İpekçi , Emekli İngilizce Öğretmeni , Sancaktepe/İstanbul 
Serap Akgün, Öğretim Üyesi, Bursa
Serap Anyığ, İşletmeci , Başakşehir/İstanbul 
Serap Çağlayan , Gaziantep/Şahinbey 
Serap Çatalpınar, İnşaat mühendisi, Ankara/Çankaya
Serap Çilek, Satış sorumlusu , İstanbul Üsküdar
Serap Güneş, Ankara/ çankaya
SERAP KUZUCANLI , ANKARA /Etimesgut 
Serap KUZUCANLI , Memur, Ankara /Etimesgut 
Serap Müjdeci Gökgün, Öğretmen, Balıkesir
Serap Özgüngör, Emekli, Samsun
Sercan Durmuş , Öğretmen , İstanbul/Ataşehir 
Sercan Serpen , Bilgisayar Programcısı, Muğla 
Sercan Akkuş, Kocaeli/İzmit
Sercan Eriş, Yalova
Sercan Yazıcı, Turizm, Kadıköy
SERDAL ALTUN, Ögretmen, HATAY /PAYAS
Serdal Kaynak , Öğretmen , Denizli/Pamukkale 
serdal özcan, emekli öğretmen, izmir/karşıyaka
Serdar Deniz, Lisans öğrencisi, Adana
Serdar Dönmez , Öğrenci, İzmir/Buca
Serdar Kayıkçı , Öğretmen , İstanbul Sancaktepe 
Serdar Vural, Satış Yöneticisi , İstanbul/Sarıyer 
Serdar Ar, Konyaaltı-Antalya
Serdar Eke, Muratpaşa 
Serdar Erel, Emekli , Çanakkale Merkez
serdar gündoğdu, emekli öğretmen, izmir/karşıyaka
Serdar Han, Emekli, İzmir – Gaziemir 
Serdar Kumsar, İk müdürü , İstanbul / Kartal
SERDAR KUMSAR, İnsan Kaynakları Müdürü, İstanbul Kartal
SERDAR OKTAY, Emekli , Manisa Alaşehir 
Serdar ÖZ , Emekli, Izmir torbali
Serdar Şahinkaya, İktisat Tarihçisi, Ankara, Çankaya
Serdar Talu, Emekli, İstanbul Büyükçekmece 
Serdar Ülgen, Bilgisayar Mühendisi, Ankara/Çankaya
Seren özlem Yılmazer, İç mimar, Kırklareli/lüleburgaz
Sergen Yıldız , Beyoğlu/İstanbul 
Sergen Salmanoğlu, Görme engelliyim, çalışmıyorum., Eskişehir/Tepebaşı
Sergül Bal, Calışmıyor, Denizli 
Serhad SARIARSLAN, Değerleme Uzmanı, Bolu/Merkez
Serhan ERKANLI, Öğrenci, Gaziantep/Şehitkamil
Serhat ÇALIŞKAN , Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı, Bursa / Nilüfer 
Serhat Göktoğan , Mimar, İzmir Çeşme 
Serhat Ataş, Mimar, İstanbul atasehir
Serhat Elmas, Makina Mühendisi , Ankara/Çankaya
Serhat Emin Güleç, öğrenci, Ankara/Çankaya
Serhat İNAT , Işçi , İzmir/Bornova 
Şerif Çetindağ, Elektrik mühendisi , İzmir/karşıyaka
Şerife Canan , Emekli , Karaman 
Şerife Yağan Aydın , Mühendis , Antalya /Muratpaşa 
Serife Akkas, Hemsire, Muratpasa
Şerife Arslan, Emekli, Antalya 
Şerife Çibel, Bankacı, Ankara/Çankaya
Şerife Tülin Düztepe , Matematik öğretmeni, Isparta Merkez 
Serime Karataş, Muhasebe/Finans, Antalya/Konyaaltı 
Seringül Orhan, Emekli, Nilüfer
SERKAN ÇİNKAN , ÖĞRETMEN , iZMIR/Kârabaglar 
Serkan Erkan , Doktor, Duzce
Serkan Öncü , Avukat , Kadıköy İstanbul 
Serkan Akgök, Şoför, İstanbul/esenler
Serkan Ayan, Emekli, İstanbul /bayrampaşa
SERKAN BASAR, İktisat, İzmir/çiğli
Serkan Durukan, Lojistik, İzmir Kemalpaşa
Serkan Eren Delibaş, Öğrenci, Sivas/Merkez
Serkan Kara, Özel sektor, Samsun/Atakum
Serkan Karabacak, Öğrenci, Kahramanmaraş / pazarcık
Serkan Köymen , Haber Kameramanı, İstanbul/Eyüpsultan
Serkan Özay, Ankara
Serkant AKKAYA , Öğretmen , Burdur
Sermet Güçlü , Emekli , İstanbul/Pendik 
Şermin Boran , Öğretmen , Kırıkkale/ Yahşihan 
ŞERMİN BORAN, Öğretmen, Kırıkkale/Yahşihan
Sermin Kırımlı, Kimya Mühendisi, İstanbul/Şişli
Serpil Bilginoğku, Emekli, Ankara
Serpil Çınar , Emekli , Alanya 
Serpil Kurtça , Yonetmen, Dalaman 
Serpil Kuşcu, Emekl, Ankara/Çankaya 
Serpil Ovacık, Memur, İstanbul/Kadıköy
Serpil Toktaş , Emekli, Ankara/Yenimahalle 
Serpil Atagöz, Emekli öğretmen, İzmir/Çeşme
Serpil Bakşe, Öğretmen, Antalya/muratpaşa
Serpil Erim, Emekli, İst/Kadıköy
Serpil Güler, Öğretmen ( okul öncesi) , İzmir/Buca
Serpil Guvenc, Yazar, Ankara
Serpil Mut, Emekli Banka Finans, Kusadasi
Serpil Ozgen, Emekli, Çankaya Ankara
Serpil Özkürkçügil , Kimya mühendisi, İzmir/ Çeşme
Serpil Tenekeci, Mimar, İstanbul/Kadıköy
Serpil Tuncay , Ev hanımı , Ankara/yenimahalle 
Serpil Turan, Emekli öğretmen , Kadıköy/İstanbul
Serpil Uslu, Ankara/Çankaya 
Sertaç Atılgan, Ev hanımı, İstanbul
Sertaç Dileroğlu, Uzay Mühendisi, İstanbul/Kadıköy
Sertac Yaman, İstanbul/maltepe
SERTAN BALKAN, ÖĞRETMEN, EDİRNE/MERKEZ
Server Şeker, İnşaat mühendisi , İzmir/Güzelbahçe 
Servet Zorlu , Emekli, İstanbul/ Sarıyer 
Servet Öztürk , Serbest , İstanbul Büyükçekmece 
Serwp Uğuz, Öğretmen, Eskişehir / odunpazarı
Seval Kasakolu, Emekli, Muğla/Köyceğiz
Seval Kayan, Ogretmen, Menderes/izmir
Seval Keklikci, Mühendis, Ankara/etimesgut
SEVDA Baysan, Emekli, İstanbul/Beşiktaş
Sevda Çiçek , Öğrenci , Kayseri Talas
Sevda Balta, Biyolog, İzmir/ Karşıyaka 
