Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi İkinci Genel Kurulu Sonuç Bildirisi-Nisan2024 

Yürütme Kurulu olarak 21 Nisan’da Ankara’da toplanarak çalışmalarını tamamlayan 2. Genel Kurulu bir kez daha selamlıyoruz. Genel Kurulda üyelikleri onaylanan on dokuz yeni temsilcinin önümüzdeki dönem yürüteceğimiz çalışmalara güç katacaklarından eminiz.

Genel Kurulumuz, AKP merkezli siyasi iktidarın 31 Mart’ta ilk kez bir seçimi kazanamamasının kitlelerde yarattığı haklı sevinç ve iyimserliğin, ataleti ve hayalci beklentileri beslememesi yönünde uyarıda bulunmayı görev bilmiştir. Ülkemizin sorunları derindir ve köklü çözümleri gerektirmektedir. THTM yaygın bir bilgilendirme ve örgütlenme çalışmasının yürütülmesini, emperyalizme, sömürüye ve gericiliğe karşı mücadelenin yükseltilmesini karar altına almıştır.

Meclisimiz güncel politik müdahaleler çerçevesinde, düzenin iktidar ve muhalefet kanatlarının mutabakat noktasını oluşturan ekonomi politikalarına karşı mücadelenin ertelenemeyeceğini vurgulamaktadır. Emekçi halkın yoksullaştırılmaya devam edileceği koşullarda biçimsel bir yumuşama gerçek sorunların üstünü örtmekten başka bir anlama gelmeyecektir. Bu sahteciliğin bir unsuru da yeni Anayasa tartışmalarıdır. THTM AKP’nin ve bu parlamentonun yeni bir Anayasa hazırlama meşruiyetinin bulunmadığını ilan etmektedir. Meclisimiz bu uyarısını kuvvetle ortaya koyarken emekçi halkın çıkarları doğrultusunda bir dönüşüm belgesini hazırlama ve geniş bir toplumsal kesimle birlikte tartışma görevini de mutlaka yerine getirecektir.

Meclisimiz geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen halk buluşmalarından doğmuştur. Şimdi önümüzde merkezi örgütlenmenin yerel meclislerle güçlendirilmesi, THTM’nin bir halk hareketi olarak örgütlenmesi bulunuyor. Genel Kurul Hatay’ın Defne, İzmir’in Urla ve Çiğli, İstanbul’un Kadıköy ve Kartal ilçelerinde yerel meclislerin kurulma zemininin var olduğunu saptamıştır. Kuşkusuz THTM, kendi ölçeklerinde kitlesel bir güce dayanan ve politik ağırlığı yüksek yerel meclisleri her yere yaymak için harekete geçecektir. Yürütme Kurulumuz 1 Mayıs 2024’te Antakya’da kendi pankartı arkasında kortej oluşturmaya karar veren Defne Halk Temsilcileri Meclisi’ni coşkuyla selamlamaktadır.

İkinci Genel Kurul 31 Mart seçimleriyle oluşan yerel yönetimlerin en az TBMM kadar özenle izlenmesi gerektiğini saptamıştır. Bu doğrultuda Yerel Yönetimleri İzleme Komisyonu kurulmuştur. Meclisimiz belediyelerde yaşanacak her tür yolsuzluğun, hırsızlığın ve beceriksizliğin karşısında duracak, belediye yönetimlerinin halka eksik ve yanıltıcı bilgi vermesini engelleyecek, belediye meclisi kararlarından halkın haberdar edilmesinin güvencesi olacak ve gerekli tepkinin örgütlenmesini sağlayacaktır.

Kuruluş ilkelerinden biri de gericiliğe karşı mücadele olan THTM bir aydınlanma seferberliğine girmektedir. Ülkenin dört bir yanında öncelikle eğitimin dinselleştirilmesine karşı bir gölge eğitim bakanlığı gibi davranacağız. Eğitimcileri, öğretmen, öğrenci ve velileri, laiklikten yana bütün toplumsal örgütlenmeleri ve aydınları bu seferberliğe katılmaya çağırıyoruz.

Genel Kurulumuz Türkiye’nin emperyalizmle ilişkilerinin yarattığı tehlikelerin giderek büyüdüğünü saptamaktadır. 1 Eylül Dünya Barış Gününü kapsayan ve Ekim ayında sürecek olan bir dönem boyunca NATO ve emperyalist savaşa karşı çok yönlü bir mücadelenin yükseltilmesi karar altına alınmıştır. Sanatçıların harekete geçeceği, İncirlik’in kapatılmasının ülke gündemine taşınacağı, yürüyüşler, toplantılar ve bir kitlesel mitingi içerecek olan bir program üstüne çalışmaya hemen başlanacaktır.

THTM 2. Genel Kurulunda Eğitim, TBMM İzleme ve Emek Mücadeleleri Komisyonlarının önergeleri de değerlendirilmiştir. Alınan kararlar önümüzdeki günlerde web sayfamızdan duyurulacaktır.

Genel Kurulumuz aylardır bütün dünya halklarının tepkisine aldırmadan emperyalizmin desteği ile Filistin’de bir soykırımı sürdüren İsrail’i protesto etmekte ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu duyurmaktadır. THTM Türkiye’nin İsrail’le ekonomik ve askeri ilişkilerini kesmesi ve konuyla ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması için etkinlikler düzenlemeyi karar altına almıştır.

2. Genel Kurulumuzun hemen ardından kutladığımız 23 Nisan’da halkımızın Cumhuriyet değerlerine güçlü biçimde sahip çıkması aydınlık geleceğimize dönük umutları besledi. Yaklaşan 1 Mayıs’ta yurtsever emekçilerin bu umutları ete kemiğe kavuşturmasını diliyoruz. 1 Mayıs’ta ülkenin dört bir yanında eşitliği, özgürlüğü, aydınlığı haykıracağız.

THTM Yürütme Kurulu