6 Şubat: Çözüm Halkın Örgütlenmesinde

Depremden iktidarın çıkardığı ders: Örgütsüz toplum çaresiz bir kalabalıktır – Çaresiz kalabalık gücü elinde tutandan kopamaz!

Depremden bizim çıkardığımız ders: Örgütsüzlük halkımızın en büyük sorunu – Örgütlenmek en acil ihtiyaç!

6 Şubat depremlerini izleyen bir yıl boyunca havanda su dövüldü. İktidarın “gereken her şeyin yapıldığı” iddiası boştur. 

Depremzedeler hâlâ geçici barınaklarda yaşamaya devam etmektedir. Çadır ve konteyner kentlerde suya, elektriğe varana kadar en temel ihtiyaçlar bile karşılanmamaktadır. Kalıcı konutlarla ilgili verilen mesajların tamamı asılsız çıkmış, mağdurlar belirsizliğe terk edilmiştir. Deprem suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması sistematik biçimde engellenmeye çalışılmaktadır. Çevreye verilen zarar korkunç düzeydedir. Yıkım sermaye sınıfı için akla gelebilecek her başlıkta “fırsata” çevrilmiştir. Son olarak, çözüm diye sunulan rezerv alan yasası bütün ülkede inşaat sektörüne sınırsız ve kuralsız bir yağma olanağını armağan etmektedir. Deprem kayıplarıyla yüzleşemeyen Türkiye olası bir depreme de daha hazırlıklı değildir. 

Siyasi iktidar, bu boş ve kirli sayfanın kamuoyu ve halk tarafından onaylandığı iddiasında. Halkımızın, başına gelen felakete sağlıklı ve güçlü bir tepki göstermemiş olduğu gerçektir. Ama bu, uygulamalara onay verdiği anlamına gelmez. En basitinden “yaşamını sürdürme” sorunuyla yüz yüze kalan örgütsüz milyonlar, erki elinde tutan egemenlerin dağıttığı umuda inanmak istemektedir. Siyasi iktidar yaraları sarma sözünü kitlelere “satmakta” ve alıcı da bulmaktadır. Öte yanda, belirli bir güce sahip olan “düzen muhalefetinin”, değil toplumsal tepkinin ortaya çıkmasına yardımcı olmak, umut bile vermesi söz konusu olmamıştır. 

Özetle halkımız açısından durum bir çaresizlik olarak özetlenebilir. Gücü elinde tutandan kopamama çaresizliğidir bu!

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin varlık nedenlerinin başında tam da bu tablo gelmektedir. Çaresizliği aşmanın biricik yolu örgütlenmektir. THTM halkımızı örgütlenmeye çağırmaktadır. Örgütlü toplum gücünün farkına varacaktır. THTM bu örgütlenmenin aracı ve platformudur. Halkımızın derin acısını paylaşıyoruz. 6 Şubat 2024’te deprem acısının biricik telafisinin, gelecek felaketlere gerçek anlamda hazırlanmanın örgütlenmekten geçtiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.