Sevda Kayadelen, Bilgisayar mühendisi, Ankara/Yenimahalle 
Sevda Kıran, İşçi, İzmir / Karşıyaka
Sevda Kıran, Muhasebeci, Bayraklı 
Sevda Şerefoglu, Ogretici0524834, Hatay samandag
Sevda Ünal Konuralp , İşçi , Giresun 
Sevda Yeşilova, Emekli, Sancaktepe
SEVGİ SARI , Emekli Öğretmen , GİRESUN/PİRAZİZ 
Sevgi Tüzün Rad, Öğretim üyesi , Mersin 
Sevgi Yurtseven, İzmir/Aliağa
sevgi ceyhun, emekli, izmir/karşıyaka
SEVGİ DEMİRKIRAN, Müzisyen, İstanbul/Eyüp
Sevgi Gül, Emekli öğretmen, İstanbul/Bakırköy
Sevgi Metin Özdemir, Eczacı, Ankara Keçiören
Sevgi Saklamaz, Öğrenci, İstanbul/Maltepe
Sevgi Şen, İşsiz, Aydın
Sevgi Sevimay, İşletme, Sarıyer
Sevgi Ünsal, Emekli, Çankaya
Sevgi Yalçınkaya , Emekli öğretmen , Adana/Çukurova 
Sevgi Yaman, Kayseri/Melikgazi
Sevgicandır Kuş, İşçi, İzmir/gaziemir
Sevgihan OCAK, EMEKLI OGR., Giresun Piraziz
Sevgül Güzelil, Öğretmen , İstanbul Başakşehir 
Sevi6 Yok, Emekli, Muğla/Datça
Sevil Kılıç , Emekli, Didim 
Sevil Albayrak, Öğretim üyesi, Kıbrıs
sevil cinol, işletmeci, kadıköy
Sevil Elgaz, Emekli, Sarıyer 
Sevil GÜLOĞLU SÜRMELİ , Ev hanımı , Mersin / Tarsus 
SEVİL SÖNMEZ, Bayan kuaförü , İstanbul Esenyurt 
Sevilay Ünal, Ev Hanımı , Adana/Yüreğir
Sevilay Uyğur Ağırbaşlı , Öğretmen , Karabağlar 
Sevilay Kaya, Bankacı, İzmir / Karşıyaka
Sevilay Yalçınkaya Kula, Öğretmen, Buca İzmir 
Sevim Karataş , Emekli , Ankara/Etimesgut 
Sevim Keskin , Emekli , Ankara Çankaya 
Sevim Sağırlı , Emekli, İstanbul
Sevim Şimşek , Emekli, İstanbul Kartal 
Sevim Alkın, Ev hanımı, Fatih/İstanbul
Sevim Altıparmak, Muhasebe Emekli, Ankara Çankaya
Sevim Bayır , Emekli, Sarıyer İstanbul 
Sevim Çelik, Emekli, İzmir /çiğli
Sevim Doğan , Eğitimci, Bahçelievler 
Sevim Fırat, Öğrenci , Van/Edremit 
sevim ozan, öğretmen, izmir/karşıyaka
Sevim Parıltı , Emekçi , Antalya Muratpaşa 
Sevim Sağırlı, Emekli , İstanbul
Sevim Sevim, İzmir Buca
Sevim Süngü, Emekli, Manisa/Salihli
Sevim Yoğurtçu, Emekli, Sinop
Sevinç Aktürk , Ev hanımı , İstanbul Kadıköy 
Sevinç Eren Şahin , Emekli , Kocaeli/Gölcük 
Sevinç Eryılmaz , Akademisyen , Çankaya 
Sevinç Özer, Öğretim üyesi , Çanakkale merkez
Sevinç İlkuçan, Doktor, Antalya/Muratpaşa
Sevinç ODABAŞ, Emekli Öğretmen, Ümraniye/İSTANBUL
Şevki Çepa, Sanatçı, Çankaya
Sevtap Gökçek, Muhasebe, Muğla/köyceğiz
şevval aksu, öğrenci, muğla/milas
Şeyda Aslandoğan Temel , Hemşire , İstanbul/ Sultangazi 
Şeyda Oğuz , Emekli , Balıkesir Gömeç 
seyda ileri, işçi, izmir/karşıyaka
Seyfinaz Kapulu, Ögretmen, Ankara Çankaya 
Seyha. Sezen Cengiz, Hukukçu, İstanbul maltepe
Seyhan Acim, Emekli memur, İzmir/ Menderes
Seyhan Acim, Emekli, İzmir/menderes
Seyhan Altunışık, Ankara/Mamak
Seyhan Erdogdu, Emekli ogretim uyesi, Ankara
Seyit ali Ertekin, Hemşire, Muğla
Seyit Çoban, Hekim, Düzce- merkez 
Seylap Banu Ünsal Pala, Emekli, İstanbul/Üsküdar
Şeyma Kuru, Akademisyen, Antalya
Şeyma Akyol, Samsun
Seymen Başkasap , Psikoloji , Denizli / Pamukkale 
Sezcan Arslan, İşçi , Antalya
Sezel Atakani , Emekli, İstanbul Sarıyer 
Sezen Dartıcı, Öğretmen, Adana/Çukurova
Sezen Özoktay, Biyolog, Muğla/Menteşe 
Sezgi durdane Esen , Adana 
Sezgin Ozan, Mühendis, İstanbul/ beylikdüzü
Sezi Reyhan, Öğretmen, İstanbul Üsküdar
Sibel Çakıcı , Bankacı , İstanbul Kartal 
Sibel Madenli Civelek, Öğretmen, Zeytinburnu 
Sibel Sekmen , Sınıf öğretmeni , Hatay /Arsuz 
Sibel Altıkulaç , Ev hanımı, İstanbul/Kadıköy 
Sibel Çakal, Emekli, Hatay/İskenderun
Sibel Çapar, Ev hanimi, Hatay/Iskenderun
Sibel Küçükoğulları , Ev hanimi, Gaziemir izmir
Sibel Kundak, Emekli, Izmir/Dikili
Sibel Özgün, Emekli, Ankara / Çankaya
Sibel Özkan, Ankara çankaya 
Sibel Tümer, Dişhekimi, İstanbul
Sibel yeniocak, Hekim, Kuşadası
Sibel Yücel, Yatırım uzmanı-Broker, Şişli
Şimal Ertekin, Öğrenci, Kadıköy
Şimal Kantar, Öğrenci, Eskişehir 
Simay Yağmur Yel, Psikolog, Araştırma Görevlisi, İzmir/ Bornova
SİNAN SARIGÖL , Öğretmen , AMASYA/ MERZİFON 
Sinan Sönmez, İktusatçı/Üniv. Öğretim Üyesi, Ankara/Çankaya
SİNAN TEKTEN, İŞÇİ, BAYRAKLI / İZMİR
Sinan Yıldırımer, ATT, Antalya/alanya
Sinan Adıyaman, Doktor, Ankara
Sinan Ekinci, Öğretmen , Van/İpekyolu
Sinan Odabaşı , İstanbul/Kadıköy 
Sinan Sunay, Ekonomist, Çankaya/Ankara
Sinan Vural, Öğretmen, İstanbul/Maltepe
Sinem Atlı, Ev kadını , Mersin 
Sinem Atlı , İşsiz, Mersin 
Sinem Gökhan, Güvenlik , Muğla Dalaman
sinem örs ertaş, Sigorta danışmanı , Kadıköy 
Sinem Özataş, Öğretmen, Adana/ Seyhan
Sinem Şahin, İletişim Uzmanı, İstanbul
