Oğuz Oyan

Temel mesele, cumhuriyetçi birikimi ayağa kaldırmak. Bu cumhuriyetçi birikim Türkiye’de devrimciler, kemalistler, sosyalistler, komünistler, cumhuriyetçiler tarafından temsil ediliyor. Bu cumhuriyetçi birikimi ayağa kaldırmak zorundayız. Türkiye’de gerçek bir sol seçeneğin ortaya çıkması açısından da bu çok gerekli ve şimdi tam da zamanı diyebileceğimiz bir mesele. Bütün bu kesimleri aynı hedefler doğrultusunda bir araya getirmek ve uzunca bir süredir hakim olan bu gerici koalisyonu alaşağı etmek, bugün üzerimize düşen en önemli misyon diye düşünüyorum. 

Bu nedenle, THTM tam zamanında kurulmuş bir girişimdir. Bunu bir meydan okuma olarak da niteliyorum. Bu, Türkiye’de karşı devrimci harekete karşı bir meydan okuma girişimidir. Dayanışma Meclisi’nin birikimini de buraya taşıyoruz, o birikime katkıda bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dayanışma Meclisi tabii, aydınlar meclisiydi, THTM ise bütün halk kesimlerini bir araya getiren bir meclis. Bu bakımdan da Türkiye’nin gündemini belirleyecek bir meclis olmaya yönelmesi gerekiyor. Yani Türkiye’de bir TBMM var ama bir de THTM olması gerekiyor. Bu kutbu, bu tarafı yaratmamız gerekiyor. Yani halkın temsilcileri tarafının Türkiye gündemini belirlemesi gerekiyor. Bunu başarabilirsek, Türkiye’de gündemi sol, cumhuriyetçiler belirliyor demektir. Dolayısıyla burada önemli bir misyonla karşı karşıyayız. 

Bu, sadece iktidarın uygulamalarına, ideolojik çarpıtmalarına karşı bir duruş değil. Aynı zamanda solun da mutlaka birtakım değerlere sahip çıktığı bir platform oluşturmamız lazım. Antiemperyalizm, anti-Natoculuk olmadan sol olunamaz. Bağımsızlık boşta kalır. Laiklik olmadan sol olunamaz. Laikliği sermaye sınıfının savunmayacağını biliyoruz. Çünkü laiklik işçi sınıfının bir kazanımı haline geldiğinde sömürü ilişkileri çöker. İşçi sınıfı laikliği savunmaya başladığı zaman devrim başlamış demektir. Bizim derdimiz, laikliğin halkın bir bayrağına dönüşmesini sağlamak. 

Değerli arkadaşlarım, tabii, bütün bunları söylediğimiz zaman şunu da söylemiş oluyoruz: 

Liberal, sivil toplumcu birtakım akımların, sol adına hareket ediyor gözüken birtakım akımların da bu anlamda deşifre edilmesi, kafaları karıştırmasına izin vermemek de, dolaylı bir sonuç olarak bu meclisin misyonu içinden çıkacaktır. 

Sonuç olarak, THTM kurulu düzene, bu düzeni ayakta tutan ideolojik dinci yapılanmalara, bu rejimin giderek despotik bir rejime dönüşme eğilimine karşı da bir direnç mevzisini inşa etme meselesidir. THTM emeğin cumhuriyetini de devrimci bir duruşla ortaya çıkarmak misyonuyla karşı karşıyadır. 

Bu nedenlerle THTM’nin kuruluşunu saygıyla selamlıyorum. Aydınlanma mücadelesinde yolu açık olsun diyorum.