Tutanaklar

AYDEMİR GÜLER

Gündem 

Açış konuşmaları 

Çalışma ilkeleri değerlendirmesi 

Önergelerin değerlendirmeye, onaya sunulması 

Sonuç bildirgesi 

Gündem önerisi oylandı, kabul edildi.


THTM’de geçmişten devralınan bir kurumsallık değil, girişim rol oynamıştır. coşkulu toplantılar sonucunda çeşitli illerden temsilciler belirlendi. Kurucu kurumlar ve kurucu kişiler. çalışmalarını birkaç yıldır sürdüren Dayanışma Meclisi üyeleri kurucu roller üstlendiler ve çalışmalar sırasında bu çalışmanın anlatılması, kamuoyuna mal edilmesi, toplantıların organize edilmesi için gönüllü görev aldılar. Bileşimimiz kaba hatlarıyla bunlardan oluşuyor.


 • Kemal Okuyan

  Kemal Okuyan

  THTM’nin ilk toplantısı. Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen temsilci arkadaşlarımız ve bir bölümünü uzun zamandır görmediğim dostlarım, Türkiye’nin yurtsever, devrimci aydınlık insanları, hepinize merhaba.

 • Oğuz Oyan

  Oğuz Oyan

  Temel mesele, cumhuriyetçi birikimi ayağa kaldırmak. Bu cumhuriyetçi birikim Türkiye’de devrimciler, kemalistler, sosyalistler, komünistler, cumhuriyetçiler tarafından temsil ediliyor. Bu cumhuriyetçi birikimi ayağa kaldırmak zorundayız.

 • Zülal Kalkandelen

  Zülal Kalkandelen

  Bugün seçimlerini tamamlamış THTM’nin Türkiye toplantısında üstelik başkent Ankara’da size seslenmekten dolayı daha da heyecanlıyım. Bu heyecanla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

 • Levent Üzümcü

  Levent Üzümcü

  Ben, mesleğim gereği, bir alışkanlık olarak insanların dışarıda nasıl yürüdüklerine, birbiryleriyle nasıl konuştuklarına, birbirlerine nasıl baktıklarına çok dikkat ederim. Buradaki gördüğüm temel nokta, herkesin gözünden çıkan, anlaşmaya, iyiliğe ve bilgiye yakınlık.

 • Barış Terkoğlu

  Barış Terkoğlu

  Anlatmaya çalışacağım şey şu: Neden Kemalistler ve sosyalistlerin bir mecliste yan yana gelmesi anlamlıdır? Bu ne anlam ifade ediyor? Bu toplantı biraz geç başladı.Ne kadar geç başladı derseniz, yüz küsur yıl kadar geç başladı. Çünkü bugün kurulmasını istediğimizz ittifak maalesef o günlerde kurulmalıydı.