Sinem Yaman, Ev Hanımı, İzmir / Karşıyaka
Sinem Yaşar, Ev hanımı, Antalya/Alanya
Şirin Yılancı , Dr, Aydın 
Sirn Şahin, Grafik tasarımcı, Mersin/Toroslar
Şirzat Mugan , EMEKLİ , Çankaya 
Sıdıka Uslu, İzmir Menderes 
Sıdıka Özçelik, Emekli, Çanlaya
Sıla Bozköy, Öğrenci, İstanbul Sultangazi
Sıla Deniz Akkaya , Öğrenci , Eskişehir/ Tepebaşı 
Sıla Ersan Tektaş, Uzman pedagog, İzmir urla
Sıla Kültür, Öğrenci, İstanbul / Avcılar
Sıla nur Han, İşletme , Konya Karatay 
Sıla Tunca, Öğrenci, İzmir çiğli
Sıla Yılmaz, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Şöhret Taş saymsn, Hemşire, Çekmeköy
Sonat Elmacı, Yazılımcı, İstanbul/Ataşehir
Sonay Cerit, Ankara / Keçiören 
Sonay Demirci, Öğretmen, Ankara/etimesgut
Sonay Zan Çekirge, Sınıf öğretmeni , Defne
Soner Büyükatalay , Mühendis, Ankara Çankaya 
soner suna, öğretmen , buca
Songül Altınkaynak , Mimar , İstanbul Bahçelievler 
Songül Çeri , Ev hanimi, Ankara/ Mamak
SONGUL Sarikaya, Emekli, İzmir
Songulbirinci Birinci, Terzi, İstanbul. Sarıyer
Sözen Akar, Doktor, İzmir/Çiğli
Sslıha Ssbshst Yırtıcı, Emekli, Ankara Çsnkays
SUAT ÖZEREN , İktisatçı , ÇANKAYA- ANKARA 
Suat Akyol, Müşteri Hizmetleri, İstanbul – Ataşehir
Suat Bağla, Tıp doktoru, Çanakkale
Suat Gürsoy, Emekli, İzmir/Karabağlar
Suat Saydam, Emekli, Beşiktaş
Suat Tamer, İstanbul/Şişli 
Suat Tanyıldız, Tır şöförü, Van Tuşba
Şuayip Rol, Eesnaf, Yenimahalle 
Sude Kalkan, Öğrenci , Malatya 
Sudenaz Uykan, Öğrenci, İstanbul gaziosmanpaşa
Süheyl Bakır, Elektronik Mühendisi, İstanbul/ Ümraniye 
Süheyla Arsever, Emekli, Denizli
Süheyla Karslı, Tasarım, İstanbul ümraniye
Şükra Kahmet, Ankara/Mamak
Şükran Sansar, Psikolojik danışman, Samsun ilkadım
Şükran Yamak, Zonguldak 
Şükran Yamak, Zonguldak merkez 
Şükran Özdoğan, Sosyal Hizmet Uzmanı, Ankara/Çankaya
Şükran Taşoğlu, Emekli, İstanbul
ŞÜKRÜ ALPAGUT, İstanbul/Küçükçekmece
Şükrü Recep Kurtuluş , emekli, Altıeylül Balıkesir 
Şükrü Uyanık, Gazeteci, Ankara
Sülbiye Dursun , Emekli , Geyve/Sakarya 
Sülbiye Yıldırım , Öğretmen , Bayraklı 
Şule Yolcu , Doktor , Ankara/ Çankaya 
Şule Gülcan, Ebe, Ankara yenimahalle
Süleyha Hilmioğlu Polat, Tıp Doktoru, İzmir
Süleyman Sümbül , Zir.Yuk.Muh., Antalya Muratpaşa 
Süleyman Tuğrul , Emekli işçi, Van
Süleyman Yılmazel , Adana Yüreğir 
Süleyman Çakır, Serbest, Muğla Ortaca
Süleyman Çetin, Ankara/Mamak
Süleyman Emre Konan, Fizik Mühendisi, İzmir/Gaziemir
Süleyman Gündüz, Öğretmen, Hatay/İskenderun
Süleyman Hamarat, Emekli, Çankaya
Suleyman Mahmutoglu, Istanbul
Süleyman Önal, Matematikçi, Ankara
Süleyman Yalçın, Avukat, Ankara çankaya
Sultan Aktaş, Emekli, Çankya 
sultan altıntaş, Öğrenci hemşirelik , Aydın efeler
sultan altıntaş, Öğrenci hemşirelik, Aydın efeler
Sultan Dişçioğlu , Ev hanımı , Antalya/Muratpaşa 
sultan koçak, güvenlik, izmir/karşıyaka
Sultan Vedat Başkan, Emekli, Giresun
Sultan Zengin, Ev hanımı, Bayraklı
Sümer Samiu Gürel, Emekli öğretmen, İzmir/ Urla
Sümeyra Gökcebinar, Konya, Karatay
sümeyye tunakaya, öğrenci, izmir/karşıyaka
Suna Celebi, Mali Isler Sorumkusu, Istanbul / Sariyer
Suna Durmuş , Öğrenci , Ankara /Keçiören 
Suna Serin, Ev hanımı , İzmir Buca 
Suna Ülger , Emekli, Döşemealtı
Suna Ülger, Emekli sağlık.pers., Antalya /dosemealti
Sunay Akarsu, Emekli, Eskişehir
Sunay Çilek, Emekli, Malatya
Süreyya Gürgil, Avukat, Ankara Çankaya
suzan tan, emekli, tuzla
Suzan Temür, Seebest, Mamak 
Suzan ÜLGER, Ev hanımı , Mersin / Toroslar
TACETTİN KÖKÇÜ, Bankacı, İstanbul KADIKÖY
Taha Sağlam, İstanbul/Kadıköy
Tahir Demir, Öğretmen, Şanlıurfa
Tahir Özbaş, Eskişehir/tepebaşı 
Tahir Sürmeli, Öğrenci, Konya/Selçuklu
Tala Dernek, Ankara/ Altındağ 
Talat Malalı, Mühendis, Üsküdar
Talip Güngör , Işçi , Yurtdışı 
Talip YALDIRAK, Öğretmen, Mersin/Toroslar
Tamam Leyla Erkaraman, Mimar, İzmir /Karşıyaka 
Tamer Aksan , Emekli , Kuşadası 
Tamer Şimşirler , Serbest , İzmir/Karşıyaka 
Tamer Yiğit , İşçi, Samsun/ Atakum 
Tamer Bağlar, Emekli, Antalya/ Muratpaşa
tamer durak, üsküdar
Tamer Ulusay, Isletmeci, İstanbul/ Kadıköy 
Taner Özer, İşçi , Zonguldak/ Karadeniz Ereğli
Taner Ercan , Bankacı , Esenler 
Taner Orhon, Mimar, Istanbul
Taner Tunçel, İşçi, Aksaray/Merkez
Tanju Köyatası, Ankara 
Tansel Özgülgün , Dizgici / Yayıncılık , Eyüpsultan 
Tansu Kose, Ressam, Istanbul kadikoy 
Tanyel Süzer, Davranış Analisti , İstanbul Beşiktaş 
Tarık Tuncay, Ankara çankaya
Tarık Tarık, Öğretmen , Kocaeli – Gebze
Tarkan Sarı , Tekniker, İstanbul/Bahçelievler 
