Önergeler

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin görevden alınmalı ve laikliğe  karşı faaliyetinden dolayı yargılanmalıdır 

    Yusuf Tekin her ne kadar AKP yönetimine yakışsa da bir gün bile o  makamda bulunmamalı ve laikliğe karşı sürdürdüğü faaliyetten  dolayı yargılanmalıdır. THTM konunun takipçisi olacak ve Yusuf Tekin’in görevde  kalması durumunda bu konuda bir mücadeleyi örgütleyecektir.

  • Emeğe yönelik vahşi saldırıya karşı direniş ve örgütlenme çağrısı.

    Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, bugün uygulanmakta olan  ekonomi politikalarının gerçek yüzünü sergilemek, Mehmet Şimşek  ve ekibi lehine bazı “muhalif” kesimlerin de yardımıyla söylenen  yalanları deşifre etmek, TÜSİAD başta olmak üzere sermaye  örgütlerinin emekçilerin daha da yoksullaşmasına yol açan talep ve  isteklerine karşı kamuoyu oluşturmak, ekonomi yönetiminin halka  hesap vermesini sağlamak ve işçi sınıfı başta olmak…

  • ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır 

    Başta İncirlik olmak üzere ülkemiz sınırları dahilinde 16 farklı noktada konuşlanmış ABD üslerinin; ABD’ye ait olup çeşitli bölgelere dağılmış bulunan 5 adet füze ve nükleer bomba kontrol merkezinin; ABD’ye ait olup 7 kritik şehirde faaliyet yürüten nükleer silah depolarının; Türkiye’de bulunan 15 NATO radarının varlığına bir an önce son verilmesi ve ülkemizde bulunan tüm ABD…