Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin görevden alınmalı ve laikliğe  karşı faaliyetinden dolayı yargılanmalıdır 

THTM emekçi halkımız adına, laik eğitimi ortadan kaldırmak için bir  faaliyet içinde olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in aşağıda  sıralanan gerekçelerle görevden alınması ve yargılanmasını talep  etmektedir.

1-Laiklik karşıtı Cihannüma Derneği  kurucularından Yusuf Tekin’in 20 milyona yakın çocuğumuzu bilimi,  sanatı, tarihi, estetiği, felsefeyi öğrensin diye emanet ettiğimiz Milli  Eğitim Bakanı olarak laik eğitimi sonlandırmaya dönük bir  gündemi olduğu ortaya çıkmıştır.

2- Yönetim kurullarında sadece erkeklerin olduğu Cihannüma  Derneği’nin kurucu üyesi olarak karma eğitime karşı sinsi bir  faaliyet içindedir. Sadece kız öğrencilerin gidebileceği okulları  açmak için fırsat kollamaktadır.

3- ÇEDES projesi olarak anılan Milli Eğitim Bakanlığı okullarına  “manevi danışman” adı altında imam, vaiz, Kuran kursu hocası gibi din görevlilerinin atanması kesinlikle laik eğitime karşıdır. Türkiye  Cumhuriyet devrimi ile birlikte ortaçağ karanlığından kurtulmuş,  1924’te Öğrenim Birliği Yasası ile Eğitim Bakanlığı dini kurumlardan  tamamen ayrılmıştır. Söz konusu proje tekrar eğitimi Diyanet  İşlerinin vesayeti altına sokmaktadır. Yasal olarak suç oluşturan bu  faaliyetin günümüzde başlıca sorumlusu Yusuf Tekin’dir.

4- Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikatların uzantısı olan vakıf ve  derneklerle yaptığı ve gençliği tarikatların emrine vermeye dayalı  sinsi faaliyet Yusuf Tekin tarafından bunlar “Sivil Toplum Kuruluşu”dur diyerek  normalleştirilmeye çalışılmıştır. Yusuf Tekin’in kendisi bir  tarikatçıdır. İsmailağa Tarikatını kendi makamında ağırlamıştır. Tarikatlar değişmez ilahi bilgilerden hareket eder, Cumhuriyetimiz’in önemli kazanımlarından birisi olan laiklik ise bilimsel bilgilerden hareket eder. Yusuf Tekin’in anayasanın ilk dört maddesi içinde bulunan Laiklik ilkesine aykırı uygulamaların uygulayıcısı olduğu anlaşılmaktadır.

5- Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cihannüma Derneği ile protokol  imzaladığı ve çeşitli illerdeki okullarda dini konulu seminerler verdiği  anlaşılmıştır.

Yusuf Tekin her ne kadar AKP yönetimine yakışsa da bir gün bile o  makamda bulunmamalı ve laikliğe karşı sürdürdüğü faaliyetten  dolayı yargılanmalıdır. THTM konunun takipçisi olacak ve Yusuf Tekin’in görevde  kalması durumunda bu konuda bir mücadeleyi örgütleyecektir.