Tayfun Özgen, ögretmen, Giresun Bulancak
Taylan Özgül, Makine bakım teknisyeni , İzmir menderes 
Taylan Özgür Kaya, Öğretmen, İstanbul/ataşehir
Taylan Polat Toraman, İnşaat mühendisi, Antalya/Muratpaşa
Tayyar Yılmaz, Ankara/Mamak
TAYYAR ÜÇBAŞARAN , TİCARET , İSTANBUL/ ŞİLE 
Tefide Nogay, Emekli , İzmir/Çiğli
Tekin Bayazıt , Emekli , Muğla Dalaman 
Tekin Kurtuluş , Aile hekimi , İzmir/Bergama 
Tekin Yalçın, Öğrenci , Sakarya Serdivan
Tevfik Kızgınkaya , Ziraat yüksek mühendis, gazeteci , İstanbul/Beykoz 
Tevfik Doğan Toker, Mühendis, Ankata/Çankaya
Tevfik Fikret Turan, Nakliyeci, Trabzon
Tevfik Pasiner, Emekli , Zonguldak/Ereğli 
Tezcan Abay, Çevre mühendisi , Çankaya
Tezel Çağala, Bursa Osmangazi
Timuçin Öktem , Gümrük müş. , Zonguldak Alaplı 
Timur Eskikurt , Emekli , Ankara Çankaya 
Timur Gürsoy , Elektronik teknisyeni , Aydın 
Timur Gürsoy , Elektronik Tenisyeni, Aydın / Efeler 
Timur Keskin, Öğretmen, Çanakkale/Merkez
Tolga Kaan Ateşli, Basın emekçisi, Samsun / Atakum
Tolga Küçükşahin , İstanbul/Gaziosmanpaşa
Tolga Nalbant, Öğrenci , Denizli Pamukkale 
Tolga TOZUN, Öğretmen , Çameli
Tolga Ünlü, Şehir plancısı/Akademisyen, Adana/Çukurova
Tolgahan Akdan, Akademisyen, Ankara
Toprak Doğan, Öğrenci, Ankara/Mamak
Tuana Gültekin , Öğrenci, Antalya kepez
Tuana Nalıncıoğlu, Üniversite Öğrencisi, İstanbul/Kadıköy
tuana özer, öğrenci, izmir/karşıyaka
Tuana Şahin, Öğretmen , Ortaca Muğla 
Tuba Ece, Öğretmen , Gaziantep şehitkamil 
Tuba Çolak, Muğla 
tuba korkmaz, devlet memuru, cankaya
Tugay Kansu, Bilgisayar Mühendisi, Ankara/Çankaya 
Tuğba Acer Demir , Doktor , Ankara / Çankaya 
Tuğba Aksoy, Öğretmen , İzmir Urla 
Tuğba Çaylak, Emekli , Çorum Osmancık 
TUĞBA ÇEKİCİ, MALİ MÜŞAVİR, İZMİR
Tuğba Örs , İşletmeci, Ankara Çankaya 
Tuğba Altunöz, Ögretmen, Şehitkamil
Tuğba Bayram Şeker, Turizm, İstanbul / Şişli
tuğba çalhan, psikolojik danışman, MERKEZEFENDİ
Tuğba Eskişehir, Hemşire, Odunpazarı
Tuğba Nur Sabunci, Hemşire, Ankara/Çankaya
Tuğba Sarıkaya Deniz, Istanbul
Tuğba TUNACI, Muhasebeci, İzmir 
Tuğçe İçli, İzmir 
Tuğçe İPEKBAYRAK , Öğretmen , Yüreğir 
tuğçe ilhan bal, muğla-datça
Tuğçe Sezen Gedik , İzmir Konak 
Tuğçe Sezen Gedik, İzmir/Konak
Tuğçe Tosun, Sınıf Öğretmeni, Antalya/Alanya
Tuğhan Çağlayan, Bilişim Emekçisi, Balıkesir/Altıeylül
Tuğrul Türkman, Emekli, İzmir/Karaburun
Tuğrul Gülenç, Hukukçu, İstanbul-Kadıköy
Tülay Beğde , Öğretmen , Konak 
Tülay Tanış , Emekli, Talas
Tülay Adalar, Emekli, Aydın/didim
Tulay Dadyan, Muhasebeci, İstanbul Şişli 
Tülay Ergün, Bankacı, İstanbul/kadıköy
Tülay Ergün, İstanbul/Kadıköy
Tülay eylem Şahin , Serbest meslek , Maltepe İstanbul 
Tulay Kurum , Öğrenci, Kartal
Tülay Uncupğlu, Öğretmen, Balçova
Tülin Bakar, Ev hanimi, Ankara/Etimesgut
Tülin Gürhan , Emekli, Ankara/Çankaya
Tülin Köz HALİÇ , Muhasebeci, İstanbul Kartal
Tülin Tükel , Emekli , İstanbul Küçükçekmece 
Tülin Çetin, Eğitim Uzmanı , İzmir/Bornova
Tülin Or, Emekli, Ankara/çankaya
Tülin Tankut, Kimya Mühendisi, İstanbul/Şişli
Tülin Ünal, Hekim, İzmir/Konak
Tülin Ünlü, Adana/Çukurova
Tülin Ünsalan, Ziraat Müh, Aydın
Tuna YILDIZ, Öğretmen, Eskişehir \Tepebaşı
Tuna kasırga, Öğrenci, Ankara/Mamak
Tuna Odabaş, Gida mühendisi, Ankara/Cankaya
Tunç Timur, İstanbul
Tunca Eröksüz , Serbest, Ankara/Çankaya
Tunca Zeki Berkkurt , Mühendis , İstanbul/Beşiktaş 
Tuncay Emre, Serbest meslek , Muş/Merkez
Tuncay Yıldırım , Kimya mühendisi , İstanbul/Kadıköy 
Tuncay Çağlayan, Reklam, İstanbul
Tuncay Doğan, İzmir/Bornova
tuncay yapıcı, eğitim yöneticisi, izmir/karşıyaka
Tuncer HAZNEDAROĞLU , Tıp Doktoru, İzmir/Güzelbahçe 
Turabi Koç, Kulevinç operatörü, Istanbul/Başakşehir 
Turan Aray, İstanbul / Sarıyer
TURAN AYDIN, MALİ MÜŞAVİR, AVCILAR
Turan Fırat, Emekli Öğretmen, Adana /Çukurova
Turan Öztürk, Havalandırma , İzmir cigli
Turan Özüçelik, İzmir/Karabağlar
Turan Yıldırım, Öğretmen, Burdur/Bucak
Turgay Özsoy , Kamu çalışanı , Isparta
Turgay Çimen, Ögretmen, Kocaeli İzmit
Turgay Develi, Gazeteci, Adana/Çukurova
Turğay Erkan, Harita mühendisi , İst/Z.burnu
Turgay Kale, Mühendis, İzmir/Menderes
Turgay Kale, Mühendis, İzmir/Menderes
Turgay Kaplan, Öğretmen, İstanbul/Üsküdar
TURGAY KARAYILAN, EMEKLİ, İZMİR/NARLIDERE
Turgay Zengin, Depo personeli , İstanbul Kartal
Turgut Bandırmalı , Kimya Mühendisi , İstanbul/ Tuzla 
Turgut Aydın, Emekli öğretmen, İzmir/Karşıyaka
Turgut BAYIR, Emrkli öğretmen, Giresun_Görele
Turhan Durgun , M. Müşavir , İstanbul /Kadıköy 
Turhan Çakar, Kimya Mühendisi, Yenimahalle/Ankara
Turhan MENTEŞ, İstatistikçi , Ankara Çankaya
Türkan Ağca, Terzi, Çanakkale 
TÜRKAN ÇİFTÇİ, EMEKLİ, KOCAELİ
Türkan Çolpan, Anne, Bağcılar
Türkan Dinç, emekli, İstanbul,Maltepe
Türkan Yöney, Emekli, İzmir/Konak
Türkay Dağarslan, Bankacı, Ankara/çankaya
Türker Çivak, Serbest , HATAY/ İSKENDERUN 
TUTKU COṢKUN, BANKACI, ANKARA
Tutku Coşkun, Danışman-Araştırmacı, İstanbul
Üçler Korkmaz, Ankara/Mamak
Ufuk Canan , Öğretmen , Antalya 
ufuk aslan, ankara cankaya
Ufuk Ay, Öğretmen , Alaşehir/Manisa
Ufuk Güneş, Yazılım Mühendisi, İstanbul/Pendik
Ufuk Işılar, İnşaat Mühendisi, İstanbul/Ataşehir 
Ufuk Uzar, Satış Sorumlusu, Kocaeli Çayırova
ufuk zamantılı, e.e.muhendisi, istanbul/kartal
Uğur Ağgündüz , İstanbul Kadıköy 
Uğur Battal, Mühendis, Aydın Didim
Uğur Bayram, İnşaatçı , Ankara 
Uğur Kumtaş , Makina mühendisi , İstanbul – Kadıköy 
Uğur Pişmanlık , Gazeteci-yazar , Tarsus/Mersin 
Uğur Can Meddur, Market İşçisi, İzmir/Buca
Uğur Gündüz , Hatay/İskenderun
Uğur Kuzulugil, Emekli, Anlara Çankaya 
Uğur Maden, Öğretmen, İstanbul/Ataşehir
ugur ozturk, istanbul şişli
Uğur Yıldız, Avukat, İstanbul Üsküdar 
Uğurcan Akın, Ankara
Uğurcan Yardımoğlu, Editör, İstanbul/Kağıthane
Uğurcan Yıldırım, İşçi, İstanbul/Şişli
Ulaş Alagöz , Mersin 
Ulaş Aktaş, serbes, İstanbul/Esenyurt
Ulaş andaç Korkmaz, İstanbul/Kağıthane 
Ulaş Özer, Müzik eğitimcisi, İstanbul/Kadıköy
Ulaş Tunaboylu, İşletmeci, Antalya/Alanya
Ulaş Ural, Makine Mühendisi, Antalya/Kepez
Ülfet İnan , Ev kadını , Ankara Mamak 
Ülkiye Gökkaya , Emekli Öğretmen , İstanbul/ Maltepe 
Ülkü Adıyaman Erözcan, Serbest, İzmir /Menderes
Ülkü erdem, emekli, uşak banaz
Ülküye Bayrı, Emekli, İSTANBUL Maltepe 
Uluer servet Yüce, Y. Bilg. Müh. , İstanbul üsküdar
ULVİ OĞUZ, EMEKLİ, MUĞLA-DATÇA
Ulvi Güzel , Ekonomist , Merkez 
Ulvi İçil, Emekli işçi, İstanbul/Kadıköy
Ümit Özgümüş, Emekli , Çukurova 
Ümit Seviğ , Öğretmen , Ankara/Çankaya 
Ümit Akat, Diyetisyen, Ankara cankaya
Ümit Güner, Kameraman , İstanbul Küçükçekmece 
ümit güvercin, danışman, istanbul / kadıköy
Ümit Orcan, Danışman, Ankara çankaya
Ümit TOPKAYA, Esnaf , Kocaeli Darıca
Ümit Topkaya, Esnaf, Kocaeli/Darıca
Ümit Töret, İşçi, Gaziantep
ümit ural, Turizm, ANTALYA
Ummahan Doğan, Öğretmen, İzmir 
Ümmihan Barhan, Terzi, Samsun ilkadımterzi
Ümmühan Tanyıldız, Öğrenci, İstanbul/Ataşehir
Ümran Karadeniz , Bankacı, İstanbul Kadıköy 
Ümran Sartık, Endüstri müh, İzmir/Gaziemir 
Ümran Çsğman, Emekli, İZMİR/Karşıyaka
Ümran Yıldırım, Emekli, Ankara/ Çankaya
Umur Ayaz, Biyomühendis, İstanbul/Ataşehir
Umut Ateş , Emekli öğretmenim , İzmir/Gaziemir 
Umut Serçe, Adana 
Umut Araz, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Umut Balcı, Öğrenci, Beylikdüzü
Umut Can, Öğrenci, Ankara/Etimesgut
Umut Dagar, İnşaat Mühendisi, İstanbul/Bahçelievler
Umut Dogan, Elektronik Mühendisi, Kocaeli/Derince
Umut Mertcan Güler, Doktor, Ankara/Keçiören
Umut Şimşek, İstanbul
Umut Topuz, Reklam, Balıkesir Ayvalık
Umut Ülger, Öğrenci, Mersin/Toroslar 
Umut Yavuz, Öğrenci, Ankara/Çankaya
Umutcan Güzeldere, Sultanbeyli 
Ünal Özçelik , Şoför , Ankara Gölbaşı 
Ünal Atçı, Ankara/Mamak
Ünal Bakıcı, Emekli, İzmir Bornova
Ünal KOÇAK, Filolog, İstanbul/KADIKÖY
Üner Muslukçu, Antalya
Ünsal Önder , Emekli , Çanakkale 
Ünsal Çakır, İnş. Y. Müh., Muğla/ Fethiye
Urkun Gun, Ankara/Mamak
Utkan Turan, İstanbul/Maltepe
Utku arda sezgen, Öğrenci, Çorum/Merkez
Utku Dağ, Makine mühendisi , Ankara Etimesgut
Utku Yücel, Ankara/Çankaya
Uygar Arpak , İstanbul/ Bakırköy
Uygar Radikal, Ankara/Çankaya 
Vahdet Gazo, Tarım, Van
Vahit Akyurt , Emekli, Mersin 
Vahit Çetiner, Bilgisayar Mühendisi, Ankara/Çankaya
Varol Gençbüyür, Emekli, İzmir karşıyaka
varol gençbüyür, emekli, izmir/karşıyaka
Vasfiye Basa, Emekli, Ankara/çankaya
Vedat Vermez , Emekli , Bursa/Osmangazi 
Vedat Ad, Emekli , Menderes/ İZMİR 
vedat anteplioğlu, emekli, izmir/narlıdere
Vedat Kavakcı, Muhendis, İzmir 
Veli Bektaş, . Ğretmen, Çanakkale gelibolu
Veli Şengül, Emekli, Ankara
Veli Yılmaz, Ankara/Mamak
Vera Şenel , Mühendis , Muğla/Bodrum
Vesile Özdem Yükselen , Emekli, Balıkesir Ayvalık 
Veyis Özen Ertuğ , Gazeteci, İstanbul/Kartal
Veysel Bayalay, Serbest meslek , Batman merkez 
Veysel Deler, Tekstil , İstanbul arnavutköy 
Veysi Işık , Emekli İşsiz , İSTANBUL Kadıköy 
Veysi Işık , Emekli , Kadıköy 
vicdan guvenc, ank./cank.
vicdan guvenc, emekli, ank.
Vildan Şakrak, Şişli
Volkan Kavas, Akademisyen, İzmir / Karşıyaka
Volkan Bingöl, Öğretmen, Muş/Varto
Volkan DAĞLI, Öğretmen, Antalya/Konyaaltı
Volkan İncel, Bursa
Volkan Mortepe , İşçi, Adana/Yüreğir 
volkan algan, yazar, izmir/karşıyaka
VOLKAN ÇAKMAK, MÜHENDİS, İSTANBUL/BAĞCILAR
Volkan Kavas, Akademisyen, İzmir/Balçova
Volkan Tümer, Ankara / Çankaya
volkan tunca, emekli bankacı, izmir/karşıyaka
Volkan Yırtıcı , Müzisyen , Ankara Gölbaşı
Vural Cengizler , Emekli , Muğla/Marmaris 
Y3 Özer Demir , Doktor , İstanbul atasehir 
Yağız Yılmaz, Öğrenci, Mersin/Yenisehir
Yağmur Türkmen , Öğrenci , Izmir/bergama
Yagmur Aslan, Kayseri sarıoğlan
Yağmur Büşra Ekinci, İstanbul/Kadıköy
Yağmur Kazankaya, İstanbul
Yakuo Durmus, Muğla. Marmaris
Yakup Polat , Emekli , Ankara 
Yakup Tarakçı , İzmir/Tire
Yakup Akbaş, SMMM, Istanbul
Yakup Akgül , Öğrenci , İstanbul/Sarıyer
YALÇIN AKYILDIZ, İSTANBUL/KADIKÖY
YALÇIN KILIÇ, MÜHENDİS, TEPEBAŞI
Yalçın Yavuz , Jeoloji mühendisi , İstanbul 
Yalçın Akyürek, Kargo Emekçisi, İstanbul/Bahçelievler
Yalçın Cuğ, Gazeteci, Ankara/Çankaya
Yalçın KULOĞLU , Öğretmen , Giresun merrkez
Yalçın Şahin, Öğretmen , Balıkesir Erdek
Yalçıner Kalyoncu , Emekli , Ankara etimesgut 
Yalın Aren Çiftçi , Öğrenci, İzmir buca
Yamaç Akçora, Enerji mühendisi, İzmir/ konak
Yaren Yazıcı , Öğrenci , Konya, Selçuklu
Yaren Yılmaz, Kimya Mühendisi, İstanbul/Güngören
Yarennur Demirçelik , Doktor, Edirne/MERKEZ
Yaşam Polat, İşçi, Ankara
Yaşar Alıcı , Mersin / Yenişehir 
Yaşar Kesler, Esnaf, Mugla ortaca
Yaşar Okyay , Emekli , Ankara/Yenimahalle 
Yaşar Özcan , Emekli , Muğla/bodrum 
Yaşar Cevher, Çevirmen, Konyaaltı
yasar ormancı, Emekli , izmir
Yaşar Osman Kocabaş , Sanatçı , Eskişehir 
Yasemen Pak, Bankacı, Samsun
Yasemin Balbay , İstanbul
Yasemin Balkan, Psikolog, İzmir/karşıyaka
Yasemin Batur, Emekli , Manisa /Salihli 
Yasemin Bektaş, Öğrenci, Bolu merkez
Yasemin Elvanoğlu , Serbest meslek, İzmir /menderes 
Yasemin Erden , Emekl Öğretmen, Manisa Salihli
Yasemin Serap , Avukat , Antalya 
Yasemin Sığırcı , Karabağlar 
Yasemin Aykac, Istanbul Maltepe
yasemin çamlı, müşteri temsilcisi, izmir/karşıyaka
Yasemin Gül, Sağlık, İstanbul avcılar
YASEMİN KALKANDELEN, EMEKLİ, BALIKESİR/EDREMİT
Yasemin Saraçyakupoğlu , Muhasebeci, Ankara Çankaya 
Yasemin Serin, Öğretim üyesi, Ankara Çankaya
Yasemin Serin, Öğretim üyesi, Canjaya
Yasemin Sonel, Hemşire, Ankara Etimesgut
Yasemin Yılmaz, Banka ve sigorta, Antalya alanya
Yasenya Tur, Moda tasarım , Sinop gerze
Yaser Mohamadi, Mühendis, Ankara/Keçiören
Yasin Acar, Ankara/Çankaya
Yasin Bozkurt , Öğretmen, İzmir/Urla
Yasin Şen, İstanbul
Yasin Sonel, Bakım onarım teknisyeni , Ankara /Etimesgut 
Yasincan Duran, Öğrenci, İstanbul/Ataşehir
yaşmak pusat, Öğretmen, İzmir/Bergama
Yavuz Geçer , Öğrenci , İstanbul/Şişli 
Yavuz Tupuz , İzmir/Karşıyaka 
YAVUZ TURAN , Hekim , İstanbul Kadıköy 
yavuz ustabaş, kameraman , kağıthane 
Yavuz Duru, Emekli ogretmen, Balıkesir/Ayvalik
Yavuz Özhan ÖNÜR, Öğretmen, Burdur/Çeltikçi
Yavuz Selim Bilgin, Emekli, Kocaeli/Îzmit
Yavuz Türeli, Emekli, Ankara/çankaya
Yavuz Uçar, Ticaret, Bakirkoy
Yelda Topal, Öğretmen , Mezitli Mersin 
Yeliz Akman, Öğretmen, Ankara Çankaya
Yeliz İşler , Hemşire, Ankara/Çankaya
Yeliz Budak, Hemşire, İzmir/karşıyaka
Yeliz Gıran Aktay, İstanbul/Maltepe
YELİZ KARACA, Dış Ticaret Sorumlusu, ANKARA/ÇANKAYA
Yeliz Karbuz, Eczane teknikeri, Tekirdağ 
Yeliz Kılıç, Ev hanımı, Ankara/ mamak
Yener İren, Emekli , Ankara/ Etimesgut 
Yener Kumru , Diğer, İstanbul / Küçükçekmece 
Yener Aydın, Emekli, Ataşehir Istanbul
Yener Aydın, Emekli, Ataşehir Istanbul
Yener Aydın, Emekli, Istanbul/Ataşehir
Yener Bediz, Öğretmen, Eskişehir/odunpazarı
Yener Çalışkan, Kamu emekçisi, Odunpazarı/Eskisehir
Yeşim Değirmen , Yazılım muhendisi, İstanbul Ataşehir 
YEŞİM GÜNAY , Emekli ogretmen , Bornova Izmir
Yeşim Keklikci barış , Emekli, Ankara mamak
Yeşim Keklikci barış , Emekli, Ankara mamak
Yeşim Şahin, Spiker,Seslendirme Sanatcisi, Ankara/Çankaya
Yeşim Bambul, Kocaeli
Yeşim Budak, Okul psikolojik Danışmanı, Ataşehir 
Yeşim Cansu, Makina Mühendisi , İstanbul/Kartal
Yeşim Çukurovalı, Öğretmen, İstanbul üsküdar
Yeşim KAYA, Gayrimenkul danışmanı, Kadıköy istanbul
Yeşim Özler, Eczacı, Kadıköy istanbul
Yesim Sungur, Ekonomist, Istanbul/Kadikoy
Yeşim YELGEDIK, Ev hanımı, İstanbul Maltepe 
Yeter Aydoğdu, Ankara/Mamak
Yeter Uysal , Emekli, Amasya/Merkez
Yetkin Günal, Emekli, Kocaeli,Darca
Yiğit Kakillioğlu , Öğrenci, İstanbul
Yigit Atilgan, Mühendis, Ankara kazan
Yiğit Battal, Insaat muhendisi, Izmir
Yiğit Günay, Gazeteci, İstanbul
Yiğit Nasip Yıldırım, Öğrenci, İzmir/BUCA
Yiğit Özatalay, Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul – Şişli
Yiğitcan Körpe, Işçi, Köyceğiz/Muğla
YILDAN Özbek , Emekli , Adana
YILDIZ MARANCI, Muğla/Köyceğiz
Yilmaz Ozdemir, Hamburg
Yıldıray Ozan, Öğretim Üyesi (ODTÜ Matematik), Ankara/Çankaya
Yıldırım Uygun , Emekli şoför, İstanbul Eyüp
Yıldız Atalay , Emekli , İstanbul Üsküdar
Yıldız Esen , Veteriner , Afyonkarahisar/Merkez 
Yıldız Sırma, Emekli, İstanbul 
Yıldız Ünal , Aşçı, Ankara/Keçiören 
Yıldız Ayyıldız, Sınıf Öğretmeni , İstanbul
Yıldız Bildik, Yazılım mühendisi, İzmir
yıldız cerit, ev hanımı, izmir/karşıyaka
Yıldız Kır, Emekli bankacı, Bursa/nilüfer
Yıldız Koç, Sosyal uygunluk uzmanı, İstanbul / Kadıköy
Yıldız Sarıkuzu , Emekli öğretmen , İzmir 
Yıldız Yıldırım, Öğretmen, İzmir/konak
Yılmaz Arslan , Öğretmen, Ankara Polatlı 
Yılmaz Kam, Akademisyen , İstanbul/Maltepe 
Yılmaz Korkmaz , Elektrik teknisyeni , İstanbul/Şile 
Yılmaz Tozar , Öğretmen, İstanbul Sarıyer
yılmaz genc, smmm, üsküdar
Yılmaz Güney, Buca /İzmir 
Yılmaz Ünal, Bilgisayar Mühendisi , İstanbul/Kartal
Yonca Put, Antrenör , Fatih 
Yonca Güngör , Finans , İstanbul/ Sarıyer
Yüce Doğru, İstanbul Bakırköy 
Yücel Aydoğan , Hizmet sektörü , İstanbul/Avcılar
Yücel Bandırmalı , Öğretmen , Ankara Etimesgut 
Yücel Gökçek , Emekli, İstanbul Şişli 
Yücel İnanoğulları , Emekli , Kocaeli/Kartepe 
Yücel Köksal , Harita Muh .yucel, Kadıköy 
Yücel Acar, Bilgisayar Mühendisi, İzmir/Urla
Yücel Aksu, Kamu bankasından emekli, Balıkesir/Burhaniye
Yücel Candan, Mali Müşavir, İzmir/Konak
Yücel Çiftçi, Kocaeli, Merkez
Yucel Demiral, Doktor, Izmir
Yüksel Demir , Çalışan emekli, İstanbul Maltepe
Yuksel Tutay, İstanbul/Ataşehir 
Yüksel Yüksek , Emekli öğretmen , İzmir /Çiğli 
Yüksel Yüksek , Emekli Öğretmen , İzmir /Çiğli, 
Yüksel Arslan, İnşaat Mühendisi, İstanbul/Kadıköy
Yüksel Durak, Terzi, İzmir/Balçova
Yüksel Yıldırım, Ankara/Mamak
Yüksel Yıldız, İnşaat mühendisi , Muğla/Fethiye
Yüksel Yüksel, Pratisyen hekim, Denizli/Pamukkale
Yunus Güleç , Tekstil , İstanbul Bahçelievler 
yunus ekici, emekli öğretmen, izmir/karşıyaka
Yunus Emre Demir , İşçi , Eskişehir Han
Yunus Emre Evlice , Akademisyen , Çukurova
Yunus Emre Yaldız, Öğrenci , İstanbul/Tuzla
Yunus Kedkin, Emekli, DidimAydın
Yunus Mergen, Öğrenci, Mersin/tarsus
Yunus Otkun, Ekonomist, izmir/Buca
Yunus Savaş, Serbest, Ankara/Çankaya
yunus turgut, işçi , antalya
Yurdagül Bozkurt, Muhasebeci, İzmir / Karşıyaka
Yurdakul Göksel , Emekli , Ankara/Yenimahalle 
Yurdanur Colak , Ev hanımı , Ankara/Çankaya 
Yusuf Abama, Emekli, Bursa/Osmangazi
Yusuf Arslan , İşçi , Zonguldak Ereğli 
Yusuf BABACAN, Öğretmen , İzmir Karşıyaka 
Yusuf DİLSİZ , Emekli, İzmir/Çiğli
Yusuf Karadayı , Kasiyer , Sivas merkez 
Yusuf Sezgin, Mühendis, İstanbul/ünraniye
Yusuf Uymaz, Esnaf, Eskişehir tepebaşı 
Yusuf Yılmaz, Çalışmıyor , Balıkesir Bandırma 
Yusuf Aris, Çantacı, Zeytinburnu
Yusuf Arslan, İşçi , Zonguldak Ereğli 
Yusuf Atay, Emekli, Ankara Çankaya
Yusuf Demir, Öğrenci, Esenler
Yusuf Erdoğan, Emekli, İzmir
Yusuf kara, Öğrenci/kafe-bar işçisi, Kagithane/çeliktepe
Yusuf Kenan Coşkun, Satınalma Uzmanı, İstanbul/Küçükçekmece
YUSUF KIRKKILIÇ, EMEKLİ, KARESİ/BALIKESİR
Yusuf Kömürcü, Öğretmen, Muğla
Yusuf Kose, Emekli, Muğla koyceyiz
Yusuf Sağlamoğlu , Öğrenci , İstanbul/Bakırköy
Yusuf Sarıgöz , Market personeli, İstanbul Esenyurt 
Yusuf Şen, Mimar, İstanbul/ Beyoğlu 
Yusuf Sinan Güneş, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, İstanbul/Kartal
Yusuf Teker, Ankara/Mamak
yusuf Vardar, serbest, İstanbul/Bakırköy
Yusuf Yıldız, Bursa
Zafer Ergin, Sosyolog, İstanbul/Kadıköy
Zafer İşçi, Yazar- Öğretmen , Beyoğlu 
Zafer Tanç, Elektrik ve Elektronik Yüksek Mühendisi, Ankara/Çankaya
Zafer Tanıl Olcay, İşsiz, Antalya/Muratpaşa
Zafer Vardar, Emekli Ogretmen, Istanbul Besiktas
Zafer Zengin, Emekli, İstanbul
Zahide Tuğba Doğan , Satış Sekreteri , İzmir/Çiğli 
Zarife Özkan , Emekli , Bayraklı 
Zehra Güler, Öğretmen , İstanbul/ Beşiktaş 
Zehra Kavame, Danisman, Mersin 
Zehra Kaynar , İşletmeci , Hatay/iskenderun
Zehra Çimen, Şu an çalışmıyor (İstatistik YL mezunu), Eskişehir/Odunpazarı
Zehra Durgut, Emekli, Manisa
Zehra Ebru Basa, Pratisyen Hekim, Ankara Çankaya 
Zehra Filiz Demirayak, İşçi, Konya/Selçuklu
Zehra İftirak , Psikolog , Şanlıurfa Haliliye 
Zehra jülide Onur , Mali Müşavir – Bağımsız Denetim Uzmanı , İstanbul – Maltepe 
ZEHRA JÜLİDE ONUR, MALİ MÜŞAVİR – BAĞIMSIZ DENETİM UZMANI , İSTANBUL – MALTEPE 
Zehra KAHVECİOĞLU , Öğrenci, Konya/ Meram
Zehra Ovac , Yönetici, İstanbul maltepe
Zehra Sezer, Doktor, İstanbul
Zehra Yılmaz, Ankara/Mamak
Zekeriya Eleviş , Emekli, Izmir dikili
Zekeriya Kara, Mimar , İstanbul Sarıyer 
ZEKİ DOĞAN , ÖĞRETMEN , ANKARA
Zeki Dural, Emekli öğretmen, Hatay.İskenderun
Zeki Güney, Tıp Doktoru, Atakum
Zeki Güngör, İşçi , Yunusemre manisa
Zeki Saim Oral, Emekli öğretmen, Zonguldak/Çaycuma
ZEKİ YILDIRIM, EMEKLİ, İSTANBUL/ATAŞEHİR
Zekiye KINAY , Emekli, Ankara 
Zekiye Şeker, Öğretmen, İstanbul / Kartal
zekiye şengezer, Öğretmen, Gömeç/Balıkesir
Zekiye Topçu , Emekli, Tekirdağ 
Zekiye Türker, Emekli öğretmen, Kadıköy istanbul
ZEKIYE YASAR, EV HANIMI, MUGLA BODRUM
Zelal Özgür Durmuş , Biyolog – Öğretmen , İstanbul Şişli 
Zenciye Kılıç koçak , Eğitim Uzmanı , Ankara/yenimahalle
Zennure Kula, Magaza müdürü , Izmir/Bayrakli
Zerrin Akkaya , Mühendis, Antalya Konyaalti 
Zerrin Saraçoğlu , İdareci yönetici , Ankara 
Zerrin Ateşer, Dr., İstanbul/ Üsküdar
Zerrin Bayrakdar, İnşaat Müh.(Emekli Öğretim Üyesi), İstanbul/ Beşiktaş
Zerrin BAYRAKDAR, Öğretim Üyesi (Emekli), İstanbul/ Beşiktaş
Zerrin Şenyıl Kale, Avukat, İzmir 
ZEYCAN TÜRE, ÖĞRETMEN , SAMSUN 
Zeynal Hakverdi, Ankara/Mamak
Zeynel Abidin Boztepe, Aşçı, İstanbul Gaziosmanpaşa 
Zeynel Eroğlu, Ankara/Mamak
Zeynel Tolga Gürer, Ses ve seslendirme sanatçısı, Kadıköy
Zeynep Akova, öğrenci, İstanbul
ZEYNEP ARAL, MÜHENDİS, ANKARA/ ÇANKAYA
ZEYNEP AŞIK , Öğretmen , Ankara/Çankaya
Zeynep Emirhasanoğlu , Emekli, Balıkesir 
Zeynep Güven , Psikolog, Denizli
Zeynep İnan, Emekli , Bursa Nilüfer 
Zeynep Öncel, Öğretmen, Ankara/Etimesgut
Zeynep Tinel , Çankaya
Zeynep Yılmaz , Ev hanımı, Erzincan 
Zeynep Ağca, Öğrenci, İstanbul – Bahçelievler
Zeynep Ataş, Temizlik, Gaziantep şahinbey 
zeynep aydoğdu, danışman, izmir/karşıyaka
Zeynep Bayar, Çevre Mühendisi , Aliaga
Zeynep Beyaz, Proje Yöneticisi, Kayseri/Melikgazi
Zeynep Bilguvar, Eczacı, Balıkesir
Zeynep Çetin, Arkeolog, Eskişehir/ Tepebaşı
zeynep devran ayhan, bankacı, istanbul /şişli
Zeynep Erdoğan, İşçi, İzmir/Menderes
Zeynep Karaboğa, Öğrenci, İstanbul eyüp
zeynep taşdöğen, müşteri temsilcisi, istanbul güngören
Zeynep Tesykuash, Öğretmen, Sakarya / Adapazarı
Zeynep Tinel, Çankaya
Zeynep Tok, Emekli, Istanbul Çekmeköy 
Zeynep Toprakçı , Siirt merkez 
Zeynep Ülkü Akarımak , Tıp Doktoru , İstanbul Beşiktaş 
Zeynep Ünal, Özel sektör, Ankara/mamak
Zeynep Uzan, Oyuncu-eğitmen, İstanbul Üsküdar
Zihni Cem Aktan, Mühendis, Ataşehir/İstanbul
Ziya Başar , İnşaat Mühendisi , İstanbul 
ziya doğancan, mühendis, istanbul / bakırköy
Ziya Gökalp Saltık , Kaptan , Muğla 
Ziya Güney Doğan, Öğrenci, İstanbul/Kadıköy 
Ziya Öncü, Öğretim görevlisi, Ankara/Gölbaşı
Ziya Yergök, Avukat, Adana/Seyhan
Zorlu Paksoy , Tıp doktoru , Ankara / Çankaya 
Zübeyde Kocabay, Mimar, Aydın/Kuşadası
Zübeyde Ozanözü , Eğitimci, Çankaya 
Zühal Doğan , Öğrenci , İzmir/Buca
Zuhal Göktepe , Emekli, Izmir
Zuhal KARADAĞ, Sosyolog, İSTANBUL/GÖZTEPE
Zuhal Okuyan , Doktor, öğretim üyesi , Izmir
Zühal Yılmaz , Aşçı , İstanbul/kagithane 
Zuhal Bahar, Öğretim üyesi , İstanbul/Şişli
Züheyla Gümüş , Emekli , Muğla/köycegiz 
Zülal izel Eser , Öğrenci, İstanbul
Zülâl Kalkandelen, Gazeteci , İstanbul/Üsküdar
Züleyha Sevgi , Serbest, Mamak
Zülfükar Göçmen, Öğretmen, Sivas/Gürün
Zümray Tamgğler, Emekli öğretmen, Muğla/Bodrum
Zümrüt Umakoğlu, Pediatri Hemşiresi, Eskişehir/Tepebaşı